Ληστοκρατία τῆς δημοκρατίας…

Πλήρωσα τὰ λύτρα γιὰ νὰ ἐπιτρέπεται νὰ κινοῦμαι ἐλευθέρως. 
Τὰ κατ’ εὐφημισμὸ «τέλη κυκλοφορίας» ἀποκαλούμενα.

Πλήρωσα καὶ τὶς δόσεις ΕΝΦΙΑ καὶ ἐφορίας…
Τὰ λεγόμενα τέλη προσωρινῆς κατοχῆς περιουσίας καὶ εἰσοδήματος.

Τὰ βάσανά μου, ὅμως δὲν σταματοῦν ἐδῶ… Γιὰ κάθε χιλιόμετρο ποὺ θὰ μοῦ ἐπιτρέπεται νὰ μετακινηθῶ θὰ μοῦ παίρνουν περίπου 10 λεπτὰ φόρους, ἐνῶ σὲ δρόμους ποὺ ἔφτιαξα μὲ τὸ ὑστέρημά μου θὰ μὲ χρεώνουν ὁμοίως 4-5 λεπτὰ ἀνὰ χιλιόμετρο γιὰ χρήση.

Αὐτὸ τὸ κολπάκι, ποὺ ὀνομάσθηκε δημοκρατία ἐνῶ στὴν οὐσία εἶναι μία ἀπέραντος ληστοκρατία θὰ τὸ δοῦμε ἐν εὐθέτῳ χρόνῳ καὶ θὰ τὸ ξανὰ κρίνουμε.

Νάθιγκ λὰστς φὸρ ἔβερ, ἀγαπημένοι μου φίλες καὶ φίλοι, μάη φέλοου γκρὴκ ὑποζύγια.

Μαλαμούλης Δημήτριος

(Visited 204 times, 1 visits today)
Leave a Reply