Γιατὶ κάποιες μαρτυρίες εἶναι πιὸ …«ἀληθεῖς»!!!

Ὁ Ὑπίλαρχος Γουνελᾶς Μιχάλης εἶναι ὁ Ἀξιωματικὸς τοῦ ἅρματος ΑΜΧ-30 ποὺ ἔριξε τὴν πύλη τοῦ Πολυτεχνείου τὸ 1973.

μαρτυρία κόλαφος ἐναντίον του στὴν Δίκη τοῦ Πολυτεχνείου προῆλθε ἀπὸ τὸν ὁδηγὸ τοῦ ἅρματος Στρατιώτη (ΤΘ) Σκευοφύλακα, ὁ ὁποῖος κατὰ τὴν Μεταπολίτευση τοῦ Ἐθναρχίδου, γράφτηκε μέλος στὸ ΚΚΕ(!!!)

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply