Λεωφορεῖο στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν διαφημίζει …τουρκικὲς ἑταιρείες!!!

Τά βλέπετε τά χάλια μας; Λεωφορεῖο, ποὺ πάει βολτοῦλες τοὺς τουρίστες στὸ ἱστορικὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, κάτω ἀπὸ τὸν ἱερὸ βράχο τῆς Ἀκροπόλεως, διαφημίζει τὴν Τουρκικὴ ἀεροπορικὴ ἑταιρεία!

Ὅταν οἱ Τοῦρκοι ἀπαγορεύουν τὴν χρῆσι τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης σὲ ὅλα τὰ κατεχόμενα ἀπ’ αὐτοὺς ἑλληνικὰ ἐδάφη!

Ἡ ἐσχάτη προδοσία καὶ πρόκλησις φωτογραφικῶς ἀποτυπωμένη καί-τὸ χειρότερο-χωρὶς τὴν ἐλαχίστη ἀντίδρασι…

Αἶσχος!!!

Ποταμιάνος Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply