Ὑπῆρχε περίπτωσις νά πειράξουν τόν (κάθε) Ῥιχάρδο;

Τὸ bloko.gr ἀποκαλύπτει ἔγγραφό του Τμήματος Ἀσφαλείας μὲ ἡμερομηνία 4 Δεκεμβρίου 2018.

εἰκόνα

Μὲ αὐτὸ τὸ ἔγγραφο ζητοῦν ἀπὸ τὰ Ἀστυνομικὰ Τμήματα ὅλης της χώρας νὰ μὴ σφραγισθοῦν τὰ καταστήματα τοῦ ἐνεχυροδανειστοῦ. Ἦταν «φιάσκο»’ καὶ ἔγινε πράξις.

Γιά ποόν λόγο ἀκυρώθηκε πρίν ἀπὸ τρεῖς μῆνες ἡ ἐπιχείρησις γιὰ τήν «μαφία τοῦ χρυσοῦ»;
Ποιὸς ἔδωσε τὴν ἐντολὴ στοὺς ἀλχημιστὲς τῆς ΕΛΑΣ;
Οἱ ὕποπτες ἀποστρατεῖες καὶ μεταθέσεις στὶς κρίσεις…

Καί, στὸ μεταξύ, μετεφέρθη ὁ Ῥιχάρδος στὶς φυλακὲς Ναυπλίου:

πηγὴ

Τί θὰ κάνουν; Θὰ τὸ ἐξαφάνισουν; Ῥὲ καὶ μηνύσεις θὰ κάνη. Ζήτημα ἡμερῶν εἶναι, διαδικαστικὸ εἶναι τὸ θέμα.
Τέλος «φιάσκο» δὲν στοιχειοθετεῖται κατηγορία. Τὸν πῆγαν στὸ Ναύπλιο μέχρι νὰ βγῇ…
Ὄχι ποὺ θὰ τὸν κρατοῦσαν στὰ κρατητήρια στὴν Ἀσφάλεια μὲ ἄλλους 20 -30 μαζύ. Πάει στὸ δωματιάκι του μὲ τηλεόραση μὲ κινητά, μὲ θέρμανση, μὲ μάσσες, μὲ πιώματα, καὶ μὲ ὅλες τους τὶς ἀνέσεις… Διακοπὲς γιὰ λίγες ἡμέρες κάνει… Νὰ στρώσῃ χαρακτῆρα γιὰ νὰ μάθῃ νὰ μὴν ξανακάνῃ τζόρτζα στοὺς …Γερμανούς.
Δύο χρόνια ἔστελνε στὰ μεμέτια τὸν χρυσὸ καὶ τοῦ τὴν εἶχαν φυλαγμένη…
Ἀλλὰ ὄχι γιὰ νὰ βγάλῃ τούφα… Ἴσα ἴσα νὰ τὴν ἀκούσῃ, γιατί πρέπει νὰ βγῇ καὶ νὰ μαζέψῃ καὶ τὰ ὑπόλοιπα «δόντια» καὶ σκουλαρίκια ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες.

Χρῆστος Μόργκαν

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply