Ξῦλο …νόμιμο καὶ παράνομο!!!

Τὸ θυμάστε;
Πρὶν ἀπὸ λίγον καιρὸ ἦταν…

Ἐκεῖ τὸ ξύλο ἤταν ….νόμιμο, ἡ βία ὄχι μόνο θεμιτὴ ἀλλὰ καὶ ἐπιδοτουμένη!!!

Φυσικὰ ἐὰν ἐμεῖς τώρα χρησιμοποιήσουμε τὰ ἴδια λόγια που χρησιμοποίησε αὐτὸς για τὸν πρύτανη, θὰ εἴμαστε τραμποῦκοι, ἀκροδεξιοὶ καὶ φασίστες…

Σουραβλᾶ Εὐστρατία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply