Φυσικὰ καὶ τὴν …ἤπιαμε!!!

Αὐτὸ μὲ τὶς «ἑλληνικές» μπῦρες, τὶς ὁποῖες σπεύδουν ἅπαντες, μὲ «ἐθνικὴ ὑπερηφανεία» νὰ καταναλώσουν, καιρὸς εἶναι νὰ τεθῇ ὑπὸ νέα πρίσματα, πιὸ ἐλληνικά. Κι ἐπεὶ δὴ ἀκριβῶς ἡ παραπληροφόρησις, ἡ προπαγάνδα καί, κυρίως, τὸ χρῆμα εἶναι ἄφθονο, καλὸ εἶναι, ἐπὶ τέλους, νὰ γίνουμε λίγο-λίγο συνειδητοὶ καταναλωτές. Διότι δὲν ἀρκεῖ μόνον τὸ ὄνομα κάποιου νὰ εἶναι (πλαστογραφημένα) ἑλληνικό. Πρέπει καὶ νὰ εἶναι ἑλληνικό.

Μπῦρες καὶ πάλι λοιπὸν σήμερα. Ἑλληνικὲς μπῦρες κι ὄχι …«ἑλληνόφωνες»!!!

Διότι τὸ θέμα τῆς μπύρας, εἰδικῶς μετὰ τὸ κυνῆγι ποὺ ἔφαγε ἡ «Βεργίνα» θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς κάνῃ ὄχι μόνον ἰδιαιτέρως προσεκτικούς, ἀλλὰ καὶ ὑπὲρ τοῦ δέοντος …«ἐθνικιστές»,  ἐφ΄ ὅσον τόση ἀνηθικότης, τόση βρωμιὰ καὶ τόση δουλοποίησις οὐδέποτε, ἐπισήμως, διεγνώσθη στὰ ἐμπορικὰ δρώμενα τῆς χώρας.

Ψευδαίσθησις ἐπιλογῆς καὶ στὴν …μπύρα!

Εἴπαμε (λέμε τώρα!!!) νὰ ἔχουμε τριτοκοσμικὲς νομικὲς καὶ δικαστικὲς δομές…
Εἴπαμε (λέμε τώρα!!!)  νὰ ἔχουμε μίαν Ἀρχὴ Ἀνταγωνισμοῦ κάπως σὰν τὴν …καμόρα τῶν ναρκοπαραγωγῶν χωρῶν…
Εἴπαμε (λέμε τώρα!!!) νὰ ἔχουμε τὴν ἀπόλυτο ἀνομία καὶ τὴν ἀπόλυτο ἀσυλία σὲ κάθε ἔγκλημα εἰς βάρος μας…
…ἀλλὰ ἀπὸ τὸ νὰ ἐθελοτυφθοῦμε συνειδητῶς, ἐμεῖς, οἰ λεγόμενοι πολῖτες καὶ οἱ πραγματικοὶ καταναλωτές, ὑποσκάπτοντας τὶς ἐλάχιστες ἐναπομείνασες ἐπιχειρηματικὲς δομές, στὶς ὁποίες θὰ μπορούσαμε νὰ στηριχθοῦμε ὡς κοινωνία, γιὰ νὰ ἀνακάμψουμε, παραγνωρίζοντας ἀκόμη καὶ τὰ πασιφανῆ, ξεπερνᾶ κάθε μορφὴ …αὐτοχειρίας.

Κακὰ τὰ ψέμματα… Τὸ νὰ ἀγνοοῦμε πὼς ἡ Χὶ ἢ ἠ Ψὶ πολυεθνικὴ ἐλέγχει ἀπὸ τὰ σαπούνια μας ἔως τὶς κυβερνήσεις μας, εἶναι …λογικοφανές. Εἶναι, βλέπετε, μετὰ τὴν ἀτελείωτο προπαγάνδα, λογικὰ ἀποδεκτὸν τὸ νὰ μὴν τὸ συνειδητοποιοῦν ἀρκετοὶ ἐκ τῶν συμπολιτῶν μας, ἐφ΄ ὅσον οὔτε τὶς ἴδιες προσβάσεις στὶς πληροφορίες διαθέτουν ἅπαντες, μὰ οὔτε καὶ τὶς ἀναγκαῖες διαθέσεις ἐξερευνήσεως ἔχουν γιὰ νὰ σκαλίσουν.
Μά, ἀπὸ τὸ λογικοφανὲς τοῦ νὰ ἀγνοοῦμε (συνειδητῶς ἢ ἠθελημένως) τὸ ὅτι (γιὰ παράδειγμα) ὁ ἴδιος τοκογλύφος ποὺ μᾶς πουλᾶ φάρμακα, ἐμβόλια, ὅπλα, τραπεζικὲς ὑπηρεσίες (;;;), τρόφιμα, πετρέλαια, ναρκωτικά, σὐτοκίνητα καὶ ῥοῦχα εἶναι κι ὁ ἴδιος ποὺ …κ@λοτρίβεται γιὰ νὰ ἁρπάξῃ (κοψοχρονιά) τὸ νερὸ ἢ τὴν ΔΕΗ ἢ τοὺς σιδηροδρόμους ἢ τὰ λιμάνια, ἢ τὸ ὁδικόν δίκτυον, ἢ τὰ σπίτια μας ἤ, σκέτο τὰ δημόσια ταμεία μας, δὲν εἶναι καὶ τόσο …ἐγκληματικό. Πάει στὰ κομμάτια… Ἀρκεῖ ποὺ ἀντιλαμβανόμεθα πὼς ὅλα τὰ προαναφερθέντα παραμένουν στὴν σφαίρα τῶν ἐχθρικῶν πράξεων εἰς βάρος μας.
Μά, ἀπὸ τὸ νὰ ἀναγνωρίζουμε κάτι ὡς ἑλληνικό, τὴν στιγμὴ ποὺ ἀκόμη κι ἐπάνω στὴν συσκευασία του ἀναγράφεται ἡ πραγματική του …καταγωγή, καταντᾶ αὐτοκτονικό. Γιὰ ὅλους μας.
Εἰδικῶς γιὰ τὸ θέμα τῆς τροφῆς καὶ τῶν ἀλκοολούχων ποτῶν θὰ ἔπρεπε συνειδητῶς νὰ εἴμαστε πιὸ προσεκτικοί.

Θές (κι ἑλληνική) μπύρα; (α)

Θές (κι ἑλληνική) μπύρα; (β)

Θές (κι ἑλληνική) μπύρα; (γ) 

Συνεπῶς;
Πᾶμε ἀκόμη μία ἀπὸ τὴν ἀρχή, τοὐλάχιστον γιὰ τρία διαφημιζόμενα ὡς ἑλληνικὰ προϊόντα, τῆς γνωστῆς μας «Ἀθηναϊκῆς Ζυθοποιΐας», καθὼς καὶ τῆς (ἐπισήμως πολυεθνικῆς) Carlsberg, ποὺ ὀφθαλμοφανῶς παραμένουν (ἐπισήμως) ὁλλανδικῶν καὶ γερμανικῶν συμφερόντων.
Μπῦρες FIX, ΜΥΘΟΣ καὶ ΑΛΦΑ…

Εἶναι τόσο …«ἐλληνικές» ὅσο καὶ ἡ (ἐπισήμως) ὁλλανδικὴ ἢ γερμανικὴ ἑταιρεία ποὺ τὶς παράγει!!!

Καθὼς φυσικὰ καὶ τῆς «ἀδελφῆς» ἑταιρείας  Carlsberg…

Παράγει στὴν χώρα μας  καὶ διακινεῖ τὶς ἐξῆς μπῦρες: FIX, Kaiser, Carlsberg, Guinness, Mythos, Corona, Kilkenny, Schneider Weisse, Henninger, καθὼς ἐπίσης καὶ μηλίτη, μαζὺ μὲ κάποιου εἴδους ἀναψυκτικά.

Πρόκειται γιὰ τὶς ἴδιες ἐκεῖνες ἐταιρείες, ποὺ μπερδεύοντας τὰ …«μπούτια» τους μὲ τὰ μετοχικὰ πακέττα τους, παραμένουν διαχρονικῶς οἱ ἀπόλυτοι δικτάτορες παγκοσμίως, ἐλέγχουν κάθε καταναλωτικὸ προϊόν, μά, κυρίως ἐφ’ ὅσον ἐλέγχουν τὶς κυβερνητικὲς πολιτικές, ἐλέγχουν τὶς ἴδιες τὶς ζωές μας.

Ποιός ξεχνᾶ ὅμως πώς αὐτές οἱ ἑταιρείες ἦσαν, ποὺ διὰ κάποιων ἐκ τῶν ἐκπροσώπων τους, ζητοῦσαν νά μειωθοῦν οἱ μισθοί μας στὰ 300 εὐρῶ;

Ποιές εἶναι οἱ 11 πολυεθνικές πού ζητοῦν δούλους γιά νά «ἐπενδύσουν»;

Τό ξεχάσαμε κι αὐτό; Πόσο ἀμνήμονες πιά; Πόσο αὐτοκτονικοί;

Εἴτε λοιπὸν αὐτὸ τὸ κάτι εἶναι …γομολάστιχα, εἴτε τσιχλόφουσκα εἴτε μπῦρα, μὲ κάποιον ἁπλὸ τρόπο μποροῦμε νὰ διαπιστώσουμε εὔκολα τὴν (ἐπίσημο) χώρα προελεύσεώς του καὶ νὰ τὸ καταναλώσουμε ἢ νὰ τὸ ἀγνοήσουμε.
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα, δὲν εἶναι μόνον ἡ ὐποδούλωσίς μας, σὰν κατάστασις… Εἶναι περισσότερο ἠ χαρὰ ποὺ λαμβάνει ὁ τοκογλύφος (ὁ ὀποῖος ἔχει μεθοδεύση ὅλην αὐτὴν τὴν κατάντια, ποὺ ἐντός της διαβιοῦμε), ὅταν τὰ θύματά του 
ἀν τὶ νὰ τὸν πολεμήσουν, ἠθελημένως, σπεύδουν νὰ τοῦ ἐμπλουτίοσυν μὲ τὸν κόπο τους τὶς τσέπες. Ἐκεῖ ἔγκειται ἡ πραγματική του ἀπόλαυσις κι αὐτὸ εἶναι ποὺ μποροῦμε, ὅλοι μας, νὰ τσακίσουμε, ἀρνούμενοι τὰ σκουπίδια του καὶ καταναλώνοντας μόνον ὅ,τι ἐδῶ παράγεται (μὲ ἱδρῶτα καὶ αἷμα!!!).

Φιλονόη 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Φυσικὰ καὶ τὴν …ἤπιαμε!!!

  1. Μια ερωτησ μονο ..η εζα ειναι ελληνικη ; ή πουλαει ελληνικοτητα ; ρωτω διοτι πριν λιγο καιρο ο ιδιοκτητης της τα εβλεπε ολα καλα. Μετα ζορίστηκε φαινεται και βλεπει δρακους. Πουλαει Ελλάδα τωρα, ενω πριν δυο χρονια θάυμαζε την γερμανια που εθαβε την Ελλαδα. δειτε το βιντεο https://www.youtube.com/watch?v=ZnKN1EH78uI&app=desktop

Leave a Reply