Θέλει πράγματι ὁ καμμένος νά σταματήσῃ τήν «συμφωνία»;

Ἐπειδὴ δὲν ἀντέχω ἄλλο νὰ ἀκούω μαλακίες στὴν ἑλληνικὴ τηλεόραση ἀπὸ πληρωμένους δημοσιογράφους σὲ διαρκῆ ὑπηρεσία νὰ κάνουν πλύση ἐγκεφάλου στοὺς Ἕλληνες γιὰ τὸ θέμα τῆς «συμφωνίας» τῶν Πρεσπῶν καὶ νὰ λὲν ὅτι ἡ συμφωνία θὰ περάση μὲ ἢ χωρὶς τοὺς ΑΝΕΛ καὶ τὸν Καμμένο στὴν κυβέρνηση, θὰ ἐξηγήσω μὲ ἁπλᾶ λόγια γιατί μᾶς λὲν ψέμματα.

Ἐὰν ὁ καμμένος πάῃ αὔριο στὸν πρόεδρο τῆς δημοκρατίας καὶ ζητήσει ἄρση ἐντολῆς, δηλαδὴ πάρει πίσω τὴν ἐμπιστοσύνη στὸ σχηματισμὸ κυβερνήσεως τότε κυβέρνησις δὲν ὑπάρχει!!!
Κάτι ποὺ σημαίνει ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ δὲν μπορεῖ νὰ φέρῃ γιὰ ψήφιση ὁποιοδήποτε «σύμφωνο Πρεσπῶν» καὶ γενικὰ δὲν μπορεῖ νὰ φέρῃ γιὰ ψήφιση στὴν Βουλὴ ὁποιοδήποτε νομοσχέδιο, ἐπειδὴ θὰ εἶναι πλέον μειοψηφία!. Τὸ Σύνταγμά μας προβλέπει πλειοψηφία 151 βουλευτῶν γιὰ σχηματισμὸ κυβερνήσεως. Ἄρα ἀπὸ τὸ Σύνταγμα προβλέπεται ὅτι ὁ πρόεδρος δημοκρατίας εἴτε παραιτεῖται καὶ γίνονται ἐκλογές, εἴτε παραμένει καὶ προκηρύσσει ἐκλογές.
 

Ἀμέσως μετὰ τὴν ἄρση ἐντολῆς καμμένου ἀνεξαρτητοποιοῦνται οἱ βουλευτὲς τῶν ΑΝΕΛ καὶ ἀκόμη καὶ ἐὰν προσχωρήσουν στὸν ΣΥΡΙΖΑ ὁρισμένοι πάλι δὲν βγάζουν 151 ὥστε νὰ ὑπάρξῃ κυβέρνησις. Ὅποτε καὶ πάλι θὰ ἔχουμε ἐκλογές!!!

Ἄρα ἡ ὅλη ἱστορία τῶν Πρεσπῶν εἶναι κυριολεκτικὰ αὐτὴ τὴν στιγμὴ στὰ χέρια τοῦ καμμένου. Ἐὰν δὲν θέλῃ νὰ φθάσῃ ἢ νὰ περάσῃ ἡ «συμφωνία τῶν Πρεσπῶν» ἀπὸ τὴν Βουλὴ πρέπει ὡς πρόεδρος τοῦ κόμματος συνασπισμοῦ σχηματισμοῦ κυβερνήσεως νὰ ζητήσῃ ἄρση ἐντολῆς ἀπὸ τὸν ΠτΔ.

Ὅλα τὰ ὑπόλοιπα ποὺ ἀκούγονται στὰ πληρωμένα παράθυρα τῶν τσοντοκαναλων εἶναι μαλακίες!!!

Μανούσκας Κῦρος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Θέλει πράγματι ὁ καμμένος νά σταματήσῃ τήν «συμφωνία»;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Χαμένη Δεδηλωμένη κι ἄλλες ἀντισυνταγματικότητες | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply