Ξῦλο …νόμιμο καὶ παράνομο!!!

Τὸ θυμάστε;
Πρὶν ἀπὸ λίγον καιρὸ ἦταν…

Ἐκεῖ τὸ ξύλο ἤταν ….νόμιμο, ἡ βία ὄχι μόνο θεμιτὴ ἀλλὰ καὶ ἐπιδοτουμένη!!!

Φυσικὰ ἐὰν ἐμεῖς τώρα χρησιμοποιήσουμε τὰ ἴδια λόγια που χρησιμοποίησε αὐτὸς για τὸν πρύτανη, θὰ εἴμαστε τραμποῦκοι, ἀκροδεξιοὶ καὶ φασίστες…

Σουραβλᾶ Εὐστρατία

(Visited 216 times, 1 visits today)
Leave a Reply