Δολοφονημένος Ἥρως…

Ἡ φωτογραφία – ἀπόδειξις τῆς έκτελέσεως τοῦ Λοχία Ἴτσιου…

Ὁ Ἤρως κεῖται νεκρός…

Ἀ.Ἑ.

 

(Visited 342 times, 1 visits today)
Leave a Reply