Θρηνεῖ ὁ Ἕλλην σήμερα…

Ὁ Ἕλλην εἶναι κατὰ βάθος δίκαιος σμηναγὲ Μπαλταδῶρε!

Γιὰ αὐτὸ καὶ σὲ θρηνεῖ σήμερα πολὺ περισσότερο, ἀπὸ ὅσο θὰ κλάψη ποτὲ γιὰ ὁποιοδήποτε πολιτικὸ ψοφίμι….
Εἰδικὰ γιὰ ἐκεῖνα ποὺ σὲ ἀποκαλοῦσαν «ἀντιπαραγωγικό»…

Γεράσιμος Γ. Γερολυμᾶτος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Θρηνεῖ ὁ Ἕλλην σήμερα…

Leave a Reply