Ἐξολοθρεύοντας Ἥρωες

Ἐπιστροφὴ στὴν Ἑλλάδα τῶν ἘΛΔΥΚαρίων ποὺ πολέμησαν καὶ στὸν Ἀττίλα Ι καὶ στὸν Ἀττίλα ΙΙ μὲ τὸ Α/Γ ΙΚΑΡΙΑ.

Μόλις ἔφθασαν στὶς Κεχριές, ἔπεσαν ἐπάνω τους σὰν μανιασμένα σκυλιὰ οἱ τελωνιακο;, νὰ δοῦν ἐὰν ἔχουν μαζύ τους κάποιαν κούτα ἀφορολόγητα τσιγάρα…

Τὸ νεοσύστατο μεταπολιτευτικὸ κράτος ἄρχισε νὰ δείχνῃ τὰ δόντια του ἀπέναντι σὲ αὐτοὺς ποὺ πέρασαν διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου… γιατί ἦσαν, λέει, «χουντικοί»!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 208 times, 1 visits today)
Leave a Reply