Χιτλερικὰ …παράδοξα!!!

Ἀφοῦ ὁ Χίτλερ ἦταν ἀδίστακτος καὶ μισοῦσε τοὺς κακομοίρους τοὺς ἑβραίους…
….γιατί οὐδέποτε εἰσῆλθε στήν Ἐλβετία, νά ἁρπάξῃ τά διαμάντια καί τίς ῥάβδους χρυσοῦ τῶν ἑβραίων ἀπό τίς ἐλβετικές τράπεζες;

Ἴσως βέβαια νὰ φοβόταν τὸν ἐλβετικὸ στρατό…!!!
(Ἔτσι, γιὰ νὰ δεῖτε πόσο γιδοφέρνετε…!!!)

Ἰκτίνος Σταθόπουλος

(Visited 622 times, 1 visits today)
One thought on “Χιτλερικὰ …παράδοξα!!!

Leave a Reply