Χρειάζονταν …ἀμερικανικὰ πρότυπα γιὰ μίαν ἐργατικὴ Πρωτομαγιά!!!

Ἐλάχιστοι ἀπὸ τοὺς κομμουνιστὲς ποὺ ἐρώτησα ἤξεραν τὶ ἑορτάζουν οἱ ἐργάτες τὴν Πρωτομαγιά!
Ἔλα μ@υνὶ στὸν τόπο σου, εἶπα!!!
Κομμουνιστές καί νά μή ξέρουν τόν ξεσηκωμό τῶν ἐργατῶν στό Σικάγο τό 1886;;;;

Μετὰ ποὺ τὸ ξανασκέφθηκα, εἶπα ἀπὸ μέσα μου:

«Σιγάγο… ποῦ εἶναι τό Σικάγο; Στὴν Ἀμερική…!!! Τί εἶναι ἡ Ἀμερική; Μά, ἡ …Μέκκα τοῦ Καπιταλισμοῦ…
Γιὰ αὐτὸ …δὲν ἔχουν ἰδέα…
Λόγῳ Η.Π.Α., δὲ τὰ διδάσκουν αὐτὰ οἱ καθοδητὲς καὶ οἱ κομματικοὶ ἰνστρούχτορες, οὔτε στὶς Κ.ΟΒ.ες, οὔτες στὶς κατασκηνώσεις τῆς ΕΔΟΝ.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Χρειάζονταν …ἀμερικανικὰ πρότυπα γιὰ μίαν ἐργατικὴ Πρωτομαγιά!!!

  1. Νά’σαι καλά, βρὲ συνέλληνα! Πάντως τὸ ξαναλέω – καἱ μἑ δημοκρατικὲς διαδικασίες, ἐὰν θέλετε: Τὸ βασικὸ πρόβλημα τῆς χώρας μας εἶναι ἡ ἀρλουμπολογία (Παπαρρηγόπουλος πρῶτος καὶ καλλίτερος ἔφα). Ὅλα τὰ ἄλλα ἕπονται.

Leave a Reply