Λέγεται μεταπολίτευσις

Ἀπὸ τὴν ὥρα ποὺ ἄνοιξα αὐτὸ τὸ μαραφέτι, προβληματίζομαι νὰ γράψω κι ἐγὼ ἕνα σχόλιον γιὰ τὰ …«ἐγκαίνια» τοῦ ΜΕΤΡΟ στὴν Θεσσαλονίκη…
Τελικῶς, τελικὰ δὲν θὰ τὸ κάνω.

Αὐτὸ τὸ ἀστεῖο κακόγουστο πλέον θέαμα, ποὺ ἐξελίσσεται ἐμπρὸς στὰ μάτια μας καθημερινῶς, ποὺ μᾶς ἔχει γονατίση κάνοντάς μας δουλοπαροίκους, ποὺ μᾶς φοβίζει ἀπὸ τὴν θεσμικὴ ἀνομία, ποὺ ὅσους ἀκόμη πιστεύουμε σὲ αὐτὸ τὸ ἔθνος μᾶς κάνει νὰ ἀνησυχοῦμε γιὰ αὐτὴν τὴν ἴδια τὴν ὕπαρξή μας, ποὺ ὅ,τι παραγωγικὸ τιμωρεῖται, ὅ,τι παρασιτικὸ δοξάζεται, ὅ,τι ἱκανὸ μεταναστεύει, ὅ,τι ἔχει ῥίζες χλευάζεται…..
…δὲν λέγεται οὔτε ΣΥΡΙΖΑ, οὔτε Ἀλέξης Τσιπρας ἀγαπημένοι φίλοι…

Λέγεται μεταπολίτευσις… Ὁ Τσιπρας εἶναι ἀκόμη ἕνα σύμπτωμα.

Μόνο μία συνολικὴ ἐπανεκκίνησις, μὲ ἀναστολὴ ἀρχικῶς, ἀντικατάσταση τελικῶς, του ὑπάρχοντος καταστατικοῦ χάρτη μὲ ἕναν καινούργιο θὰ μπορέση νὰ ἀνατρέψῃ τὴν προδιαγεγραμμένη πορεία πρὸς τὸν ἐθνικὸ ἀφανισμό.

Αὐτὴ ἡ ἐπανεκκίνησις, μὲ τὴν συνολικὴ ἀνατροπὴ τοῦ ἰδεολογικοῦ πλαισίου τῆς μεταπολιτεύσεως εἶναι ὁ μοναδικὸς δρόμος.

Συνεχίστε ἀπτόητοι.

Μαλαμούλης Δημήτριος

εἰκόνα

(Visited 182 times, 1 visits today)
Leave a Reply