Χρέος μας καὶ προπαγάνδα

Περὶ πολιτικῆς…..

  1. Οἱ τύποι ποὺ ἔκαναν πλιάτσικο δὲν ἦσαν Χρυσαυγῆτες. Ἡ εἴδησις εἶναι προϊὸν ἀριστερᾶς προπαγάνδας. Οὐδὲ μία πηγὴ ὑπάρχει ποὺ νὰ ἐπιβεβαιώνῃ τὴν εἴδηση.
  2. Ὁ Κασιδιάρης μὲ τὴν φωτοσοπιασμένη σβάστικα ποὺ ἔκανε ντὰ τὴν φωτιὰ μὲ ἕνα κλαράκι, τὸ ἔκανε γιὰ δημόσιες σχέσεις καὶ ἡ φωτογραφία του εἶναι προϊὸν ἀκροδεξιᾶς προπαγάνδας.
  3. Ἡ Χρυσῆ Αὐγή, ὅπως καὶ ὁ «ἀριστερὸς» κρατικὸς μηχανισμός, οἱ ἰδιωτικοὶ φορεῖς, οἱ ὀλιγάρχες, μεμονωμένοι ἄνθρωποι, βοηθοῦν τοὺς πυροπλήκτους ἐπειδὴ εἶναι ὑποχρεωμένοι! Ὄχι ἀπὸ κάποιον νόμο ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἰδιότητά τους ὡς «ἄνθρωποι» καὶ ὡς πολιτικὰ ὄντα (Κατὰ τὸν Ἀριστοτέλη βεβαίως βεβαίως).
    Δὲν ζητᾶς εὔσημα γιὰ κάτι ποὺ εἶσαι ὑποχρεωμένος νὰ κάνεις.

Ὑπάρχουν φορεῖς ποὺ δὲν ἀκολούθησαν τὴν «ὑποχρέωσή» τους.

  1. Ἡ Ἐκκλησία ποὺ ἐπεριορίσθη στὰ ἀνέξοδα μνημόσυνα καὶ στὸ ρίξιμο τῆς εὐθύνης τῶν νεκρῶν στὸν ἐκδικητὴ θεό της καὶ στὸν «ἄθεο» πρωθυπουργό.
  2. ΠΑΣΟΚ (ποὺ σχεδὸν δὲν ὑπάρχει πιὰ).
  3. ΝΔ (ποὺ ὑπάρχει καὶ σφυρᾶ ἀδιάφορα).
  4. ΚΚΕ ποὺ ἡ ταξική του συνείδησις δὲν τοῦ ἐπιτρέπει νὰ βοηθήσῃ τοὺς πληγέντες «ἀστούς».

Φουστέρης Γιάννης

Υ.Γ. ὁ Βαρδινογιάννης πληρώνει γιὰ νὰ ἀποκατασταθῇ τὸ Λύρειο Ἵδρυμα ποὺ ἀνοίκει σὲ ἕναν ὀργανισμὸ πιὸ εὔρωστο ἀπὸ τὸν ἴδιο. Τὴν Ἐκκλησία. Αὐτὸ σηματοδοτεῖ τὴν ἀποδόμηση τοῦ θεσμοῦ τῆς Ἐκκλησίας, ἀφοῦ πλέον ἀπομονώνεται σιγὰ σιγὰ στὸν «πνευματικὸ» τομέα της καὶ ἀποσύρεται ἀπὸ τὸν «κοσμικό». Εἶναι μία ἀποδόμησις ποὺ ἡ Ἐκκλησία ἀποδέχεται καρτερικά, καθὼς ἀντιμετωπίζει γενικότερα προβλήματα συῤῥικνώσεως ὡς θεσμός.

(Visited 167 times, 1 visits today)
Leave a Reply