Ὑπέρ-(τ)ΣΥΡΙΖΑίοι!!!

Γιὰ ὅλες τὶς δουλειές, «βρώμικες» καὶ «καθαρές» πάντα ὑπάρχει ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος στὶς κατάλληλες θέσεις…
Ἔτσι καὶ σὲ ὅλα τὰ κόμματα, ποὺ σέβονται τὸν ἑαυτόν τους, μὰ ἰδίως στὰ κόμματα ποὺ τὸ παίζουν κυβερνῶντες (καλὴν ὥρα) ἔχουμε καὶ ὅλους τοὺς χρησίμους ἐκείνους ποὺ θὰ …μεταλλαχθοῦν, πάντα βάσει σεναριακῶν ἀναγκῶν, πρὸ κειμένου νὰ …«τονώσουν» τὸ …«ἠθικὸ πλεονέκτημα τῆς ἀριστερᾶς»!!!

Πρόκειται γιὰ τὴν βουλευτὴ τΣΥΡΙΖΑ Ἀφροδίτη Θεοπεφτάτου, ποὺ ἐκ παραλλήλου εἶναι …ἀνώνυμο πλῆθος, ἀφοσιωμένος χειροκροτητὴς καί, φυσικά, ἐπάνω ἀπὸ ὅλα, μετέχουσα σὲ συνομιλίες γιὰ τὰ τεκταινόμενα.

Ὅμως δὲν ἦταν ἡ μόνη.
Καί, πάντα βάσει καταγγελιῶν τοῦ Δημάρχου, ἂν καὶ ἡ ἰδία, κατὰ μίαν ἐννοίαν ἦταν ἀπὸ τὴν περιοχή, ἐν τούτοις, οἱ πλεῖστοι χειροκροτητὲς τῆς παραστάσεως ἦσαν …εἰσαγώμενοι!!!

Καὶ ἦσαν τόσοι, ὅσοι χρειάζονταν, γιὰ νὰ φαίνονται ὅλοι χαρούμενοι, εὐτυχισμένοι καὶ ἱκανοποιημένοι…

Ἰδίως τὸ ἀλεξέι, ποὺ κόλλησε ἕνα χαμόγελο στὰ μοῦτρα του καὶ περιεφέρετο, μὲ ἕναν στρατὸ ΜΑΤατζῆδες (μὲ ἢ χωρὶς πολιτικά), πρὸ κειμένου νὰ τὸ παίξῃ καὶ ἄνετο καὶ ἐπιτυχημένο, μά, κυρίως ἀξιαγάπητον!!!
Τόσην λατρεία κι ἀφοσίωσιν εἶχε νὰ δῇ ἀπὸ τὰ …ὄνειρά του!!!
(Πάντα ὑπὸ τὴν ὑψηλὴ προστατευτικότητα τῶν «μπράβων» του!!!)

Μὴν ἀνησυχεῖται… Δὲν εἶναι ζήτημα πρώτη φορὰ ποὺ μᾶς ξανά-συμβαίνει τέτοιο σκηνικό. Καὶ μὲ τὸ GAPατο καὶ μὲ τὸ καραμᾶν-ἀλῆ καὶ μὲ τὸ ἀντωνάκιον τὰ ἴδια εἴχαμε.
Στὴν πραγματικότητα
ἡ προπαγανδιστικὴ αὐτὴ ἀνηθικότης δὲν εἶναι ζήτημα κομματικοῦ χρωματισμοῦ καὶ ἀποχρώσεως… Εἶναι συνθήκη καὶ ἐκδίδεται σὲ ὅλες τὶς ἐκδοχές, ἀνεξαρτήτως ἰδεολογίας, κόμματος ἢ προσωπείου…

Αὐτὸ ποὺ κρατᾶμε λοιπὸν ἀπὸ τὰ παραπάνω, λόγῳ τῆς ἤδη ὑπαρχούσης ἐντολῆς ἀποχωρήσεως τῶν τΣΥΡΙΖΑΝΕΛικῶν κουδουνισμένων, εἶναι πὼς ἁπλῶς μᾶς τοὺς ἀποκαλύπτουν τὰ ἴδια Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως ποὺ τοὺς ἀνέβασαν καὶ  τοὺς ὑπεστήριξαν. Κι αὐτὸ συμβαίνει διότι τὰ (φερόμενα ὡς) κυβέρνησις σαπρόφυτα ἀποχωροῦν ἐπισήμως.
(Ἐκτὸς δῆλα δὴ τοῦ ὅ,τι ὁδεύουμε γιὰ χρεωκοπία ἐπισήμως ἐπί πλέον ἔχουμε τώρα καὶ ἀνοικτὸ πόλεμο κατὰ τῶν φερομένων ὡς κυβερνώντων…!!!)

Γιὰ νὰ λέμε λοιπὸν τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους: ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ὅλα αὐτὰ τὰ ὑπανθρωπίδια ἀπὸ τὸν ἴδιον κουβά, τὸν γεμάτο σκ@τά, προέρχονται… Σκ@τὰ ἔμαθαν, σκ@τὰ διακινοῦ καὶ σκ@τὰ ἀναπαράγουν…

Φιλονόη

Υ.Γ. Θὰ ἀναρωτηθεῖτε ἴσως γιὰ τὸ πόσο ἠλίθιοι θὰ μποροῦσαν νὰ εἶναι καὶ οἱ ἐμπνευστὲς τοῦ σκηνικοῦ, καὶ οἱ κάθε λογῆς τσιπραῖοι μά, κυρίως, οἱ παντὸς καιροῦ χειροκροτητές. Ἔ, ναί… Εἶναι πολύ, πῶς νά τό κάνουμε;

εἰκόνες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

4 thoughts on “Ὑπέρ-(τ)ΣΥΡΙΖΑίοι!!!

  1. Ἄσε μας, βρὲ Φιλονόη! Αὐτοαναιρεῖσαι μὲ τὴ μεταγενέστερη ἀνάρτησή σου! Ποιὲς ἱστορικὲς λεπτομέρειες ἀγνοοῦνται; Ὅπως εἶπε καὶ κάποιος ἄλλος : “Δὲν ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ καταπιέζονται. Ὑπάρχουνε, ἁπλῶς, ἄνθρωποι οἱ ὁποῖοι ἐπιτρέπουνε σὲ ἄλλους νὰ τοὺς καταπιέζουν”.

    • Μίλησα γιὰ βασικές. Τὸ «βασικές» σημαίνει μυθολογία, κάτι ποὺ ἡ ἐπίσημος (μποῦ χὰ χά) ἱστορικὴ κοινότης ὄχι μόνον ἀγνοεῖ, ἀλλὰ ἐπὶ πλέον γελοιοποιεῖ συστηματικότητα.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *