Ψεύδη κι ἀνακρίβειες γιὰ πραγματικὴ ἔξοδο ἀπὸ τὰ μνημόνια

Ἐπειδὴ πολλοὶ ἰσχυρίζονται πὼς καὶ ἡ Κύπρος καὶ ἡ Πορτογαλία ἐξῆλθαν ἀπὸ τὰ μνημόνια ἐνῶ ἡ Ἑλλὰς δὲν τὰ κατάφερε ἀκόμη…
…ἀλλὰ κι ἐπειδὴ κυκλοφορεῖ πολὺ σανό, ἂς βάλουμε τὰ πράγματα στὶς ἀκριβεῖς τους διαστάσεις.

Τόσο ἡ Κύπρος, ὄσο καὶ ἡ Πορτογαλία, ἐνετάχθησαν, μετὰ τὴν «ἔξοδο ἀπὸ τὰ μνημόνιά» τους σὲ καθεστὼς Post-programme surveillance (PPS), ὅπως ἀκριβῶς ἐντάσσεται καὶ ἡ Ἑλλὰς τώρα.
Δηλαδή, τέλος στὸν «σκληρὸ ἔλεγχο» (control) ἀλλὰ ἐξακολούθησις κάποιων μέτρων λιτότητος.

Καὶ γιὰ νὰ μὴν λέῃ ὁ καθεὶς ὅ,τι θέλῃ, εἰδικῶς στὴν περίπτωση τῆς Κύπρου, ἂς γνωρίζουμε πὼς γιὰ νὰ ἐξέλθῃ ἀπὸ αὐτὸ τὸ νέο καθεστὼς «μεταμνημονιακης ἐποπτείας» (PPS) πρέπει νὰ ξεπληρώσῃ τοὐλάχιστον τὸ 75% τῶν ὑποχρεώσεών της… Ὄχι τὸ 10% οὔτε τὸ 30%, ἀλλὰ τὸ… 75%!
Καθὼς τὸ ὑπόδειγμα τῆς Κύπρου, ποὺ «ἐξῆλθε τῶν μνημονίων» τὸ ἀκολουθεῖ ἡ ΝΔ, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο τῆς Πορτογαλίας τὸ ἀκολουθοῦν οἱ ΚΙΝΑΛ, ὡς εὐαγγέλιον, ἔχω τὴν μεγάλη ἀπορία: τί διαφορετικό θά ἔκαναν στήν ἔξοδο ἀπό τά μνημόνια, ἢ ὁ ὁποιοσδήποτε ἄλλος, ἐντὸς πάντα τῆς Εὐρωπαικῆς Ἑνώσεως καὶ τῆς εὐρωζώνης, τὴν ὁποίαν ἔχουν ἔως κι ὡς εὐαγγελιο,καλῶς ἤ κακῶς;

Πρέπει λοιπὸν νὰ ξεκαθαρίσουμε ὅτι καθαρὴ λύσις, δηλαδὴ χωρὶς «ἐνισχυμένες ἐποπτείες» ὑπάρχει μονον ἐκτὸς εὐρῶ-συστήματο.
Ὅταν λοιπὸν κάποιος κάνῃκριτικὴ στὴν κυβέρνηση, καλῶς, νὰ μᾶς ξεκαθαρίζῃ καὶ τὸ ἐὰν θὰ βγάλη τὴν χώρα ἀπὸ τὸ εὐρῶ.
Ἐὰν ναί, τότε, ναί, μποροῦμε νὰ μιλᾶμε γιὰ καθαρὲς λύσεις.
Καὶ μόνον τότε…

Ἐὰν ὄχι, τότε ἂς ξέρουμε μόνον ὅτι ψεύδεται.

Βέργος Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply