Ὥρα νὰ γνωρίσουμε τὸν πραγματικὸ Μακάριο

Μαχμοῦτ Χασάν:

«Μίαν ἡμέραν ποὺ δουλεύκαμεν στὰ χωράφκια ὁ Μιχάλης ἔφαεν ξῦλον ποὺ τὸν Μοῦσκον τζιέκλαιεν.
Εἶπα του ῥὲ Μοῦσκο, ἀφοῦ ἐν τὸν θέλεις τὸν μπάσταρτον τζιέ οὔτε τζιεῖνος σέ θέλει γιατί ἔν τόν πέμπεις ποτζίττε, τζιἔδειξα καρτζὶν τὸν Τζίκκον!
Μοῦσκος ἄκουσέν μου τζιἔπεψέν τον. Ὁ Μακάριος ξέρει τὸ τοῦτον τζιὄταν τὸν δῶ διά μου τζιὲ παράδες!»

Μαχμοῦτ Χασάν: «Μίαν ἡμέρα ποὺ δουλεύμα στὰ χωράφια ὁ Μιχάλης ἔφαγε πολὺ ξῦλο ἀπὸ τὸν Μοῦσκο καὶ ἔκλαιε. Εἶπα του, ῥὲ Μοῦσκο, ἀφοῦ δὲν τὸν θέλεις τὸν μπάσταρδο καὶ οὔτε ἐκεῖνος σὲ θέλει, γιατί δέν τὸν στέλλεις ἀπό ἐκεῖ, καὶ τοῦ ἔδειξα εὐθεία τὸν Κύκκο! Ὁ Μοῦσκος μοῦ ἄκουσε καὶ τὸν ἔστειλε (στὸ μοναστῆρι τοῦ Κύκκου).

Ὁ Μακάριος ξέρει τὸ αὐτὸ καὶ ὅταν τὸν δῶ μοῦ δίνει λεφτά.»

Πηγή: Γιάννης Βραχίμης

Κι αὐτὸ εἶναι ἕνα μεγάλο ψέμμα τοῦ Μακαρίου:

«Δὲν θυμᾶμαι πολὺ καλὰ τὴν μητέρα μου. Πέθανε ὅταν ἤμουν πολὺ μικρός. Δὲν ἔχω οὔτε μίαν φωτογραφία της. Ἐκεῖνον τὸν καιρὸ οἱ φτωχοὶ καὶ κυρίως αὐτοὶ ποὺ ζούσαν στὰ βουνὰ τῆς Κύπρου δὲν ἔβγαζαν φωτογραφίες. Τὸ μόνον ποὺ ἐνθυμοῦμαι γιὰ τὴν μητέρα μου ἦταν ἡ ἡμέρα ποὺ ἀῤῥώστησε. Ὁ ἰατρὸς χρησιμοποιοῦσε τὸ ἴδιο φάρμακο γιὰ ὄλες τις ἀῤῥώστιες. Φαντάζομαι ὅτι θὰ ἦταν ἀσπιρίνη. Ἔδωσε καὶ στὴν μητέρα μου ἕνα χάπι καὶ ἐκείνη ὕστερα ἀπὸ λίγο πέθανε»….

Μακάριος

Ἡ μητέρα τοῦ Μακαρίου ἐδολοφονήθη ἀπὸ τὸν Μοῦσκο.
Τὴν ἔριξεν εἰς στὸ πηγάδι… Ἔτσι ἐφάνη ὅτι ἦταν ἀτύχημα ὁ λόγος…
Ἦταν νόθος υἱὸς ὁ Μακάριος τοῦ Τουρκοκυπρίου ἀπὸ τὰ Βρέτσια… Δὲν ἦταν καὶ κάτι μυστικόν… Τὸ ξέρουν ὅλοι οἱ Τουρκοκύπριοι…

Νόνης Εὐρυπίδης

Ἡ μητέρα του ἐδολοφονήθη γιατὶ ἦταν ἐρωμένη τοῦ Τουρκοκυπρίου Τσιαλούτα ἀπὸ τὰ Βρέτσια.

Ἀνδρέας Ζάχου

Ἐδολοφονήθη ὅταν κάποιος τὴν ἔσπρωξε καὶ ἔπεσε στὸ πηγάδι. Παλαιὰ αὐτὸς ἦταν πολὺ «δημοφιλής» τρόπος δολοφονίας ἀφοῦ φαινόταν καὶ σὰν ἀτύχημα, σὲ σύγκριση μὲ μαχαίρωμα ἢ πυροβολισμό. Κύριος ὕποπτος ὁ πατέρας του ὁ ὁποῖος παρουσίασε ἄλλοθι καὶ λόγῳ ἀμφιβολιῶν ἁπηλλάγη. 

Πανίκος Αἰμιλίου

Ἀνδρέας Κανίκλης

Σημειώσεις

Ἐπειδὴ στὴν Κύπρο ζοῦμε μὲ μύθους καὶ παραμύθια, ποὺ κάποιοι μᾶς ἔπλασαν, σὲ αὐτὸ τὸ μικρὸ ἀπόσπασμα βλέπουμε τὴν ἀδελφὴ τοῦ Μακαρίου, Μαρία Χατζηκλεάνθους, ἄθελά της νὰ ἀποκαλύπτῃ ἕνα μεγάλο μυστικὸ γιὰ τὸν ἀδελφό της.
Ἔγινε ἑτπὰ ἐτῶν γιὰ νὰ μάθῃ ὅτι εἶχε ἀκόμη ἕναν ἀδελφό.
Καί τί λέει; «Ἐγὼ νόμιζα ὅτι ἔχω μόνον ἕναν ἀδελφό, τὸν Γιακουμή».

Γιατί γιά ἑπτά χρόνια τῆς ἀπέκρυβαν ὅτι ἔχει ἀκόμη ἕναν ἀδελφό;

Γνωρίστε τὴν ἀλήθεια γιὰ νὰ σᾶς ἐπελευθερώσῃ!!!
Οὐδὲν κρυπτὸν ὑπὸ τὸν Ἥλιον!!!

19 Ἰουλίου 1974.
Ἡ προδοτικὴ ὁμιλία τοῦ Μακαρίου στὸ Συμβούλιον Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ.

Αἰωνία κατάρα καὶ εἶθε ἡ ψυχή του νὰ μὴν ἡσυχάσῃ ποτέ!!!

Ἐπειδὴ αὔριο, στὶς 8:20, θὰ ἠχήσουν οἱ σειρῆνες τοῦ διχασμοῦ…

Βγᾶλτε ἐπὶ τέλους κάποιοι τὶς κομματικές σας παρωπίδες καὶ τὶς προσωπολατρεῖες.
Πρὶν νὰ ἀρχίσετε τοὺς ἀφορισμοὺς καὶ τὶς μισαλλοδοξίες, καλὰ εἶναι νὰ παρακολουθήσετε ὁλόκληρο τὸ βίντεο, ὅπου στὸ τέλος ὑπάρχει καὶ συνάντησις Μακαρίου Κίσσινγκερ, ἐνᾦ ἤδη στὴν Κύπρο οἱ Τοῦρκοι μπῆκαν στὴν Κερύνεια.

Καί, ἀφῆστε στὴν ἄκρη τὰ περὶ νεκροῦ Γρίβα κι ΕΟΚΑ Β’, ὅλοι ἐσεῖς τοῦ κοκκίνου φασισμοῦ, καθὼς καὶ οἱ χιλιάδες βολεμένοι, μέχρι σήμερα, τοῦ μακαριακοῦ συστήματος.
Κυττᾶξτε ἐπὶ τέλους κατάμματα τὴν ἱστορία!!!

Ἡ προδοτικὴ ὁμιλία τοῦ Μακαρίου, στὸ Συμβούλιον Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ τὴν 19ην Ἰουλίου τοῦ 1974.
Ὥρα Νέας Ὑόρκης 15:30.
Τοπικὴ ὥρα Κύπρου: 10:30.

Σὲ λίγη ὥρα ἡ τουρκικὴ ἁρμάδα ξεκινοῦσε γιὰ τὶς ἀκτὲς τῆς Κερύνειας.

Ἐρώτησις πρὸς τοὺ βολεμένους τῆς Μακαριακῆς φατρίας, ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ ἔχῃ τὰ πλοκάμια της παντοῦ, στὸν Δύσμοιρο ἐτοῦτον τόπο;

Πρό τί ἀπεσκόπῃ ἡ ἐπιδρομή τοῦ ὑπασπιστοῦ τοῦ Μακαρίου Ἀθανασίου Πουλίτσα, μαζὺ μὲ τὸν Γιακουμῆ Μούσκου (ἀδελφὸς Μακαρίου καὶ προσωπικός του ὁδηγός), τὶς πρῶτες ἡμέρες τῆς ἐπανόδου τοῦ Μακαρίου, τὸ 1959, εἰς Κύπρον, στό δικηγορικό γραφεῖο Ταλαρίδου στήν Λεμεσό καί τί συνεπεκόμισαν ἀπό αὐτό οἱ ἐπιδρομεῖς;
Ἡ ἰδία ἐνέργεια, ἀπὸ τὰ ἴδια ἄτομα, ἔγινε καὶ εὶς τὸ Ἀρχεῖον τοῦ Ἀρχιπρωτοκολλητείου στὴν Λευκωσία.

 

(Visited 533 times, 1 visits today)
Leave a Reply