Φοροῦν (θρασύτατα) ἐθνόσημον ποὺ …φτύνουν, τσακίζοντας τοὺς Ἕλληνες!!!

Γιατί ἐξακολουθεῖς καί τό φορᾶς μωρή π@υτάνα, δῆθεν «ἀστυνομικέ» ξεφτιλισμένε ἀνθέλληνα, τό ἐθνόσημο;;; Τὸν ὅρκο πού εἶχες δώση τόν θυμᾶσαι ἤ τόν ἔχεις βάλη κι αὐτόν στόν κ@λο σου γιά τά 70 κλεμμένα κωλο-εὐρῶ…
Γ@μῶ τὴν κλεφτο-οἰκογένειά σου…

Ἡ εἰκόνα ἀπὸ τὴν σελίδα «ὅλοι οἱ Ἕλληνες στηρίζουμε Ἄσαντ», μὲ τὸ ἐξῆς σχόλιον:

«Ἐτόλμησες νά διαδηλώσῃς ὑπέρ τῆς Ἑλληνικότητος τῆς Μακεδονίας;
Κρατοῦν τὸν ἄνθρωπο πισθάγκωνα καὶ ὁ ἔνστολος τὸν κλωτσᾶ στὸ στομάχι!!!

Φτοῦ σου ξεφτίλα!!!» 

Πραξιτέλης ὁ Νότιος

Ἐσεῖς οἱ ΜΑΤατζῆδες τί δέν καταλάβατε καί ἐξακολουθεῖτε νά μήν καταλαβαίνετε;
Δέν βλέπετε ὅτι εἶσθε τά πιόνια τῶν ἐχθρῶν τῆς Πατρίδος μας;

Δέν βλέπετε πώς σᾶς χρησιμοποιοῦν γιά νά ὑλοποιήσουν τά βρώμικα σχέδιά τους;
Δέν βλέπετε ὅτι ὑπηρετεῖτε ἀντίχριστα σχέδια;
Δέν βλέπετε πού σᾶς μετατρέπουν σέ ἐχθρούς τῆς Πατρίδος σας, τῶν ἀδελφῶν σας, τῶν οἰκογενειῶν σας καί τῶν φίλων σας, εἰσπράττοντας ὅλην τήν κατακραυγή τοῦ λαοῦ;
Δέν βλέπετε ὅτι σᾶς χρησιμοποιοῦν γιά νά ξεκινήσουν ἕναν νέο ἐμφύλιο μεταξύ Λαοῦ καί ἐντολοδόχων προδοτῶν;

Δέν ξέρετε ἀπό τήν Ἱστορία πώς κάποτε οἱ πόλεμοι λαμβάνουν τέλος καί τότε θά εἶσθε ὑπόλογοι ἐγκλημάτων;
Δέν γνωρίζετε ἀπό τήν Ἱστορία τό τέλος τῶν προδοτῶν;
Δέν γνωρίζετε ὅτι αὐριο μπορεῖ αὐτός ὁ Λαός νά σᾶς ἐκδικηθῇ καί πώς ἐάν δέν τό πράξῃ ὁ Λαός, θά παρακαλᾶτε νά τό εἶχε πράξη καλλίτερα (γιὰ ἐσᾶς) αὐτός ὁ Λαός;

Ἔ, ἕρμοι καὶ κατακαϋμένοι… Γιὰ λίγα ἀργύρια πουλήσατε τὶς ψυχές σας!!!
Σὲ ἐμᾶς μπορεῖ νὰ ῥίχνετε δηλητήρια, χημικά, ξῦλο ἀλλὰ τὶς ψυχές μας δὲν τὶς δηλητηριάζετε, διότι ἔχουμε τὸ κεφάλι μας ὑψηλὰ καὶ τὶς συνειδήσεις μας καθαρές!!!

Ἐσεῖς ὅμως;
Δηλητηριασθήκατε ἀπὸ τὰ ἀργύριά σας!!!
Δηλητηριασθήκατε ἀπὸ τὸ πιὸ μεγάλο δημητήριο, τὸ μεγαλύτερο φαρμάκι: τὸ ξεπούλημα τῆς ψυχῆς καὶ τῆς συνειδήσεώς σας!!!
Αὐτὸ θὰ σᾶς κατακαίη, ἐσᾶς καὶ τὶς οἰκογένειές σας, αἰωνίως!!!
Γιατὶ ἐγκληματεῖτε σὲ ἕναν ὁλόκληρο Λαό!!!
Ὑπακούοντας ὅμως ποῦ;;;;  

Ἄννα Ἄ.

 

 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Φοροῦν (θρασύτατα) ἐθνόσημον ποὺ …φτύνουν, τσακίζοντας τοὺς Ἕλληνες!!!

  1. Ἀπευθύνεσαι εἰς ὦτα μὴ ἀκουόντων. Ἐξ ἄλλου τὸ θέμα δὲν εἶναι αὐτοί. Ἡ εἰσαγγελικὴ ἀρχὴ εἶναι ἐνιαία εἰς ὄλην τὴν Ἑλλάδα, ἀπὸ εἰσαγγελεῖς δὲ ἔχουμε πήξει. Ἀπὸ ὅλους αὐτοὺς ΟΥΔΕΙΣ εἶδε τὸ κάθαρμα τῆς φωτογραφίας, νὰ λακτίζει μὲ μῖσος ἑνα νεαρὸν ἐλαφρῶς ἐνδεδυμένον καὶ μὲ “ἄδεια”χέρια;;; Τὸ κάθαρμα αὐτὸ εἶχε κατὰ νοῦν νὰ βλάψῃ. Τοῦτο δὲν συνιστᾶ ποινικόν ἀδίκημα;;
    Μὲ ἄλλα λόγια τὸ θέμα εἶναι ἡ ἐπιλεκτικὴ δικαιοσύνη Δυστυχῶς!!

Leave a Reply