Δοῦλοι στὸ …ὄνειρο τῶν πανελληνίων ἐξετάσεων!

Ἡ «ἐπιτυχία» στὶς πανελλήνιες ἐξετάσεις εἶναι τὸ καροτάκι ποὺ ῥίχνει τὸ σύστημα σὲ χιλιάδες παραζαλισμένους γονεῖς καὶ νέους, γιὰ νὰ τοὺς ἔχῃ πάντα δούλους του. Νὰ ξέρῃ ὅτι θὰ τρέχουν πάντα γιὰνὰ φθάσουν τὸ ἄφθαστο, σὰν τὸ σκυλὶ στὶς κυνοδρομίες ποὺ κυνηγᾶ τὸ πλαστικὸ κόκκαλο. Οἱ πιὸ πολλοὶ θὰ τελειώσουν μίαν ἄχρηστη σχολὴ καὶ θὰ καταλήξουν πωλήτριες καὶ πιτσαδόροι μὲ 450 εὐρῶ τὸν μῆνα.

Ὁ λόγος ποὺ δεν ἐξεγείρονται γιὰ νὰ τὰ κάνουν ὅλα φουτάνα εἶναι ὅτι οἱ ἰδεολογικοὶ μηχανισμοὶ τοῦ κράτους τοὺς ἔκαναν πλύση ἐγκεφάλου ὅτι γιὰ τὴν ἀποτυχία τους φταῖν οἱ ἴδιοι, ποὺ «δὲν προσεπάθησαν ἀρκετά».
Καὶ ἔτσι ἡ δουλεία συνεχίζεται.

Στὸν τοῖχο τοῦ δημοσίου σχολείου ποὺ τελείωσα στὴν Ἀθῆνα ὑπῆρχε χρόνια γραμμένο ἕνα σύνθημα μὲ μαύρη μπογιά: «ΜΗΝ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΡΙΕΡΑ, ΚΑΝΕ ΣΑΜΠΟΤΑΖ». Ἤταν σοκαριστικό, τὸ ἔβλεπα σὰν ἱεροσυλία ἀναλόγη τοῦ νὰ πετάξῃς σκατὰ σὲ ἐκκλησία. Ἦλθε ὅμως κάποτε ἡ στιγμὴ καὶ κατάλαβα πόση σοφία ἔκρυβε.

Ἐξοργισμένος Ἕλλην

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply