Λαθρομετανάστες παρεμποδίζουν στρατιωτικά μας ὀχήματα;

Πήγαιναν ἐχθὲς στρατιωτικὰ ὀχήματα στὸ στρατόπεδο τῆς Καβύλης καὶ τοὺς ἔκλεισαν στὸν κόμβο τὸν δρόμο 150 λαθρομετανάστες, οἱ ὁποῖοι ὅμως καὶ μόλις εἶχαν εἰσβάλη (ἐχθές), ἀπό τόν ἀφύλακτο Ἕβρο;

Καὶ τώρα ἐμεῖς νά μήν πιστεύσουμε πώς ἐάν δέν εἶναι Τοῦρκοι κομάντος ἀνάμεσά τους, στήν καλλιτέρα τῶν περιπτώσεων κάνουν «πρόβα τζενεράλε»;

Δηλαδὴ μὲ τὸ καλημέρα ποὺ πάτησαν τὸ ξερό τους σὲ ξένη χώρα πῆγαν νὰ κλείσουν τὸν δρόμο καὶ μάλιστα ποῦ; Στόν στρατό;; Σᾶς φαίνεται φυσιολογικό αὐτό;

Καί, φυσικά, ἀναγκάζεται ὁ στρατὸς νὰ κάνῃ παρακάμψεις πολλῶν χιλιομέτρων.

Γιατί κύριοι; Γιατί; Τὰ ὀχήματα μία χαρὰ θὰ πήγαιναν κανονικὰ καὶ δὲν θὰ σταματοῦσαν.
Ἐάν ἀπεφάσιζε ὁ στρατός νά προχωρήσῃ, αὐτοί τί θά ἔκαναν; Θά ἔφευγαν ἤ δέν θά ἔφευγαν ἀπό τόν δρόμο; Ποιός θά καθόταν νά τόν πατήσουν;
Ποῦ εἶναι ἡ πυγμή τοῦ Ἑλληνικοῦ στρατοῦ;

Εἶναι δυνατόν νά ἀναγκάζεται ὁ στρατός μίας χώρας νά κάνῃ παρακάμψεις, γιὰ τέτοια ζητήματα, μέσα στήν ἰδίαν τήν χώρα;;;;
Γιὰ τὸν στρατὸ συζητᾶμε γ@μῶ το!!!!

Κι ἐὰν καθημερινῶς μπουκάρουν 150 ἄτομα μόνο ἀπὸ τὸν Ἐβρο, γιὰ μετρῆστε πόσα μπαίνουν τὸν μήνα καὶ πόσα τὸν χρόνο… .

Ἡ Ἑλλὰς Ἑάλλῳ…

Εὐστρατία Σουραβλᾶ

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Λαθρομετανάστες παρεμποδίζουν στρατιωτικά μας ὀχήματα;

Leave a Reply