Ὑγεία καὶ Δύναμις χρειάζονται γιὰ νὰ τὰ καταφέρουμε

Καλὴν Δύναμη γιὰ τὴν νέα χρονιά…

Ἂς μὴν κοροϊδεύομεθα ὅμως μεταξύ μας μὲ τὴν εὐχή.
Κάθε χρόνο εὐχόμεθα «καλὴ χρονιά», εἰδικὰ ὅμως τὰ τελευταῖα ὀτκὼ χρόνια ἡ λέξις (καλὴ) ἔρχεται νὰ μᾶς δείξῃ ὅτι εἶναι μία οὐτοπία.

Οἱ κατάστασεις στὴν Ἑλλάδα καὶ στὸ διεθνὲς στερέωμα δείχνουν πὼς ὁ κάθε χρόνος ποὺ ἀκολουθεῖ εἶναι πιὸ δύσκολος οἰκονομικά, πνευματικά, ἠθικὰ κλπ…
…κάνοντάς μας νὰ νοσταλγοῦμε τὰ παλαιὰ χρόνια.

Τὸ 2019 ἀπὸ ὅλες τὶς εἰδήσεις ποὺ διαβάζουμε καὶ τὶς ἐνδείξεις ποὺ ἔχουμε, ἐντὸς καὶ ἐκτὸς συνόρων, μᾶς προετοιμάζει γιὰ μίαν χρονιὰ κατὰ τὴν ὁποίαν θὰ ἐξελιχθοῦν σημαντικὰ γεγονότα.
Ἂς εὐχηθοῦμε νὰ ἔχουμε ὑγεία καὶ δύναμη ψυχῆς γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουμε τὶς καταστάσεις ποὺ ἔρχονται…
…καί, κυρίως, ἐλπίδα γιὰ τὴν πατρίδα μας.

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 96 times, 1 visits today)
One thought on “Ὑγεία καὶ Δύναμις χρειάζονται γιὰ νὰ τὰ καταφέρουμε

Leave a Reply