Χρηματοδοτεῖ ἀφειδῶς ὁ Soros στὶς ΗΠΑ ὅσους ἐπιδιώκουν περισσότερο …ἔγκλημα!!!

Ἡ ἀτζέντα τοῦ Soros εἶναι νὰ διευρύνῃ τὰ δικαιώματα τῶν ἐγκληματιῶν εἰς βάρος τῶν θυμάτων.

Ὁ δισεκατομμυριοῦχος φιλελεύθερος χρηματοδότης Γιῶργος Σόρος ἐδαπάνησε 1,5 ἑκατομμύριο δολλάρια γιὰ τὴν ὑποστήριξη ἀριστεροῦ ὑποψηφίου στην ἐπαρχία τοῦ Σὰν Ντιέγκο, ὡς μέρος μιᾶς συνεχοῦς ἐκστρατείας για τὴν ἀναμόρφωση τοῦ ἀμερικανικοῦ συστήματος δικαιοσύνης σὲ μίαν πιὸ προοδευτική του εἰκόνα.

Σύμφωνα μὲ τὰ ἀρχεῖα χρηματοδοτήσεως τῆς ἐκστρατείας, ὁ Soros ἔδωσε τὴν περασμένη ἑβδομάδα 1,5 ἐκατομμύριο δολλάρια στὸ PAC τῆς Καλιφόρνια γιὰ τὴν Δικαιοσύνη καὶ τὴν Δημόσια Ἀσφάλεια, μία ἐπιτροπὴ ποὺ ἰδρύθηκε γιὰ νὰ ὑποστηρίξῃ τὸν Genevieve Jones-Wright, δημοκράτου καὶ ἀναπληρωτοῦ δημοσίου ὑπερασπιστοῦ, στὴν ἐπαρχία San Diego.

Ὁ Jones-Wright ἦταν προσκεκλημένος ὁμιλητὴς στὴν διάσκεψη γιὰ τὴν δημοκρατικὴ συμμαχία τοῦ Soros πέρυσι, ἑνὸς ἐκ τῶν φιλελευθέρων δωρητῶν πού,  ἐπὶ κεφαλῆς ἦταν ὁ ἴδιος ὁ Σόρος, καθὼς καὶ ἡ ἡγέτης τῆς δημοκρατικῆς μειονοτικῆς οἰκογενείας τῆς Νανσὶ Πελόσι.

Ἡ πλατφόρμα της εἶναι μία φιλελεύθερος ποὺ ἀντιτίθεται στὴν ἐγγυήσῃ σὲ μετρητά, ἐπιδιώκει τὴν ἐξάλειψη τῆς φυλετικῆς ἐκδοχῆς, ὑποστηρίζει τὸ Black Lives Matter καὶ ὑποστηρίζει τὶς ἐλαφρύτερες ποινὲς γιὰ τοὺς μὴ βιαίους παραβάτες. Ὁ ἀντίπαλός της, τὸ καλοκαίρι, Stephan, ξεκίνησε μίαν ἰστοσελίδα ποὺ ὑπογραμμίζει τὴν ἐπιῤῥοὴ τοῦ Soros στὴν κούρσα καὶ τὴν θέση τοῦ Jones-Wright στὸ ὅτι εἶναι ἀνεκτικὸς σὲ ἐγκλήματα.

Ἐνῶ ὁ Jones-Wright ἔχει τὰ ἑκατομμύρια τοῦ Σόρὸς στὴν διάθεσή τους, στὸ Σὰν Ντιέγκο, ὁ Stephan ἐκβιάζεται ἀπὸ διάφορες νομικὲς ὁμάδες, τὶς ὀργανώσεις δικαιωμάτων τῶν θυμάτων καί τις ἀστυνομικὲς ἑνώσεις.

«Εἶναι ἔνα συγκλονιστικὰ μεγάλο χρηματικὸ ποσὸ γιὰ νὰ ῥίξετε σὲ αὐτὸν τὸν ἀγῶνα καὶ θὰ κατακλύσετε τὰ ἐρτζιανὰ κύματα», δήλωσε ὁ Cable Roe, σύμβουλος τῆς ἐκστρατείας τοῦ Stephan, στὸ Σὰν Ντιέγκο Union-Tribune. «Ἡ ἀτζέντα τοῦ Soros εἶναι νὰ διευρύνῃ τὰ δικαιώματα τῶν ἐγκληματιῶν εἰς βάρος τῶν θυμάτων. Εἶναι ἐπικίνδυνο καὶ τρομακτικὸ γιὰ τὸ Σὰν Ντιέγκο. »

Ὁ Σορὸς ἔχει καθιερωθῆ ὡς kingmaker σὲ ἀγῶνες Α σὲ ὁλόκληρο τὴν Ἀμερική. Τὰ ἱδρύματα τῆς Ἀνοικτῆς Κοινωνίας ἔδωσαν στὴν Ἀμερικανικὴ Ἕνωση Πολιτικῶν Ἐλευθεριῶν (ACLU) ἐπιχορήγηση ὕψους 50 ἑκατομμυρίων δολλαρίων τὸ 2014, τὰ ὁποῖο ἡ ACLU χρησιμοποίησε ἀπὸ τότε γιὰ νὰ προωθήσῃ προοδευτικοὺς ὑποψηφίους στὶς ἐκλογὲς σὲ ἐθνικὸ ἐπίπεδο. Ἐφέτος, ἡ ACLU ἐπικεντρώνει τὶς προσπάθειές της σὲ ἀγῶνες σὲ Καλιφόρνια, Φλόριντα, Μέιν, Μασαχουσέτη, Μινεσότα, Ὀκλαχόμα, Ὄρεγκον, Βερμὸντ καί, ἐνδεχομένως, Βόρεια Καρολίνα καὶ Μιζούρι, ἀνέφερε ὁ McClatchy.

Ἔκτοτε, ἔχει δαπανήση περισσότερα ἀπὸ ἑννέα (9) ἑκατομμύρια δολλάρια γιὰ νὰ χρηματοδοτήσῃ ὑποψηφίους σὲ 14 πόλεις. Στὴν Φιλαδέλφεια πέρυσι, ὑπεστήριξε τὸν Larry Krasner, δικηγόρο πολιτικῶν δικαιωμάτων ποὺ ἐκπροσώπησε τὸ Black Lives Matter, ἐμήνυσε 75 φορὲς τὸ Ἀστυνομικὸ Τμῆμα τῆς Φιλαδελφείας καὶ κάλεσε τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ νόμου «συστηματικὰ ῥατσιστική». Χάριν,  ἐν μέρει, σὲ δωρεὰ ὕψους 1,7 ἑκατομμυρίων δολλαρίων ἀπὸ τὸν Σόρο, καὶ καθιέρωσε τὸν εἰσαγγελέα Beth Grossman μὲ ψήφους σχεδὸν τριῶν πρὸς ἔνα.

Ἔνας γεννημένος στην Οὐγγαρία δισεκατομμυριοῦχος καὶ φιλάνθρωπος, ὁ Γιῶργος Σόρος ἔκανε μίαν περιουσία πλήττοντας τὴν ἀγγλικὴ λίρα τῆς Μεγάλης Βρεταννίας. Ἡ Μ. Βρεταννία ὁδηγήθηκε στὴν κατάῤῥευση τοῦ νομίσματός της τὸ 1992. Στὴν ἔδρα του, στὴν Οὐγγαρία, ὁ Σόρος κατηγορήθηκε γιὰ παραβίαση τῶν ἐσωτερικῶν ὑποθέσεων καὶ γιὰ προώθηση τῶν πολιτικῶν ὑπὲρ τῆς μεταναστεύσεως, ἀποσταθεροποιώντας τὴν Εὐρώπη.

Πηγὴ

Περισσότερα μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ:

1. Avaaz : Online ακτιβισμός στο πλευρό της Υπερεθνικής Ελίτ και οι σχέσεις με τον George Soros

2. Βόμβα! Ο George Soros πίσω από το σκάνδαλο του Facebook;

ἔρευνα
Πανορμίτης Σπανὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply