Γ@μῶ τὴν ἐπιλεκτική σας «εὐαισθησία» σιχάματα

Ἔξι ληστὲς μαχαίρωσαν στὸν πνεύμονα ἕνα παιδὶ 27 ἐτῶν στὴν Τοσίτσα γιὰ νὰ τοῦ πάρουν τὸ τσαντάκι του.
Δὲν μὲ ἐνδιαφέρει τὸ ἐὰν ἦσαν μαῦροι, ἄσπροι, Ἕλληνες, ἀνθέλληνες, ἀλγερινοί, κογκολέζοι, στωικοὶ φιλόσοφοι, πρεζάκια ἢ μοναχοὶ Σαολίν. Εἰλικρινὰ δὲν μὲ ἐνδιαφέρει. Εἶμαι διατεθειμένος νὰ δεχθῶ ἀκόμη καὶ τὸ ὅτι ἦσαν Ἕλληνες γκάγκαροι ἀπόγονοι τοῦ Περικλέους καὶ τοῦ Κολοκοτρώνη. Σημασία ἔχει ὅτι μαχαίρωσαν στὸν πνεύμονα, κατ’ εὐθείαν γιὰ νὰ σκοτώσουν, ἕνα παιδὶ γιὰ νὰ τοῦ πάρουν λίγα εὐρᾶ.
Καὶ οὐδεὶς ἀπὸ τοὺς δικαιωματιστὲς καὶ τοὺς ἀκτιβιστὲς καὶ τοὺς λοάτκηδες καὶ ὅλους τους εὐαίσθητους τῆς π@ύτσας ποὺ μᾶς τὰ ἔκαναν τσουρέκια μὲ τὸν Ζᾶκ δὲν βρῆκαν μία γ@μημένη λέξη νὰ ποῦν.
Μία γ@μημένη λέξη δὲν βγῆκε ἀπὸ τὸ στόμα τους.

Ἐξοργισμένος Ἕλλην

Σημειώσεις

Ἡ ἐπιστολὴ τῆς μάνας τοῦ Ζᾶκ, ἡ συνέντευξις τοῦ Ζᾶκ, τὰ βιβλία τοῦ Ζᾶκ, τὸ διαμέρισμα τοῦ Ζᾶκ, τὸ σκυλὶ τοῦ Ζᾶκ, ὁ γκόμενος τοῦ Ζᾶκ, ἡ ἀμπελοφιλοσοφία τοῦ Ζᾶκ, ὁ πατέρας τοῦ Ζᾶκ, ἡ διαδήλωσις γιὰ τὸν Ζᾶκ, τὰ σεντόνια γιὰ τὸν Ζᾶκ. Αὐτὰ ἔχουν προτεραιότητα. Γ@μῶ τὴν ἐπιλεκτικὴ εὐαισθησία σας, σιχάματα.

Ἐνεγράφη καὶ τὸ ἄλλο ἐξωφρενικό: ἡ περίπτωσις Ζᾶκ ἦταν λέει εἰδεχθεστέρα διότι οἱ νοικοκυραῖοι καὶ οἱ μπάτσοι «δὲν ἀπειλοῦντο». Ἐνῶ ἂς ποῦμε οἱ ἔξι φονιάδες τῆς Τοσίτσα ἀπειλοῦντο ἀπὸ τὸ τσαντάκι τοῦ θύματος. Νὰ τὰ διαβάζῃς καὶ νὰ θὲς νὰ ξεριζώσῃς τὰ μάτια σου μὲ κατσαβίδι.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Γ@μῶ τὴν ἐπιλεκτική σας «εὐαισθησία» σιχάματα

Leave a Reply