Φθορά ξένης περιουσίας;

Βουλευτὴς Κατσώτης.
Αὐτὸς ποὺ πῆγε (μὲ τοὺς τόσους ἄλλους) μὲ ἕναν τροχό,ὸ γιὰ νὰ γκρεμίσουν τὸ ἄγαλμα τοῦ Τροῦμαν.
Αὐτὸς καταγγέλει τὴν ἀστυνομία γιὰ φθορὰ ξένης περιουσίας, ἐπειδή, λέει, δὲν τοῦ ἐπιστρέφουν πίσω τὸν τροχό του…

(Σύμφωνα μὲ τὸ βιογραφικό του: «ὡς ὑπάλληλος ξενοδοχείου δραστηριοποιήθηκε στοὺς κόλπους Τοῦ ΚΚΕ». Πῆρε 19.242 ψήφους…)

Καλὰ κρασιά… σύντροφοι!!!

Κώστας Γουμάτης

(Visited 390 times, 1 visits today)
Leave a Reply