Ψάχνουμε ἀκόμη τούς ἐχθρούς μας ἐκτός συνόρων;

Ὁ ἐχθρὸς εἶναι ἤδη ἐντός!!!
Λάβετε θέσεις!!!

Ἡ «Πατρίς» σὲ ὑποχρεώνει νὰ πληρώνῃς «ἐνοίκιο» σὲ αὐτὴν (ΕΝΦΙΑ) γιὰ τὸ πατρικό σου σπίτι.
Ἡ «Πατρίς» σὲ ὑποχρεώνει νὰ τῆς καταβάλῃς τὸ 80% τοῦ εἰσοδήματός σου.
Ἡ «Πατρίς» σὲ ὑποχρεώνει νὰ δουλεύῃς γιὰ 500 εὐρῶ, ἐνᾦ ἔχῃς πτυχία, γνωρίζεις ξένες γλῶσσες κλπ.
Ἡ «Πατρίς» σὲ μεταναστεύει τὰ μορφωμένα παιδιά της καὶ στὴν θέση τους φέρνει μουσουλμάνους φανατικούς, ἀγραμμάτους καὶ ὀπισθοδρομικούς. 
Ἡ «Πατρίς» σὲ ποινικοποιεῖ ἐὰν τῆς χρωστᾷς 500 εὐρῶ καὶ σοῦ παίρνει τὸ σπίτι. 
Ἡ «Πατρίς» σὲ βάζει στὴν φυλακὴ ἐὰν ἀμυνθῇς μέσα στὸ σπίτι σου, κατὰ τοῦ εἰσβολέως ποὺ μπούκαρε γιὰ νὰ σὲ κλέψῃ μετὰ βιασμοῦ καὶ σιδερώματος.

Ὄχι ῥέ… Δὲν εἶναι ἐχθρός μου ἡ Τουρκία… Οὔτε τὰ Σκόπια εἶναι ἐχθρός μου… Οὔτε ἡ Ἀλβανία…
Ὁ ἐχθρὸς εἶναι ἤδη ἐντός τῆς «Πατρίδος» καὶ μὲ ἐξοντώνει….

Γ. Γεώργιος 

(Visited 414 times, 1 visits today)
Leave a Reply