Ὑπηρεσία ἀστυνομεύσεως στὰ Κέντρα Ὑποδοχῆς καὶ Ταὐτοποιήσεως

Ἐπιδότησις τῆς Δράσεως «Ἐνίσχυση Ἀστυνομικῶν Ὑπηρεσιῶν μὲ προσωπικὸ γιὰ τὴν παροχὴ ὑπηρεσιῶν ἀσφαλείας στὰ Κέντρα Ὑποδοχῆς καὶ Ταυτοποιήσεως τῶν νησιῶν τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου», μὲ συνολικὴ ἐπιλέξιμη δημόσια δαπάνη 7.283.678,62€, ἐκ τῶν ὁποίων τὸ 75% ἀποτελεῖ συνεισφορὰ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως (5.462.759,25€).

διαύγεια

διαύγεια

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης  

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *