Δὲν ἢθελαν νὰ φανῇ τὸ μέγεθος τοῦ συλλαλητηρίου

Γιὰ νὰ καταλάβετε τὸ μέγεθος τοῦ συλλαλητηρίου, σᾶς παραθέτω τὶς εἰκόνες ποὺ τράβηξα ἐγὼ μέσα ἀπὸ τὸ καραβάκι τῆς γραμμῆς, ὅταν προσεγγίζαμε τὴν παραλιακὴ καί, μάλιστα, σὲ ὥρα ποὺ ὁ κόσμος ἀκόμα συγκεντρωνόταν.

Ἐκτὸς ὅμως ἀπὸ αὐτὸν τὸν κόσμο, ὑπῆρχαν χιλιάδες στὸν Λευκὸ Πύργο, χιλιάδες ποὺ προσπαθοῦσαν νὰ προσεγγίσουν στὶς περιοχὲς συγκεντρώσεως καὶ  εὕηρισκαν ὅλους τους δρόμους κλειστούς.

Ὅλα αὐτὰ γιὰ νὰ μὴν βγαίνῃ ὁ κάθε Πετρόπουλος τῆς «Αὐγῆς» νὰ μᾶς λέῃ πὼς ὁ κόσμος ἦταν …τρεῖς χιλιάδες!!!

Ὅ,τι καὶ νὰ ἔκαναν, ὅσο καὶ ἂν προσπάθησαν νὰ μᾶς διαλύσουν καὶ νὰ τραβήξουν τὴν προσοχὴ στὰ ἐπεισόδια καὶ στὸ μακελειὸ ποὺ οἱ ἴδιοι προεκάλεσαν, οἱ εἰκόνες μιλοῦν ἀπὸ μόνες τους.
Ὁ παλμὸς δὲ τοῦ κόσμου ἦταν τεράστιος καὶ τὸ ξέρουν!!!
Ττὸ ξέρουν μάλιστα τόσο καλά, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ τὸ κουκουλώσουν, ὅ,τι κι ἐὰν ἔκαναν.

Ξέρουν πὼς εἶναι ἀνεπιθύμητοι καὶ λαομίσητοι καὶ πὼς

ὁ λαός μας Μακεδονία δὲν παραδίδει!!!

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

(Visited 502 times, 1 visits today)
Leave a Reply