Δημοσιο-ὑπαλληλικὴ …ἀσυλία ποὺ ἐπίσης ἐμεῖς πληρώνουμε!

Ἀθωώθηκε δικαστικὸς ὑπάλληλος στὴν Κρήτη, ποὺ κατηγoρεῖται γιὰ πλαστογραφία πτυχίου καὶ ἀπάτη, καθὼς τὸ πτυχίο νομικῆς σχολῆς ποὺ εἶχε καταθέση, ἦταν πλαστό.

Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει κἂν γιὰ ποιοὺς γελοίους δικονομικοὺς λόγους ἀθωώθηκε ἢ τοὺς λόγους ποὺ ἀναφέρει ἡ πλαστογράφος.

Αὐτὸ ποὺ μὲ ἐνδιαφέρει εἶναι ὅτι παραμένει στὴν θέση του ἕνα ἄτομο ποὺ πλαστογράφησε ἔγγραφα καὶ θὰ συνεχίζω ἐγὼ ὁ βλάκας νὰ τὸ πληρώνω, ὅπως καὶ τοὺς δικαστὲς ποὺ τὴν ἀθώωσαν.

Τσουκαλᾶς Παναγιώτης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δημοσιο-ὑπαλληλικὴ …ἀσυλία ποὺ ἐπίσης ἐμεῖς πληρώνουμε!

Leave a Reply