Βρὲς τὸν …πάκη!!!

Τὸ …«παιχνίδι» (ἐὰν θὰ μπορούσαμε νὰ τὸ ἀποκαλέσουμε ἔτσι, μετὰ ἀπὸ τὴν τόση φρίκη ποὺ ἀντικρύσαμε!!!) ξεκίνησε ἀμέσως μετὰ τὴν ἐπίσκεψιν τοῦ πάκη στὰ καμμένα.

Χάος καὶ ἔρεβος…
Τὰ ὕστερα τοῦ κόσμου.

Μέσα ἀπὸ αὐτὴν τὴν εἰκόνα, τῆς …«κλαιούσης καὶ μετανοούσης», ὁ φίλος Κωνσταντῖνος Φρέρης ἐδημιούργησε μίαν ἐξαιρετικὴ συλλογή, ὄχι τόσο γιὰ νὰ γελάσουμε μαζύ του, ὅσο γιὰ νὰ γελάσουμε μὲ τὰ …χάλια μας.

Πάκης ῥὲ φίλε… Ἐγγύησις..
Σὰν νὰ ἔχῃς βάλη Lada δίχως ῥόδες ὑπερατοῦ σὲ χαρτάκια Formula-1

Ἐγγύησις…

Πᾶμε παιχνίδι: «Βρὲς τὸν Πάκη»…
Ἐὰν τὸν ἐντοπίσῃς, γρᾶψε ἀπὸ κάτω ὁλογράφως «Μηδέν» ἢ «0», γιὰ νὰ μὴν μαρτηρήσῃς τὴν θέση του.

This slideshow requires JavaScript.

Χωρὶς πάκη πᾶς …πουθενά!!!

 

This slideshow requires JavaScript.

100% ἀληθὴς λῆψις τοῦ βυθισμένου «Τιτανικοῦ»

Φρέρης Κωνσταντῖνος

Κακὰ τὰ ψέμματα… Ὁ πάκης, ἀλλὰ κι ὁ κάθε πάκης, δὲν εἶναι κάτι περισσότερον ἢ λιγότερον ἀπὸ τὴν πραγματικὴ εἰκόνα τῆς χώρας καὶ τῶν ἀνθρώπων της.
Ὄχι γιατὶ ὅλοι εἴμαστε ἔτσι, ἀλλὰ διότι:

  • ἐφ΄ ὅσον στὴν δημοκρατία μας δὲν ὑπάρχουν ἀδιέξοδα καὶ
  • ἐφ΄ ὅσον ἡ πλειοψηφία καθορίζει τὴν τύχη ὅλης τῆς δημοκρατίας μας, ἀλλὰ καὶ
  • ἐφ΄ ὅσον, ἐπὶ πλέον τῶν γνωστῶν, στὴν δημοκρατία μας ὅλοι μοιραζόμεθα τὴν εὐθύνη ἀπὸ κοινοῦ, μὲ ἀποτέλεσμα ἡ εὐθιξία νὰ πηγαίνῃ στὸν ἀγύριστον, ἡ ἀριστεία νὰ διώκεται καί, καταληκτικῶς, νὰ βασιλεύουν οἱ (κάθε λογῆς) πάκηδες ἀτιμώρητοι καὶ ἐν πλήρῃ ἀσυλίᾳ…

…εἶναι παράλογον, κουραστικὸ καὶ φθοροποιὸν τὸ νὰ ἐπικεντρωνόμεθα στοὺς (κάθε λογῆς) πάκηδες καὶ νὰ μὴν ἑστιάζουμε στὸ πῶς θὰ ἀλλάξουν τὰ πάντα ἐκ βάθρων.

Ἀλλὰ αὐτά, τὰ περὶ ἀλλαγῆς, εἶναι μίας ἄλλης συζητήσεως ἀντικείμενον.
Γιὰ τὴν ὥρα, χαμογελώντας (μὲ πίκρα σαφῶς), ἂς ἀποχαιρετήσουμε τὸν δύσκολο Αὔγουστο ποὺ βιώσαμε ὅλοι μας καὶ ἂς εὐχηθοῦμε (ἀπὸ καρδιᾶς) νὰ μὴν ἐπαναληφθῇ.

Φιλονόη

(Visited 230 times, 1 visits today)
Leave a Reply