Χρῆμα ἄφθονο γιὰ τὶς …ἐπισκευὲς στὴν Μόρια!!!

Ἀπόφασις ἀπ΄ εὐθείας ἀναθέσεως ἐπισκευῆς-συντηρήσεως φωτοτυπικοῦ μηχανήματος RICOH MPC 2011 SP στὸ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ, στὴν ἑταιρεία Κεντέρης Παναγιώτης (networks) (Ἀσκληπιοῦ 64 Χρυσοµαλλούσα, Μυτιλήνη), δαπάνη = 1.500€ (!!!).

διαύγεια

Ἀπόφασις ἀπ’ εὐθείας ἀναθέσεως συντηρήσεως τοῦ ἀντλητικοῦ συγκροτήματος τοῦ συστήματος πυροσβέσεως στὸ  ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ, στὴν ἑταιρεία Παναγιώτης Μαντζῶρος & ΣΙΑ Ο.Ε (Ἐλ. Βενιζέλου 10, Μυτιλήνη), δαπάνη = 1.500€.

διαύγεια

Ἀπόφασις ἀπ’ εὐθείας ἀναθέσεως συντηρήσεως τοῦ συστήματος πυρανιχνεύσεως στὸ  ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ, στὴν ἑταιρεία Παναγιώτης Μαντζῶρος & ΣΙΑ Ο.Ε (Ἐλ. Βενιζέλου 10, Μυτιλήνη), δαπάνη = 4.500€.

διαύγεια

Ἀπόφασις ἀπ’ εὐθείας ἀναθέσεως τῆς «Μισθώσεως 24 Χηµικῶν Τουαλετῶν στὸ ΚΥΤ ΜΟΡΙΑΣ», στὴν ἑταιρεία Καλαλές Ἀλέξανδρος (Ὑδραυλικὲς ἐγκαταστάσεις), Παναγιούδα-Λέσβου, δαπάνη = 7.440 €.

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply