Πάντα στόχευαν τὴν χώρα μας…

6 ἀπριλίου 1941.

Γιὰ νὰ μὴν ξεχνᾶμε!!!

Ἡ Γερμανία ἐπιτίθεται στὴν Ἑλλάδα!

Πάντα στόχευαν τὴν χώρα μας...

Τὴν ἴδια ἡμέρα γερμανικὰ βομβαρδιστικὰ βυθίζουν 73 πλοῖα καὶ 25 ἁλιευτικὰ στὸ Λιμάνι τοῦ Πειραιῶς.

Ἀνέκαθεν σκοτεινὲς δυνάμεις στὴν Γερμανία στόχευαν, καὶ ἴσως στοχεύουν ἀκόμη, στὴν χώρα μας.

Σαρλῆς Γιάννης

Πολυτονισμὸς Φιλονόη

(Visited 129 times, 1 visits today)
Leave a Reply