Μὲ 187 ὀργανώσεις του ἐπιτίθεται ὁ Σόρος στὶς ΗΠΑ

Ὁ περιβόητος δισεκατομμυριοῦχος George Soros ἀπειλεῖ νὰ ῥίξῃ τὸν Πρόεδρο Trump, ἐνῶ εἶχε ὑποσχεθῆ σὲ ἕνα κοινὸ στὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ Νταβός, ὅτι ἡ Νέα Παγκόσμια Τάξις θὰ κάνη ὅλες τὶς ἀπαραίτητες ἐνέργειες γιὰ νὰ ἐξαλείψῃ ἐντελῶς κάθε δημοκρατικὸ σχέδιο.

Ἡ Ἀμερικὴ εὑρίσκεται κάτω ἀπὸ ἐπίθεση 187 ὀργανώσεων, ποὺ χρηματοδοτῶνται ἀπὸ τὸν Σόρος!

America is Under Attack by 187 Groups Funded by George Soros

Ο Soros τὸ κάνει αὐτὸ μὲ τὸν μόνο τρόπο ποὺ ξέρει, χορηγώντας τὰ βρώμικα χρήματά του σὲ ὁμάδες μίσους, διαδηλωτὲς καὶ ΜΚΟ, προσπαθώντας νὰ ἀνατρέψῃ τὴν πορεία τῆς δημοκρατίας καὶ νὰ συντρίψῃ τὴ σιωπηρὴ πλειοψηφία.

Μερικὲς ἀπὸ τὶς ὁμάδες ποὺ χορηγοῦνται ἀπὸ τὸν Soros θὰ σᾶς ἐκπλήξουν. Ὅπως ὁμάδες κατὰ τῶν ἀμβλώσεων, ὑποστηρικτὲς τῶν ἀνοικτῶν συνόρων, ἀκτιβιστὲς ποὺ στηρίζουν τὴν παράνομη μετανάστευση, ὁμάδες ποὺ ἐπιθυμοῦν τὴν ἀλλαγὴ τοῦ τρόπου ψηφοφορίας, ποὺ στηρίζουν τὴν σοσιαλιστικὴ ὑγειονομικὴ περίθαλψη, στηρίζουν τὴν θεωρία τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς, Καθολικοί, Σοσιαλιστές, Κομμουνιστὲς κλπ κλπ..

Καστάνιας Νῖκος

(Visited 300 times, 1 visits today)
Leave a Reply