Τύφλα νὰ ἔχουν οἱ …«ὀχτροί»!!!

23 Μαρτίου 1821.
Ἡ Πάτρα ἐξεγείρεται.
Ὁ Ἀθανάσιος Κανακάρης ἐπιχειρεῖ τὴν κατάληψη τοῦ Φρουρίου τῶν Πατρῶν.Τύφλα νὰ ἔχουν οἱ ...«ὀχτροί»!!!

Λόγῳ ἀνοργανωσιᾶς, ἀλλὰ κυρίως… λόγῳ τῆς συνεργασίας τοῦ Ἄγγλου προξένου P.J.Green  μὲ τοὺς Τούρκους, ἡ προσπάθεια ἀποτυγχάνει.

Καλημέρα Φίλες καὶ Φίλοι…
Μὲ τέτοιους ἐθνικοὺς «φίλους» τύφλα νὰ ΄χουν οἱ «ὀχτροί»!!!!

Σαρλῆς Γιάννης

πολυτονισμὸς Φιλονόη

(Visited 116 times, 1 visits today)
Leave a Reply