Ὑπῆρξαν κι αὐτοὶ ποὺ ὑπηρέτησαν ἔως τέλους τὴν Ἕνωσιν!!!

Ἀγωνιστὴς ΕΟΚΑ Σπύρος Κυριάκου.
Μέλος τῆς ὁμάδος «Γεράκι», ἀπὸ τὸ Γέρι Λευκωσίας, ποὺ συμμετεῖχε στὴν μεγάλη Μάχη τοῦ Νοσοκομείου Λευκωσίας, στὶς 31 Αὐγούστου 1956, γιὰ τὴν ἀπελευθέρωση τοῦ Πολυκάρπου Γιωρκάτση, ὅπου ἔπεσαν νεκροὶ ὁ Κυριάκος Κολοκάσης καὶ ὁ Ἰωνὰς Νικολάου.

Ἡ ἀχαριστία:
Μετὰ τὴν λήξη τοῦ ἀγῶνος τῆς ΕΟΚΑ πῆγαν στὸ Γέρι νύκτα γιὰ νὰ τὸν δολοφονήσουν ἄτομα πιστὰ στὴν τότε ἐξουσία, πλὴν δὲν τὰ κατάφεραν.
Ὁ λόγος τῆς ἀποπείρας αὐτῆς ἦταν τὸ γιατὶ ἔμεινε πιστὸς στὸν Ἱερὸ Ὁρκο γιὰ τὴν Ἕνωση μὲ τὴν Μητέρα Ἑλλάδα καὶ δὲν ἐφίλησε τὸ χέρι τοῦ ἐπιόρκου Μακαρίου.

 Κανικλῆς Ἀνδρέας

(Visited 135 times, 1 visits today)
Leave a Reply