Λέμε υἱοθεσία παιδιῶν κι ἐννοοῦμε …παιδεραστία!!!

Ἐκτὸς ὅοοοοολων τῶν ἄλλων…
…ὅλοι αὐτοί/αὐτές, ἀρέσκονται καὶ στὸ νὰ γ@μοῦν παιδάκια
…καὶ γιὰ νὰ μὴ τρέχουν ἀλλοῦ, προτιμοῦν νὰ τὰ υἱοθετοῦν ἀπ΄ εὐθείας…

THIS WAS ALWAYS THE GOAL OF THIS MOVEMENT WAKE UP PEOPLE PEDOPHILES HAVE BEEN RUNNING THIS COUNTRY FOR A LONG TIME

The Jaded Truther

Ὅλα αὐτὰ φυσικὰ εἶναι τὸ νέο «φυσιολογικό» τῶν σιωνιστῶν, γιὰ τοὺς ὁποίους ἐργάζονται οἱ δῆθεν «κυβερνήσεις» τῆς «Δύσεως»…

Πραξιτέλης ὁ Νότιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply