Ὥρα νὰ ἐξαφανίσῃ ὁ ΟΗΕ τὴν Εὐρώπη!!! (β)

…ἐν συνεχείᾳ τοῦ:

Ὥρα νὰ ἐξαφανίσῃ ὁ ΟΗΕ τὴν Εὐρώπη!!!

Ὥρα νὰ ἐξαφανίσῃ ὁ ΟΗΕ τὴν Εὐρώπη!!!

…ἐπανερχόμεθα σήμερα μὲ τὶς λίστες κατανομῆς, ἀνᾷ χώρᾳ, βάσει τοῦ παραπάνω συμφώνου [Παγκόσμιον Σύμφωνον ΟΗΕ γιὰ τὴν Μετανάστευσιν («Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration»)]:

Γράφει καὶ πάλι γιὰ τὸ θέμα ἡ Κωνσταντῖνα Λαπαθιώτου:

Ὁ πίναξ γιὰ τὴν μετεγκατάσταση μεταναστῶν στὴν Εὐρώπη, ἀνάλογα μὲ τὴν ἐδαφικὴ ἐπικράτεια τῆς κάθε χώρας καὶ τὸν πληθυσμό της!!!

Τίτλος: Final report relocation of refugees en pdf.

Μᾶς βρῆκαν ἀραιοκατοικημένους καὶ εἶπαν νὰ φέρουν κάτι δισεκατομμύρια ἐποίκους νὰ ἐγκαταστήσουν!!!!

Καὶ ἡ συνέχειά του:

Σὲ μεγέθυνση:

Ἔχω ὅλα τὰ σχετικὰ ἔγγραφά του ΟΗΕ, καθὼς φυσικὰ καὶ μερικὲς μελέτες ποὺ τὰ συνοδεύουν,  ἐπειδὴ μοῦ ἐζήτησαν πηγές, διὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές!
Ὅμως θὰ περιμένω νὰ τὰ δημοσιεύση πρῶτος ὁ φίλος ποὺ μοῦ τὰ ἔδωσε καί, μετά θὰ τὰ κοινοποιήσω μὲ τὴν σειρά μου.
Δυσκολευόμουν κι ἐγὼ νὰ τὸ πιστέψω ὅλο αὐτό…

Κι ἀναρωτιέμε… Μήπως σκοπεύουν νά φέρουν τήν Κίνα ἐδῶ;
(Κίνα καὶ Ἰνδία ἔχουν συνολικῶς 2,5 δισεκατομμύρια πληθυσμό!)

Θὰ ἔχουν ὑπολογίση βεβαίως πὼς κάποιοι θὰ κατοικοῦν μέσα στὰ δάση, ἐπάνω στὰ βουνὰ καὶ στὶς Ἄλπεις καί, φυσικά, στὶς καλλιεργημένες περιοχὲς ἀνάμεσα στὶς ντομάτες.
Προφανῶς (μετὰ ἀπὸ αὐτό), καταργεῖται ἡ ἰδιοκτησία γῆς, μὲ ὅλον αὐτὸν τὸν σχεδιασμό!!!
Παράλογα πράγματα ἀπὸ φωστῆρες ἐγκεφάλους!!!

Ἂπ ὅ,τι λέει ὅμως αὐτὸς ὁ σχεδιασμός, ἀφορᾶ στὴν περίοδο μέχρι τὸ 2030 καὶ ἡ συμμετοχὴ τῶν χωρῶν στὸ ἐν λόγῳ πρόγραμμα εἶναι ἀπολύτως ἐθελοντική.  Δὲν μποροῦν δῆλα δὴ νὰ τὴν ἐπιβάλουν μὲ τὸ ζόρι…
Σὲ ἐθελοντικὴ βάση εἶναι ἡ ἐκχώρησις!

Διάβασα τὶς μισὲς σελίδες τῆς βασικῆς συμφωνίας, ἀλλὰ ἀκόμη δὲν ἔχω ὁλοκληρώση την μελέτη.
Οἱ παραπάνω ἀπεικονίσεις εἶναι ἀπὸ τὴν σελίδα 112 (πίναξ 9), ποὺ ἀναφέρεται στὴν κατανομὴ πυκνότητος.

Ἐὰν πάντως δεῖτε τὸ τέλος τοῦ πίνακος, ποὺ ἔχει τὸ σύνολον τῶν εἰκοσιεπτὰ χωρῶν τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης, ἐμφανίζει τὸ πῶς μπορεῖ νὰ χωρέσῃ ἡ Ἡνωμένη Εὐρώπη τρία (3) δισεκατομμύρια, 833 ἑκατομμύρια (3,833) ματανάστες καὶ πρόσφυγες!!!

Προφανῶς εἶναι τρελλοί!!!

(Visited 180 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὥρα νὰ ἐξαφανίσῃ ὁ ΟΗΕ τὴν Εὐρώπη!!! (β)

    • Πέραν τῶν διαπιστώσεων; Διακινοῦμε τὶς πληροφορίες, ἐνημερώνουμε, γνωστοποιοῦμε καί, ἐπὶ τῆς οὐσίας, συστρατευόμεθα μὲ ὅσο τὸ δυνατὸν περισσοτέρους. Κι ἐπεὶ δὴ θὰ ἀπαντήσης, μᾶλλον, πὼς αὐτὸ εἶναι ὀλίγον …παράλογον, θὰ ἀνταπαντήσω πὼς μόνον τὰ …παράλογα πλέον μποροῦν νὰ τεθοῦν ὡς στόχοι μας καί, καταληκτικῶς, νὰ μετατραποῦν καὶ σὲ …κοινῶς παραδεκτά!

Leave a Reply