Θές (κι ἑλληνική) μπύρα; (α)

Ἑλληνική;
Καί ποῦ νά τήν βρῇς;
Μία «Βεργίνα», ποὺ  «χαροπάλευε» ἔως προσφάτως (ἂν καὶ μὲ τὴν δικαστικὴ ἀπόφασιν εἰς βάρος τῆς «Ἀθηναϊκῆς Ζυθοποιΐας θεωρητικῶς ἔχει ἐλπίδες ἀνακάμψεως… Θεωρητικῶς…!!!) καὶ κάποιες ἄλλες, πραγματικὰ ἑλληνικές, ποὺ ὅμως οὔτε ποὺ ἀκούγονται…
Κι ἀπὸ κοντὰ τόσες καὶ τόσες, ποὺ δηλώνουν ἑλληνικές, ἀλλὰ δὲν εἶναι.

Ἑταιρεῖες – ὑποκαταστήματα πολυεθνικῶν, ποὺ ἐδῶ πωλοῦν, ἀλλὰ τὰ κέρδη τους ἀλλοῦ τρώγονται.
Ἑταιρεῖες πού, κάποιες ἐξ αὐτῶν, ξεκίνησαν πράγματι ὡς ἑλληνικές, ἀλλὰ στὴν πορεία, γιὰ τοὺς ὁποίους λόγους, ἔπαυσαν νὰ εἶναι.
Ἀπὸ τὴν ἄλλην….

Μπῦρες ποὺ διαφημίζονται ὡς ἑλληνικές, δὲν εἶναι καὶ τόσο …ἑλληνικές (ἀνεξαρτήτως ἐὰν τὴν διοίκησιν τῶν ἐπιχειρήσεων -ἐπισήμως- κρατοῦν Ἕλληνες!!!), ἐφ΄ ὅσον ἐξ ἀρχῆς ἦσαν ξένων συμφερόντων καὶ διοικήσεως. .

Ἂς σᾶς παρουσιάσω ὅμως μερικὰ ἐνδιαφέροντα στοιχεῖα ἀπὸ τὸ …«ταξείδι» μου στὴν «ἑλληνικὴ μπῦρα»…

Παράδειγμα.
Ἡ «Ὀλυμπιακὴ Ζυθοποιΐα» ἀνήκει στὸν ὅμιλο τῆς Carlsberg.

πηγὴ

Ὁ Finance Director (μὴν μὲ ῥωτᾶτε… ἐγὼ ἀπὸ χωριὸ εἶμαι) εἶναι ὁ Mikael Moselkide, ποὺ συνεργάζεται μὲ τὸν ὅμιλο ἀπὸ τὸ 2009.

πηγὴ

Ἱδρυτὴς τοῦ ὁμίλου Carlsberg ἕνας ὁλίγον τὶ (καὶ …παρ΄ ὁλίγον!!! ξεκάθαρος-ἀλλὰ μὲ …«ἐπιφυλάξεις») …«περιούσιος»!!!
(Δὲν μᾶς τὸ ἀποκαλύπτουν εὐθέως, ἀλλὰ τὸ ἀντιλαμβανόμεθα ἐκ τῶν συγγενῶν του…!!!)

Χορηγοὶ …«ὑπερηφανείας» μὲ ἀοράτους συνδετικοὺς ἱστούς!!! (β)

Ἡ ἐν λόγῳ ἑταιρεία, κάποτε καθαρὰ ἑλληνικῶν συμφερόντων, σήμερα εἶναι μέλος τοῦ ὁμίλου Calsberg.
Παράγει στὴν χώρα μας  καὶ διακινεῖ τὶς ἐξῆς μπῦρες: FIX, Kaiser, Carlsberg, Guinness, Mythos, Corona, Kilkenny, Schneider Weisse, Henninger, καθὼς ἐπίσης καὶ μηλίτη, μαζὺ μὲ κάποιου εἴδους ἀναψυκτικά.

πηγὴ

Ἄλλη ἑταιρεία, ποὺ ἐπίσης φαίνεται γιὰ ἑλληνική, εἶναι ἡ Ε.Ζ.Α., Ἑλληνικὴ Ζυθοποιΐα Ἀταλάντης.
Προϊόντα της: Premium Pilsener, Fine Lager, Pils, Blue island, Odyssey, Krombacher, Berlin, Guden Draak, Arcobrau.

Ἡ ἐν λόγῳ ἑταιρεία ἱδρύθη ἀπὸ γερμανικὴ ἑταιρεία στὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ 1988 ἐξηγοράσθη ἀπὸ τὴν οἰκογένεια Συριανοῦ.
Τὸ 2013 ὁ «στρατηγικὸς ἐπενδυτὴς fund DAMMA Holding», μὲ τὴν συμμετοχή του, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν αὔξησιν τοῦ μετοχικοῦ κεφαλαίου βοήθησε στὴν μεγαλυτέρα ἐξάπλωσιν τῆς ἑταιρείας, στὴν ἑλληνικὴ ἀγορά.
Διευθύνων σύμβουλος ὁ κύριος Ἀθανάσιος Συριανός.
Ἡ DAMMA Holding εἶναι, ἐπισήμως, δημιούργημα τοῦ Δημητρίου Δασκαλοπούλου (πρώην διευθύνων σύμβουλος στὴν γαλακτοβιομηχανία ΔΕΛΤΑ), μὲ ἕδρα πλέον τὸ Λουξεμβοῦργο, εἶναι στρατηγικὸς ἐπενδυτὴς καὶ σὲ ἄλλες ἑλληνικὲς ἐπιχειρήσεις καί, ἐπὶ πλέον, μὲ τὴν Λουξεμβούργειο ἕδρα της φορολογεῖται ἀλλοῦ κι ὄχι ἐδῶ.
(Δὲν θὰ μὲ ἐνοχλοῦσε αὐτό, ἀπὸ μόνον του, ἐφ΄ ὅσον διαβιοῦμε στὸ φορολογικὸ Νταχάου τῆς Εὐρώπης τῶν τοκογλύφων.. Ἀλλά, ὅμως, ὁ συνδυασμὸς μὲ ἄλλες περαμέτρους, ναί, μὲ ξενίζει…!!)

Ἐν τούτοις, ἡ οἰκογένεια Συριανοῦ, καθὼς καὶ κάποιοι ἄλλοι, πιθανοὶ μέτοχοι, τῶν ἐν λόγῳ βιομηχανιῶν, ἐπιχειρηθοῦν ἐν Ἑλλάδι.
Ἀλλὰ δὲν εἶναι μόνοι τους…
Ὀφείλουμε ἐπίσης νὰ ὁμολογήσουμε πὼς ἐργάζονται σὲ αὐτὲς τὶς ἐπιχειρήσεις Ἕλληνες ἐργαζόμενοι, ποὺ συντηροῦν τὶς οἰκογένειές τους… Ἀναγκαιότατον…
Καλὸ εἶναι ὅμως νὰ ἀντιλαμβανόμεθα ἐπακριβῶς τὸ τὶ ἀκριβῶς ἐννοοῦμε ὅταν λέμε «μπῦρα ἑλληνική».
Θὰ ἐπανέλθω φυσικὰ συντόμως μὲ τὰ ὑπόλοιπα στοιχεῖα αὐτῆς τῆς ἐρεύνης.
ἡ εἰκόνα δανεισμένη ἀπὸ τὸν διαδικτυακὸ φίλο Νᾶκο Μαρούγκα

4 thoughts on “Θές (κι ἑλληνική) μπύρα; (α)

  1. πριν 10 μερες εδοκιμασα στην Τηνο την μπυρα με το ονομα ΝΗΣΟΣ,μου ειπαν πως είναι ντοπια δεν ξερω,παρ όλα αυτά ειχε γευση πανεμορφη !!!

    • Δὲν πίνω μπῦρες καὶ γενικῶς ἀποφεύγω τὸ ἀλκοόλ, πλήν, ἐξαιρετικῶν περιπτώσεων, ἐλαχίστου οἴνου.
      Ἐν τούτοις σαφῶς καὶ εἶμαι μαζύ σου. Αὐτὰ τὰ προϊόντα ὀφείλουμε νὰ καταναλώνουμε,

    • Ἐπὶ πλέον θὰ ἤθελα νὰ τονίσω πὼς δὲν τελειώσαμε μὲ τὶς δημοσιεύσεις γιὰ τὴν μπῦρα καί, κυρίως, τὴν πραγματικὰ ἑλληνικὴ μπύρα. Θὰ ἐπανέλθουμε συντόμως.

Leave a Reply