Φάκελλος Κύπρου, ἕνα …εὔκολο σταυρόλεξον!!!

Ὁ Φάκελλος τῆς Κύπρου εἶναι σταυρόλεξον καὶ ἕνας καλὸς παίκτης ἄνετα μπορεῖ νὰ τὸ λύσῃ.
Φθάνει νὰ μὴν πιστεύῃ στοὺς μύθους καὶ τὰ παραμύθια, ποὺ σκοπίμως μᾶς ἔπλασαν ἀλλὰ καὶ νὰ μὴν φέρῃ κομματικὲς παρωπίδες.

Κίσσινγκερ-Καραμανλῆς-Μακάριος-Βασιλιάς-Ἀβέρωφ, Ἀνδρέας Παπανδρέου τὰ κλειδιά.

Πολλὰ ἔχουν γραφτῇ, ἔγιναν πολλὲς στημένες ἐκπομπὲς σὲ Ἑλλάδα καὶ Κύπρο, ὅπου παρήλασαν πολλοὶ πουλημένοι παραμυθάδες.
Ὁ Φάκελλος ποὺ ἦλθε στὴν Κύπρο δὲν περιέχει αὐτὰ ποὺ ἔχουν νὰ κάνουν μὲ τοὺς πραγματικοὺς ὑπευθύνους-κλειδιὰ γιὰ τὴν προδοσία τῆς Κύπρου.

Κανίκλης Ἀνδρέας

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply