Λέμε υἱοθεσία παιδιῶν κι ἐννοοῦμε …παιδεραστία!!!

Ἐκτὸς ὅοοοοολων τῶν ἄλλων…
…ὅλοι αὐτοί/αὐτές, ἀρέσκονται καὶ στὸ νὰ γ@μοῦν παιδάκια
…καὶ γιὰ νὰ μὴν τρέχουν ἀλλοῦ, προτιμοῦν νὰ τὰ υἱοθετοῦν ἀπ΄ εὐθείας…

THIS WAS ALWAYS THE GOAL OF THIS MOVEMENT WAKE UP PEOPLE PEDOPHILES HAVE BEEN RUNNING THIS COUNTRY FOR A LONG TIME

The Jaded Truther

Ὅλα αὐτὰ φυσικὰ εἶναι τὸ νέο «φυσιολογικό» τῶν σιωνιστῶν, γιὰ τοὺς ὁποίους ἐργάζονται οἱ δῆθεν «κυβερνήσεις» τῆς «Δύσεως»…

 

Πραξιτέλης ὁ Νότιος

(Visited 288 times, 1 visits today)
Leave a Reply