Ὅταν δὲν ὑπάρχουν εἰδήσεις …κατασκευάζονται!!!

Fake News ότι ο ανειδίκευτος εργάτης της δημοσιογραφίας, που προΐσταται του ΑΠΕ-ΜΠΕΕΕΕ και δημοσίευσε εχθές την είδηση για τον θάνατο του Γαβρά, πήρε τον πρώτο αιχμηρό χαρτοκόπτη που βρήκε μπροστά του κι’ έκανε χαρακίρι, τρυπώντας την χονδρή του κοιλάρα και γεμίζοντας τον περιβάλλοντα χώρο με …σκατά!

Ῥούσσης Νῖκος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply