Ὡς θέαμα λατρεύεται τό ΜΟΥΝΤΙΑΛ ἤ ὡς …ὑποκατάστατον;

Γιατί τὸ Μουντιάλ εἶναι πολύ πιὸ δημοφιλὲς ἀπὸ κάθε ἄλλην διεθνῆ διοργάνωση καὶ γιατί ἡ ἐμβέλειά του ξεπερνᾶ τὸν κύκλο τῶν ποδοσφαιροφίλων, ἀπασχολώντας καί κόσμο ποῦ δείχνει ἐλάχιστο ἐνδιαφέρον γιά τήν «μπάλα»;
Διότι ἀναπαριστᾶ συμβολικὰ μάχες ἐθνῶν.

Εἶναι προσομοίωσις πολέμου, ὄχι «θέαμα» ὁμάδων ποὺ τὸ ῥόστερ τους ἐδομήθη μὲ βάση τὸ πορτοφόλι καὶ τὶς ἰδιοτροπίες κάποιου μεγαλοκαπιτάλα. Στὸ ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ Μουντιὰλ προβάλλει ἀνάγλυφη ἡ νοσταλγία γιὰ ἕναν ἐξωκαπιταλιστικὸ ἢ ἀντικαπιταλιστικὸ κόσμο, ὅπου ὁ ἐχθρὸς καὶ ὁ φίλος δὲν καθορίζονται μὲ βάση τὸ χρῆμα καὶ τὴν ἀγορὰ ἀλλὰ ἔχουν ὑπαρξιακό, βιολογικὸ χαρακτῆρα.

Στὸ φαντασιακὸ τοῦ κοινοῦ, οἱ ἐθνικὲς ὁμάδες συγκροτῶνται ἀπὸ τὴν ἀναγκαιότητα τῆς φυλῆς καὶ τοῦ αἵματος, ὄχι τὴν ἐνδεχομενικότητα τῆς χονδρῆς πορτοφόλας τοῦ ἰδιοκτήτου.
Ἡ καταστρατήγησις αὐτῆς τῆς ἀρχῆς, μὲ τὶς ἀθρόες πολιτογραφήσεις ἀλλογενῶν, ἀλλοιώνει τὸν παραδοσιακὸ χαρακτῆρα τοῦ Παγκοσμίου Κυπέλλου καὶ εἶναι ἀπολύτως κατανοητὲς οἱ ἀρνητικὲς ἀντιδράσεις τοῦ κοινοῦ ὅταν βλέπῃ λευκὰ ἔθνη νὰ ἀντιπροσωπεύονται στὸ χορτάρι ἀπὸ ἑνδεκάδες ἀποτελούμενες ἀπὸ Ἀφρικανούς, Ἀσιάτες καὶ Ἄραβες.

Τὸ ἐὰν οἱ μαῦροι της ἐθνικῆς Γαλλίας αἰσθάνονται «πιὸ Γάλλοι ἀπὸ τοὺς Γάλλους» εἶναι ἀδιάφορο γιὰ τὴν φαντασίωση ποὺ βλέπει τὸ ἔθνος, ὄχι ὡς σύμπτωση ὑποκειμενικῶν βουλήσεων (μοντέλο τοῦ συνταγματικοῦ πατριωτισμοῦ τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως) ἀλλὰ οὐσία ὁριζομένη ἀπὸ ἀντικειμενικὰ στοιχεῖα (φυλή, γλώσσα, θρησκεία, ἱστορία, παράδοση, καταγωγή).

Ἑλλην Ἐξοργισμένος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Ὡς θέαμα λατρεύεται τό ΜΟΥΝΤΙΑΛ ἤ ὡς …ὑποκατάστατον;

Leave a Reply