Χαμένα δισεκατομμύρια

Μήπως πρέπει κάποιος, σοβαρά, νά μᾶς ἀπαντήσῃ σέ αὐτήν τήν χώρα, γιά τό ποῦ εἶναι χαμένα κάποια 50 δισεκατομμύρια;
Μήπως πρέπει, σοβαρά, νά μᾶς ἀπαντήσῃ γιά τό πῶς εἶναι δυνατόν ὁ ESM νά ἀνακοινώνῃ πώς δανειοδότησε τήν Ἑλλάδα μέ 288,7 δισεκατομμύρια καί, τὴν ἰδίαν ὥρα, ὁ Ὀργανισμός Διαχειρίσεως τοῦ Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) νά μᾶς λέῃ πώς ἀπό τόν μηχανισμό στηρίξεως πήραμε 238 δισεκατομμύρια;
Μήπως πρέπει κάποιος, σοβαρά, σέ αὐτήν τήν χώρα νά μᾶς πῇ ὅτι τά 50 δισεκατομμύρια, ποὺ πῆγαν στὶς τράπεζες καὶ τὰ πληρώνει ὁ Ἑλληνικὸς λαός, δέν ἔχουν γραφῆ στόν ΟΔΔΗΧ;;;

Ἡ Ἑλλὰς τῶν μνημονίων σας, τῆς Εὐρώπης σας καὶ τῶν μαύρων χρημάτων σας…
Νὰ τὴν χαίρεσθε…

Παναγιώτης Λελιάτσος

Σημειώσεις

Τὰ 44 δισεκατομμύρια, προφανῶς, πῆγαν στὸ Ταμεῖον Χρηματοπιστωτικῆς Σταθερότητος (ἐδῶ).

Καί, τὰ ὑπόλοιπα δισεκατομμύρια, τὰ πῆρε μαῦρα ἡ χώρα καί, πιθανόν, νὰ πῆγαν στὶς τσέπες κάποιων.

πηγὴ

Μήπως τελικῶς λείπουν ἀκόμη 35 δισεκατομμύρια, ἐφ΄ στό ἕνα διαβάζουμε 6/18 καί στό ἄλλο 8/18, ἐφ΄ ὅσον στό ἐνδιάμεσον πήραμε ἀκόμη 15 δισεκατομμύρια δόσεως;

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Χαμένα δισεκατομμύρια

  1. Φοβᾶμαι πολὺ ὅτι ἡ ἐρώτηση εἶναι….[καλλίτερα νὰ μὴ τὴ χαρακτηρίσω, διότι ἡ Φιλονόη εἶναι Κυρία καὶ ὄχι “πατριωτάκι ἀπὸ τὸν Πειραιά”, ὅπως π.χ. ὁ Νῖκος Ρούσσης, στὸν ὁποῖο θὰ εἶχα τὸ θάρρος νὰ τοῦ ρίξω κάνα-δυὸ πειραιώτικα τῶν 1960’s)
    Παιδιά, ἀντὶ νὰ κάνουμε τέτοιου εἴδους ἐρωτήματα (ἀχαρακτήριστα), δὲν εἶναι καλλίτερα νὰ λέμε κοφτά: Χάθηκαν τόσα δισεκατομμύρια: οἱ ἔνοχοι πρέπει νὰ τιμωρηθοῦν. Καὶ cut.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *