Θά μᾶς ἀπειλήσουν σοβαρά οἱ Ἀλβανοί;

Ὁ ποιός μᾶς ἀπειλεῖ;

πηγὴ

Χὰ χὰ χά… Πέθανα ἀπὸ τὰ γέλια!!!

Πέραν ἀπὸ πλιάτσικο καὶ συμμοριτοπόλεμο στὰ χωριάμας…
…δύο ὧρες δουλειὰ εἶσθε Σκιπταριά…!!!

Πέραν ἀπὸ τὴν πλάκα καὶ τὸ ἀστεῖο τοῦ πράγματος πάντως, ὅπως ἔχω ξαναγράψη, οἱ δηλώσεις τῶν Ἀλβανῶν περὶ πολέμου καὶ ἥττης τῆς Ἑλλάδος, εἰς περίπτωσίν του, ἐντάσσονται καθαρὰ στὸν προπαρασκευαστικὸ ψυχολογικό – ὑβριδικὸ πόλεμο, ἀλλὰ καὶ τὶς σχετικὲς κινήσεις ἀντιπερισπασμοῦ τῆς Τουρκίας, ποὺ ἑτοιμάζεται γιὰ πολεμικὴ ἀναμέτρηση μὲ τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν Κύπρο. (Τὸ ἐὰν θὰ προκύψη κάτι τέτοιο συντόμως, τώρ,α ἢ πρὸς τὴν Ἄνοιξη, ποὺ κατ’ ἐμὲ εἶναι τὸ πιθανότερον, δὲν μπορῶ νὰ τὸ ἀπαντήσω)…

Θέτοντας οἱ Τοῦρκοι τοὺς Ἀλβανοὺς ὡς Δούρειο Ἵππο καὶ ὀπισθοφυλακή τους (ἑτοιμάζονται ἀκόμη καὶ γιὰ ἐθνοκάθαρση στὴν Βόρειο Ἤπειρο, καθὼς φυσικὰ καὶ στὰ χωριά μας τῆς μεθορίου), πρὸ κειμένου νὰ ἀπησχοληθοῦν δυνάμεις τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ στὰ μετόπισθεν (Ἤπειρο καὶ Καστοριά).

Πέραν τοῦ ἀστείου λοιπόν, ἐπιβάλλεται νὰ λάβουμε πολὺ σοβαρὰ ὑπ΄ ὄψιν μας ὅλες αὐτὲς τὶς πρόσφατες ἀπειλές. Ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη εἶναι πλέον, στὴν Ἤπειρο καὶ στὴν Καστοριά, νὰ ἐνεργοποιηθοῦν ἄμεσα οἱ Εἰδικὲς Δυνάμεις τῆς ΕΛ.ΑΣ, καθὼς καὶ ἡ ΕΥΠ (ὅπου ὄντως ὑπάρχει καλὸ δίκτυο), νὰ ἐνεργοποιηθῇ ὁ ὑπόγειος ἐξοπλισμὸς τῶν κρυφῶν πυρήνων μας στὴν Βόρειο Ἤπειρο (ἡ δολοφονία τοῦ Κωνσταντίνου Κατσίφα ἦταν ἕνα τεράστιο ψυχολογικό μας πλῆγμα σὲ αὐτὸν τὸν τομέα), ἀλλὰ καὶ οἱ Ἐθνοφύλακες τῆς Ἠπείρου, καθὼς φυσικὰ κι ἕνα Τάγμα Εἰδικῶν Δυνάμεων, μαζὺ μὲ ἕνα Τάγμα Πεζικοῦ (ποὺ μαζὺ μὲ τοὺς ἐπιστράτους), ὑποστηριζόμενοι ὅλοι αὐτοὶ ἀπὸ δύο ἀεροσκάφη (ποὺ ἀρκοῦν), γιὰ νὰ ἀνασχεθῇ πλήρως ὁ τουρκικὸς σχεδιασμὸς μέσῳ τῶν Ἀλβανῶν.

Πάρα πολὺ μεγάλη προσοχὴ λοιπὸν χρειάζεται στὸ «ἀλβανικὸ μέτωπο» λοιπόν, πέραν τοῦ γελοίου τοῦ πράγματος (πρόσφατες δηλώσεις τοῦ ἀλβανικοῦ Υπ.Αμ.).

Ἠπειρώτης Ἀετὸς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply