Καλὴ χρονιά Ἑλλάδα μας…

Νέος Χρόνος ἀνέτειλε, ἡλίου ἀκτῖνες ἔστειλε
τὰ κακὰ ξεφτίζουν καὶ τὰ καλὰ ἀρχίζουν!!

Καλημέρα καὶ Καλὴ Χρονιὰ Ἑλλάδα.
Καλημέρα καὶ Καλὴ Χρονιὰ Φίλες καὶ Φίλοι!!!!!!!

Γιάννης Σαρλῆς

(Visited 154 times, 1 visits today)
Leave a Reply