Λαθρομετανάστες παρεμποδίζουν στρατιωτικά μας ὀχήματα;

Πήγαιναν ἐχθὲς στρατιωτικὰ ὀχήματα στὸ στρατόπεδο τῆς Καβύλης καὶ τοὺς ἔκλεισαν στὸν κόμβο τὸν δρόμο 150 λαθρομετανάστες, οἱ ὁποῖοι ὅμως καὶ μόλις εἶχαν εἰσβάλη (ἐχθές), ἀπό τόν ἀφύλακτο Ἕβρο;

Καὶ τώρα ἐμεῖς νά μήν πιστεύσουμε πώς ἐάν δέν εἶναι Τοῦρκοι κομάντος ἀνάμεσά τους, στήν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων κάνουν «πρόβα τζενεράλε»;

Δηλαδὴ μὲ τὸ καλημέρα ποὺ πάτησαν τὸ ξερό τους σὲ ξένη χώρα πῆγαν νὰ κλείσουν τὸν δρόμο καὶ μάλιστα ποῦ; Στόν στρατό;; Σᾶς φαίνεται φυσιολογικό αὐτό;

Καί, φυσικά, ἀναγκάζεται ὁ στρατὸς νὰ κάνῃ παρακάμψεις πολλῶν χιλιομέτρων.

Γιατί κύριοι; Γιατί; Τὰ ὀχήματα μία χαρὰ θὰ πήγαιναν κανονικὰ καὶ δὲν θὰ σταματοῦσαν.
Ἐάν ἀπεφάσιζε ὁ στρατός νά προχωρήσῃ, αὐτοί τί θά ἔκαναν; Θά ἔφευγαν ἤ δέν θά ἔφευγαν ἀπό τόν δρόμο; Ποιός θά καθόταν νά τόν πατήσουν;
Ποῦ εἶναι ἡ πυγμή τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ;

Εἶναι δυνατόν νά ἀναγκάζεται ὁ στρατός μίας χώρας νά κάνῃ παρακάμψεις, γιὰ τέτοια ζητήματα, μέσα στήν ἰδίαν τήν χώρα;;;;
Γιὰ τὸν στρατὸ συζητᾶμε γ@μῶ το!!!!

Κι ἐὰν καθημερινῶς μπουκάρουν 150 ἄτομα μόνο ἀπὸ τὸν Ἐβρο, γιὰ μετρῆστε πόσα μπαίνουν τὸν μήνα καὶ πόσα τὸν χρόνο… .

Ἡ Ἑλλὰς Ἑάλλῳ…

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

(Visited 592 times, 1 visits today)
One thought on “Λαθρομετανάστες παρεμποδίζουν στρατιωτικά μας ὀχήματα;

Leave a Reply