Ὤρὲ μὴν κλαῖτε…

…γιατὶ θὰ σᾶς διορίσουμε!!!

Μὴν κλαῖτε. Θὰ σᾶς διορίσουμε στὸ Δημόσιο.

Ἡ πλέον ἐλεεινὴ κυβέρνησις ἀπὸ συστάσεως ἑλλαδικοῦ κράτους!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 365 times, 1 visits today)
Leave a Reply