Ὑπόθεσις «Τσίπρα» ποὺ (ἐξ ἀρχῆς) «βρωμοῦσε» ἀπὸ παντοῦ

Μία παλαιά μου ἔρευνα, ποὺ ἀξίζει νὰ θυμηθοῦμε, καθὼς καὶ ἡ σχετική μου σὲ γνωστὸ ἱστολόγιον συνέντευξις, ποὺ ὅμως …ἐξηφανίσθη!!!

Γεώργιος Μεταξάς: Ἡ ὑπόθεσις Τσίπρα βρωμᾶ ἀπὸ παντοῦ.

Ὅλα ἄρχισαν νὰ μπαίνουν σὲ μία σειρά, ὅταν ἀνακαλύψαμε τὸ σύμπλεγμα Τσίπρα – Βωβοῦ – Λαλιώτου. Ἐκεῖ πῆραν ἄλλην τροπὴ τὰ πράγματα. Ἐντοπίσαμε πρώην ὑπαλλήλους τῆς «ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ ΑΤΕ» οἱ ὁποῖοι ἄρχισαν νὰ μᾶς ξετυλίγουν τὸ «κουβάρι» τὶς οἰκογενείας Τσίπρα.

«Ξετρυπώσαμε» τὶς ἀποδείξεις γιὰ τὸ πῶς ἡ οἰκογένεια Τσίπρα ἐφρόντισε νὰ φύγῃ ὁ Ἐμφιετζόγλου ἀπὸ τὸν «Σκαπανέα», τὸ γιατί ἔβαλαν τὸν Λαναρᾶ (ποὺ ὅλως «τυχαίως» εἶναι συγγενής της οἰκογενείας Τσίπρα), ἀνακαλύψαμε τὴν καταγωγὴ τῆς οἰκογενείας Τσίπρα (ἢ πιὸ σωστὰ Cipra = ἑβραϊκὸ ὄνομα).

Μέχρι στιγμῆς ἔχουμε συγκεντρώση ὑπερκοστολογημένα τιμολόγια ὕψους 36 δισεκατομμυρίων € (συμπεριλαμβανομένων καὶ αὐτῶν σὲ δραχμὲς) καὶ συνεχίζουμε.

«Πέσαμε» ἐπάνω στὸν Moshe Dayan (στρατιωτικὸς καὶ πολιτικός του Ἰσραὴλ) καὶ ἕνα ὄνομα ποὺ μᾶς προεκάλεσε ἐντύπωση καὶ θελήσαμε νὰ τὸ ἐρευνήσουμε παραπέρα: David Cipra.

Δὲν εἶναι ὅλοι οἱ ἑβραῖοι στὸ ἴδιο καζάνι. Ἐκεῖνοι ποὺ ὁρίζουν τὶς «τύχες» τῶν κυβερνήσεων, εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον Ταλμουδιστὲς καὶ ἀποτελοῦν τὴν μειοψηφία. Τύποι σὰν τοὺς Rockefeller, Rothschild, Morgan, Soros, Gates καὶ μερικοὶ ἀκόμη, εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἐλέγχουν σχεδὸν τὰ πάντα καὶ διαβρώνουν σχεδὸν τὰ πάντα.

Οὐσιαστικά, ἡ μάστιγα τῶν κρατῶν, εἶναι οἱ ἰδιωτικὲς τράπεζες μὲ τὰ ἀποθεματικά τους, οἱ ὁποῖες μποροῦν νὰ ἐλέγχουν τὴν κρατικὴ οἰκονομία. Θὰ πρέπει νὰ ἐκλείψουν οἱ ἰδιωτικὲς τράπεζες καὶ ἂν ὅμως ἐξακολουθήσουν νὰ ὑπάρχουν, θὰ πρέπη νὰ μὴν ἔχουν ἀποθεματικό.

Ἄλλος ἕνας τρόπος εἶναι τὸ ἐθνικὸ νόμισμα, ἀνεξάρτητο ὅμως ἀπὸ ἄλλα νομίσματα. Δηλαδή, ἐὰν αὐτὴν τὴν στιγμὴ εἶχε ἡ Ἑλλὰς τὴν Δραχμὴ χωρὶς αὐτὴ νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ δολλάριο ἢ τὸ εὐρῶ, τότε ὁ Διεθνὴς Σιωνισμὸς δὲν θὰ εἶχε τὴν δύναμη νὰ ἐλέγξῃ τὴν οἰκονομία μς. Ὁ Διεθνὴς Σιωνισμὸς κτυπιέται μὲ τὸ χρῆμα, τὶς τράπεζες καὶ μία ἰσχυρὰ κυβέρνηση ποὺ πραγματικὰ νοιάζεται γιὰ τὸ σύνολο ποὺ κυβερνᾶ.

Συνέλληνα καταρχᾶς νὰ σὲ εὐχαριστήσω γιὰ τὸν χρόνο σου καὶ γιὰ τὴν εὐγένεια νὰ ἀπαντήσῃς στὶς ἐρωτήσεις τῆς συντακτικῆς μας ὁμάδος.

Κάθε ἄλλο!!! Εἶναι τιμὴ καὶ χαρὰ νὰ συνομιλῶ μὲ συναγωνιστές. Ἄλλωστε, οἱ ἀλήθειες «βγαίνουν» ἐκεῖ ποὺ δὲν ῥέει τὸ χρῆμα, ἀλλὰ τὸ πάθος!!!

Πές μας ἂν θέλῃς δύο λόγια γιὰ σένα γιὰ νὰ σὲ γνωρίσουν λίγο καλλίτερα οἱ ἀναγνῶστες μας.

Γιὰ τοὺς περισσοτέρους εἶμαι ἤδη γνωστὸς ἀπὸ πολὺ παλαιά. Τὸ πλῆρες ὄνομά μου εἶναι Γεώργιος Δουρμούσης – Μεταξᾶς. Γεννήθηκα τὸ 1971 στὴν Νότιο Ἀφρική, ἀπὸ Ἕλληνες γονεῖς. Μεγάλωσα στὴν Νέα Σμύρνη καὶ τώρα ζῶ στὴν Χαλκίδα. Ἔχω δύο παιδιὰ (ἕνα ἀγόρι καὶ ἕνα κορίτσι) καὶ ἀγωνίζομαι γιὰ τὴν Ἑλλάδα μας, μὲ ὅποιο κόστος. Εἶμαι στὸν πατριωτικὸ χῶρο ἐδῶ καὶ 27 χρόνια. Γιὰ μερικοὺς μῆνες, ὄντας στὴν ἀρχὴ τῆς ἐφηβείας, μπῆκα στὴν ΚΝΕ, ἀπὸ τὴν ὁποία ἔφυγα τρέχοντας ὅταν συνειδητοποίησα τί ἦταν.

Κατόπιν, μπῆκα στὴν ΕΠΕΝ. Ὅταν ἡ ΕΠΕΝ διελύθη, προσεχώρησα στὸ ΕΝΕΚ. Στὴν συνέχεια, τὸ 1999 μὲ εὑρίσκει στὸ Ἑλληνικὸ Μέτωπο τοῦ Μάκη Βορίδη. Ὅταν ὁ Βορίδης ἀπεφάσισε νὰ ἑνωθοῦμε μὲ τὸ ΛΑΟΣ τοῦ Καρατζαφέρη, ἐξέφρασα ἔντονες διαφωνίες ὡς ὁμιλητῆς στὴν τελευταία Πανελλήνια Συνδιάσκεψη τοῦ Ἑλληνικοῦ Μετώπου καὶ παρέμεινα ἀνενεργός.

Κατόπιν, πρώην συναγωνιστὲς μὲ ἐκάλεσαν στὸ ΛΑΟΣ τρεῖς φορές, πρὸ κειμένου νὰ βοηθήσω στὴν ἀνασύνταξη τῶν καταλόγων τῶν μελῶν (πρώτη), στὴν ὀργάνωση τῆς νεολαίας (δευτέρα) καὶ νὰ συμμετέχω στὶς ἐκλογὲς (τρίτη). Τὸ 2009 λοιπόν, ἤμουν ὑποψήφιος μὲ τὸ ΛΑΟΣ στὴν β’ Ἀθηνῶν.

Όταν ὑπεγράφη τὸ Μνημόνιο ἀπὸ τὸ ΛΑΟΣ, παραῃτήθην, μὲ ἐπεισοδιακὸ τρόπο, ἂν καὶ ἤμουν μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Παιδείας καὶ Δία Βίου Μαθήσεως. Κατόπιν, δημιουργήσαμε τὴν Ἑλλήνων Πολιτεία, ὅπου καὶ ἀνέλαβα τὴν διεύθυνση ὀργανωτικοῦ. Παρῃτήθην, ὅταν διεπίστωσα ὅτι τὰ πράγματα ἐξελίσσονταν μὲ παλαιοκομματικὸ τρόπο. Ἔκτοτε, παραμένω στὶς ἐπάλξεις ὄντας ἀνεξάρτητος.

Στὸν Στρατό, ὑπηρέτησα ὡς Ἐθελοντὴς Πενταετοῦς Ὑποχρεώσεως (ΕΠΥ) στὰ Τεθωρακισμένα (Αὐλὼν – Πρωτοκκλήσι Ἔβρου). Ἔχω τελειώσει τὴν Θεολογικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν. Παράλληλα, ἐδῶ καὶ 23 χρόνια ἀσχολοῦμαι μὲ ἔρευνες ποὺ ἀφοροῦν στὴν Ἀρχαία Ἑλλάδα, τὰ παραφυσικὰ φαινόμενα καὶ τὴν Νέα Τάξη Πραγμάτων. Ἡ ὁμάδα μου, ποὺ ἱδρύθηκε τὸ 2006 (Hellenic Nemesis) ἔχει κάνη σημαντικὲς ἐπιτυχίες, ἀποκαλύπτοντας τὴν ἀλήθεια γιὰ τὰ RFIDs δηλαδὴ τὰ βιοτσὶπ (2007), τὶς «χημικὲς οὐρὲς» (2008) καὶ πολλὰ ἄλλα. Είχαμε καταφέρη νὰ βάλουμε «κατασκόπους» στὴν Digital Solutions Corporation, ἡ θυγατρική της ὁποίας (Digital Angel Corporation) εἶχε κατοχυρώση τὴν πατέντα τῶν RFIDs. Ἀποκαλύψαμε τὸν ρόλο τῆς «Satan’s Church» καὶ τὰ παρακλάδια της στὴν Ἑλλάδα, καθὼς καὶ τὶς ἑταιρεῖες ποὺ τὴν χρηματοδοτοῦν. Ὅπως ἀκόμη τὸν ρόλο τῆς «Luci’s Trust» (ὁ ἐκδοτικὸς οἶκος τῆς Satan’s Church) στοὺς «Μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ», τοὺς «Προτεστάντες», τοὺς «Μορμόνους», τοὺς «Σαϊεντολόγους» καὶ ἀλλοῦ. Ἀποκαλύψαμε τὸν ρόλο τοῦ Τεκτονισμοῦ, τῶν LIONS καὶ τῶν ROTARY, καθὼς καὶ τὴν ἀπάτη τοῦ προσκοπισμοῦ. Κάναμε πολλὲς ἀποκαλύψεις, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μοῦ «σπάσουν» δύο φορὲς τὸ αὐτοκίνητο, νὰ μὲ ἀπειλήσουν προσωπικά, νὰ μὲ ἀπειλήσουν μὲ τὴν ζωὴ τῶν παιδιῶν μου καὶ πολλὰ ἄλλα. Ὡστόσο δὲν τὸ ἔβαλα κάτω καὶ συνέχισα τὸν ἀγῶνα. Μέχρι ποὺ πρὶν λίγα χρόνια «χάσαμε» τὸν συνεργάτη μας στὴν Παραγουάη, ὅποτε καὶ ἀναγκασθήκαμε νὰ διαλύσουμε ἐπισήμως τὴν ὁμάδα.

Τὶς τελευταῖες ἡμέρες ἔφερες στὸ φῶς τῆς δημοσιότητας κυρίως μέσω τοῦ διαδικτύου κάποια πρῶτα συγκλονιστικὰ στοιχεῖα σχετικὰ μὲ τὶς σχέσεις τῆς οἰκογενείας Τσίπρα καὶ τὴν περιβόητο Ἰσραηλινὴ Mossad. Πές μας ἐὰν θέλῃς κάποια παραπάνω στοιχεῖα γιὰ τὸ θέμα αὐτό.

Τὸ θέμα Τσίπρα, ἀπ’ ὅπου καὶ νὰ τὸ πιάσῃς … «βρωμᾶ». Ὅταν πρωτομπῆκε ὁ Τσίπρας στὴν πολιτικὴ σκηνὴ ὡς ὑποψήφιος στὸν Δῆμο Ἀθηναίων, δὲν ξέραμε ποιὸς ἦταν. Ἀνέλαβε στὴν συνέχεια τὴν ἡγεσία τοῦ Συνασπισμοῦ ἀπὸ τὸν Ἀλαβάνο. Ἐκεῖνο ποὺ μᾶς ἐκίνησε τὴν περιέργεια, ἦταν τὸ πῶς γίνεται ἕνας τόσο νέος ἄνθρωπος καὶ ἀναλαμβάνῃ ἕνα τέτοιο πόστο. Ἔτσι, ἀρχίσαμε τὴν ἔρευνα γενικῶς.

Τὸ ἕνα θέμα, ἀκολουθοῦσε τὸ ἄλλο ὥσπου μπῆκαν ὅλα σὲ μία σειρά, ὅταν ἀνακαλύψαμε τὸ σύμπλεγμα Τσίπρα – Βωβοῦ – Λαλιώτη. Ἐκεῖ πῆραν ἄλλην τροπὴ τὰ πράγματα. Εὑρήκαμε πρώην ὑπαλλήλους τῆς «ΣΚΑΠΑΝΕΥΣ ΑΤΕ» οἱ ὁποῖοι ἄρχισαν νὰ μᾶς ξετυλίγουν τὸ «κουβάρι» τὶς οἰκογενείας Τσίπρα. Μὲ πολλὴ ἔρευνα καὶ κόπο, μαζέψαμε πολλὰ στοιχεῖα. Ὑπερκοστολογημένα τιμολόγια, διασυνδέσεις, ἔργα καὶ πολλὰ ἄλλα. Ἐνετοπίσαμε τὶς ἀποδείξεις γιὰ τὸ πῶς ἡ οἰκογένεια Τσίπρα ἐφρόντισε νὰ φύγῃ ὁ Ἐμφιετζόγλου ἀπὸ τὸν «Σκαπανέα», τὸ γιατί ἔβαλαν τὸν Λαναρᾶ (ποὺ ὅλως «τυχαίως» εἶναι συγγενής της οἰκογενείας Τσίπρα), ἀνεκαλύψαμε τὴν καταγωγὴ τῆς Οἰκογένειας Τσίπρα (ἢ πιὸ σωστὰ Cipra = ἑβραϊκὸ ὄνομα).

Από τότε ποὺ βγῆκε ἡ δημοσίευσις, ἐνεφανίσθησαν καὶ ἄλλοι πρώην ὑπάλληλοι τοῦ «Σκαπανέα», ἀλλὰ καὶ ὑπάλληλοι τῆς «Ἀγνάντι ΟΕ» (τοῦ Ἀλέξη Τσίπρα) ποὺ προθυμοποιήθησαν νὰ μᾶς δώσουν καὶ ἄλλα στοιχεῖα γιὰ ὑπερκοστολογημένα τιμολόγια καὶ τὶς διασυνδέσεις τῆς οἰκογενείας Τσίπρα. Καθὼς ἐπίσης καὶ τὰ στοιχεῖα ποὺ ἀποδεικνύουν ὅτι ἡ οἰκογένεια Τσίπρα ἐνεμπόδισε κι ἀνέκοψε τὴν κατασκευὴ τοῦ γηπέδου τοῦ Παναθηναϊκοῦ (σημειωτέον: εἶμαι γνωστὸς ΠΑΟΚτσής, ἀλλὰ θεωρῶ λίαν ἐπιεικῶς ἀπαράδεκτο μία ὁμάδα νὰ ταλαιπωρεῖται γιὰ νὰ ἔχῃ ἕνα «σπίτι») ἐξ αἰτίας του ὅτι δὲν πῆραν ἐκεῖνοι τὸ ἔργο.

Μέχρι στιγμῆς ἔχουμε συγκεντρώση ὑπερκοστολογημένα τιμολόγια ὕψους 36 δὶς € (συμπεριλαμβανομένων καὶ αὐτῶν σὲ δραχμὲς) καὶ συνεχίζουμε. Οἱ δὲ διασυνδέσεις τῆς οἰκογενείας μὲ τὴν Mossad, μᾶς προέκυψαν τυχαία. Ἄλλο ψάχναμε καὶ ἀλλοῦ εὑρέθημεν. Ψάχναμε γιὰ τὶς ρίζες τῆς οἰκογενείας Τσίπρα (ὅπως θὰ διαπιστώσετε, δὲν ὑπάρχει κάπου ὁποιαδήποτε ἀναφορὰ) καὶ «πέσαμε» ἐπάνω στὸν Moshe Dayan (στρατιωτικὸς καὶ πολιτικός του Ἰσραὴλ) καὶ ἕνα ὄνομα ποὺ μᾶς προεκάλεσε ἐντύπωση καὶ θελήσαμε νὰ τὸ ἐρευνήσουμε παραπέρα: David Cipra. Ἀπὸ ἐκεῖ ξετυλίχθηκε ἕνα ἄλλο «κουβάρι» ποὺ εἴδαμε καὶ πάθαμε νὰ τὸ ξεμπλέξουμε. Ἡ ἀλήθεια εἶναι ὅτι ἀκόμη προσπαθοῦμε, διότι ὑπάρχει ἕνα δαιδαλῶδες παρασκήνιο καὶ τὶς περισσότερες φορές, ψάχνουμε κυριολεκτικὰ στὰ «τυφλὰ» ἀκολουθῶντας περισσότερο τὴν διαίσθησή μας.

Στὴν βάση τοῦ θέματος τώρα. Τὸ θέμα μὲ τὴν Ἀφρική, μᾶς προέκυψε ὅταν ψάχναμε τὴν λειτουργία τῆς «Σκαπανεὺς ΑΤΕ» καὶ τὰ «ὑποκαταστήματά της. Εἴχαμε τὴν πληροφορία ἀπὸ πρώην ὑπάλληλο τῆς ἑταιρείας καὶ ἐπικεντρωθήκαμε σὲ τρία μέρη: τὴν Νότιο Ἀφρική, τὸ Ζαΐρ καὶ τὸ Λεσότο. Στὸ Λεσότο, «κτυπήσαμε» φλέβα. Ἀπὸ ἐκεῖ μάθαμε πάρα πολλὰ καὶ πήραμε ἱκανοποιητικὰ στοιχεῖα.

Μετὰ τὴν ἐμφάνιση τῆς ἀναρτήσεώς σου δεκάδες ἱστολόγια ἔσπευσαν νὰ ἀναδημοσιεύσουν αὐτὰ τὰ στοιχεῖα. Ποιὲς ἦταν οἱ εὐρύτερες ἀντιδράσεις στὸ διαδίκτυο καὶ ποιὰ τὰ σχόλια τῶν συμπατριωτῶν μας;

Γιὰ νὰ λέμε τὴν ἀλήθεια, αὐτὲς οἱ ἀποκαλύψεις ἦταν κάτι σὰν «κεραυνὸς ἐν αἰθρίᾳ» στὸ πολιτικὸ σκηνικό. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι μία τέτοια εἴδησις, δὲν γίνεται νὰ ἀφομοιωθῇ εὔκολα. Ὡστόσο, ὅπως ἦταν φυσικό, οἱ περισσότεροι ἀναρωτῶνται ἐὰν ὑπάρχουν τὰ στοιχεῖα. Θὰ πῶ ἁπλά, πὼς ἐὰν δὲν ὑπῆρχαν, δὲν θὰ προκαλοῦσα τὴν οἰκογένεια Τσίπρα νὰ προβῇ σὲ μήνυση. Τὸ σίγουρο εἶναι ἕνα: ἐὰν προβῇ σὲ μήνυση, μπορεῖ νὰ δικαιωθῇ ἀπὸ τὸ δικαστήριο (μὴν ξεχνᾶμε ὅτι ἡ δικαιοσύνη εἶναι τυφλὴ μέν, ἀλλὰ πάντα θὰ εὑρεθῆ κάποιος νὰ τῆς δείξει τὸν δρόμο … ) ἀλλὰ δὲν θὰ δικαιωθεῆ ἀπὸ τὸν κόσμο. Γιατί τὰ στοιχεῖα εἶναι τέτοια ποὺ πραγματικὰ τρομάζουν. Στὸν εὐρύτερο χῶρο, ἀνακαλύψαμε πλέον πὼς ὁ Στέφανος Χίος ἀνέλαβε ἀνεπίσημα τὸ Γραφεῖο Τύπου τῆς Κουμουνδούρου, κάνοντας μίαν ἀτυχῆ στηλίτευση. Ἐπίσης, κάποιες σελίδες καὶ κάποια blogs ποὺ τὰ θεωρούσαμε «πατριωτικὰ» ὑπερασπίσθησαν μὲ μανία τὸν Ἀλέξη Τσίπρα.

Υπήρχαν ὅμως καὶ σελίδες, ὅπως ἡ zougla.gr ποὺ ναὶ μὲν ἀναδημοσίευσαν τὸ θέμα, ἀλλὰ διετήρησαν μίαν οὐδετέρα στάση καὶ αὐτὸ εἶναι πρὸς τιμήν τους. Ὡστόσο, ἀνακατεύτηκαν τὰ ὀνόματα τῶν φίλων μου Γεωργίου Λαχανᾶ καὶ Ἀντζελας Γεωργαντῆ, οἱ ὁποῖοι ἁπλῶς ἔκαναν ἀναδημοσίευση τοῦ κειμένου καὶ τίποτα περισσότερο. Θὰ παρακαλοῦσα μέσῳ τῆς σελίδος σας νὰ φύγουν τὰ παραπάνω ὀνόματα, διότι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἄσχετοι μὲ τὸ ὅλο θέμα καὶ μπορεῖ νὰ εὕρουν κάποιον μπελὰ χωρὶς λόγο.

Οἱ συμπατριῶτες μᾶς σχολίασαν ποικιλοτρόπως τὴν δημοσίευση, ὅπως ἦταν ἀναμενόμενο. Ὡστόσο, ὁ γνήσιος πατριωτικὸς χῶρος καὶ εἰδικὰ ἐκεῖνοι ποὺ μὲ γνωρίζουν, κατάλαβαν τὴν σημασία καὶ τὴν σημαντικότητα τῶν ἀποκαλύψεων. Οἱ πολλοί, ἀμφισβήτησαν (καὶ λογικὸ ἦταν ἀφοῦ δὲν ξέρουν τί στοιχεῖα ἔχω) καὶ οἱ «ἀριστεροὶ» ἁπλῶς διεκωμώδησαν. Λυποῦμαι μόνο ποὺ στὴν πορεία θὰ τοὺς ἀπογοητεύσω ἔτι περισσότερο.

Τὶς τελευταῖες ἡμέρες ὑπῆρξε κάποια ἐπίσημος ἀντίδρασις ἀπὸ τὰ γραφεῖα τῆς Κουμουνδούρου γιὰ τὶς ἀποκαλύψεις σου ἢ ἀκόμα καὶ ἀπὸ τὸν ἴδιο τὸν πρόεδρο τοῦ ΣΥΡΙΖΑ;

Ἀπ’ ὅσο γνωρίζω ὄχι ἐπίσημα. Ἀνεπίσημα ὅμως, ἐπεκράτησε μία ἀναταραχή. Ξέρω ὅτι ἔβαλαν ἄτομα νὰ ψάξουν νὰ εὕρου τί γνωρίζω καὶ ἂν τοὺς «παίρνῃ» νὰ πᾷν σὲ μηνύσεις ἢ νὰ ὑποβαθμίσουν τὸ θέμα. Ἐδῶ θὰ ρωτήσω βέβαια: ἡ σύζυγος τοῦ Στεφάνου Χίου, ἔχει παίξει ῥόλο σὲ αὐτό;

Ποιὰ ἡ ἀντίδρασις τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔντυπου τύπου γιὰ τὸ θέμα αὐτό;

Ὁμολογῶ ὅτι οὐδόλως ἔχω παρακολουθήση τὰ ἔντυπα. Λόγῳ του ὅτι δὲν ἔχω χρόνο νὰ τὸ κάνω.

Ὅλες αὐτὲς τὶς ἡμέρες σὲ ἐκάλεσε ἢ ἐπικοινώνησε ἔστω κάποιο Ἐθνικιστικὸ κόμμα ἢ κάποια ἐφημερίδα τοῦ λεγομένου «πατριωτικοῦ χώρου» ὥστε νὰ προχωρήσῃς σὲ περισσότερες ἀποκαλύψεις; Ὑπῆρξε κάποιο πραγματικὸ ἐνδιαφέρον ἀπὸ πολλοὺς πού τονίζουν σὲ κάθε εὐκαιρία σὲ ἄλλες περιπτώσεις ὅτι εἶναι «φανατικοὶ ἀντισιωνιστές»;

Δυστυχῶς ὄχι!!! Φαίνεται πὼς τὸ θέμα δὲν τοὺς ἀγγίζει. Ἀπὸ τὴν μία ἡ Χρυσῆ Αὐγὴ ἔχει πέση μὲ τὰ μοῦτρα (καὶ πολὺ ὀρθῶς πράττει καὶ τὴν συγχαίρω) στὴν ἀνακούφιση τῤῥιφθῇ ὁ μύθος ποὺ λέγεται Al-exis Cipra, δὲν εἶναι κάτι ποὺ τοὺς ἀπασχολεῖ. Οἱ ὑπόλοιποι «πατριῶτες» καὶ ἀντισιωνιστές, ἔχουν κι αὐτοὶ πέσει μὲ τὰ μοῦτρα στὸ image making τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Φυσικά, αὐτὸ δὲν τοὺς ἀφήνει χρόνο καὶ χῶρο ν’ ἀσχοληθοῦν μὲ τὸ θέμα αὐτό.

Θὰ ὑπάρξη κάποιο βιβλίο στὸ μέλλον σχετικὰ μὲ τὸ θέμα; Ἐάν ναὶ πότε νὰ τὸ περιμένουμε; Τί περισσότερο θὰ ὑπάρχη μέσα σὲ αὐτό;

Ὁ πολὺ καλός μου φίλος καὶ πατριώτης Στρατηγὸς Γεώργιος Ἀϋφαντῆς, ἑτοιμάζει αὐτὴν τὴ στιγμὴ ἕνα βιβλίο (τὸ συγγράφει αὐτὲς τὶς ἡμέρες) ἕνα πολὺ δυνατὸ βιβλίο ποὺ ῥίχνει τὶς μάσκες σὲ ὅλους ὅσους κυβερνοῦν αὐτὸν τὸν τόπο, μὲ στοιχεῖα καὶ ἀποδείξεις. Ἐκτὸς ἀπὸ τὸν Al-exis Cipra, θὰ ὑπάρχουν ἀποκαλύψεις γιὰ πολλοὺς καὶ πολλά. Τὸ βιβλίο ἀναμένεται νὰ ἐκδοθῇ μέσα στὸν Σεπτέμβριο, ὅποτε θὰ ἔχετε full season διάβασμα…

Ποιά ἡ ἄποψίς σου γιὰ τόν Διεθνῆ Σιωνισμὸ καί πῶς πιστεύεις ὅτι θὰ πρέπη νὰ καταπολεμηθῇ;

Κατ’ ἀρχάς, εἶναι σημαντικὸ ἐδῶ τὸ νὰ διαχωρίσουμε ὁρισμένα πράγματα καὶ νὰ μὴν εἴμαστε ἰσοπεδωτικοί. Δὲν εἶναι ὅλοι οἱ ἑβραῖοι στὸ ἴδιο καζάνι. Ἐκεῖνοι ποὺ ὁρίζουν τὶς «τύχες» τῶν κυβερνήσεων, εἶναι ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον Ταλμουδιστὲς καὶ ἀποτελοῦν τὴν μειοψηφία. Τύποι σὰν τοὺς Rockefeller, Rothschild, Morgan, Soros, Gates καὶ μερικοὶ ἀκόμη, εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἐλέγχουν σχεδὸν τὰ πάντα καὶ διαβρώνουν σχεδὸν τὰ πάντα. Γιὰ νὰ μπορέσῃς νὰ «κτυπήσῃς» τὸν σιωνισμό, πρέπει νὰ τὸν κτυπήσῃς στὴν Ἀχίλλειο Πτέρνα του, ποὺ ὅμως εἶναι καὶ ἡ φαινομενική του ἰσχύς: τὸ χρῆμα!!!

Οὐσιαστικά, ἡ μάστιγα τῶν κρατῶν, εἶναι οἱ ἰδιωτικὲς τράπεζες μὲ τὰ ἀποθεματικά τους, οἱ ὁποῖες μποροῦν νὰ ἐλέγχουν τὴν κρατικὴ οἰκονομία. Θὰ πρέπη νὰ ἐκλείψουν οἱ ἰδιωτικὲς τράπεζες καὶ ἐὰν ὅμως ἐξακολουθήσουν νὰ ὑπάρχουν, θὰ πρέπη νὰ μὴν ἔχουν ἀποθεματικό. Ἄλλο ἕνα ἀδύνατο σημεῖο τοῦ Διεθνοῦς Σιωνισμοῦ, εἶναι ὅτι ἔχει ἐνστερνισθῆ τὴν προτεσταντικὴ νοοτροπία (βλ. Τέταρτο Δόγμα) τοῦ Adam Smith, βάσει τῆς ὁποίας ὁ πλοῦτος εἶναι χαρακτηριστικὸ «εὐλογίας Θεοῦ» στὸν ἄνθρωπο. Ἔτσι, ἀφοσιώνονται στὸ ἄτομο καὶ ὄχι στὸ σύνολο.

Ἐὰν ἀντιστρέψῃς αὐτὸν τὸν ὄρο, ἔχεις καταφέρη ἕνα ἰσχυρὸ κτύπημα. Ἐπίσης, ἄλλος ἕνας τρόπος εἶναι τὸ ἐθνικὸ νόμισμα, ἀνεξάρτητο ὅμως ἀπὸ ἄλλα νομίσματα. Δηλαδή, ἐὰν αὐτὴν τὴ στιγμὴ εἶχε ἡ Ἑλλὰς τὴν Δραχμὴ χωρὶς αὐτὴ νὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ δολλάριο ἢ τὸ εὐρῶ, τότε ὁ Διεθνὴς Σιωνισμὸς δὲν θὰ εἶχε τὴν δύναμη νὰ ἐλέγξῃ τὴν οἰκονομία. Ὁ Διεθνὴς Σιωνισμὸς κτυπιέται μὲ τὸ χρῆμα, τὶς τράπεζες καὶ μία ἰσχυρὰ κυβέρνηση ποὺ πραγματικὰ νοιάζεται γιὰ τὸ σύνολο ποὺ κυβερνᾶ.

Πῶς βλέπεις τὴν εὐρυτέρα γεωπολιτικὴ κατάσταση στήν περιοχή τῆς Μέσης Ἀνατολῆς;

Ἡ κατάστασις στὴν Μέση Ἀνατολή, ὁρίσθη ἐν μία νυκτὶ τὸ 1967 ἀπὸ τὸν ΟΗΕ. Εἶναι μία περιοχὴ ὡστόσο ποὺ δὲν συγκρούονται τὰ κράτη, ἀλλὰ οἱ θρησκεῖες. Ἡ περιοχὴ αὐτὴ (παλαιωτέραη Δωρικὴ ἀποικία), διεκδικεῖται ἀπὸ ἑβραίους, ἰσλαμιστὲς καὶ χριστιανούς. Τρεῖς μονοθεϊστικὲς θρησκεῖες ποὺ ὁρίζουν καὶ κυριαρχοῦν στὸν κόσμο. Ἡ περιοχὴ αὐτὴ ὡστόσο, ἐκτὸς ἀπὸ πετρέλαιο, ἔχει καὶ κάτι ἄλλο ἐξίσου σημαντικό: ἄμεσο πρόσβαση στὴν Μεσόγειο. Ὅποιος ἔχει πρόσβαση ἐκεῖ, διασφαλίζει καὶ τὴν οἰκονομική του εὐμάρεια. Οἱ διαμάχες καὶ οἱ συγκρούσεις δὲν θὰ πάψουν σὲ ὁποιανδήποτε περίπτωση.

Ἡ κατάστασις θὰ παραμένη ἔκρυθμος, διότι αὐτὸ συμφέρει τὸ Ἰσραήλ. Διατηρῶντας ἐκεῖ μία ἀναστάτωση, ἔχει κάθε λόγο νὰ συγκεντρώνῃ ὁπλισμὸ καὶ χρήματα. Ἡ «Λωρὶς τῆς Γάζας» ἀποτελοῦσε καὶ θὰ ἀποτελῆ χρυσωρυχεῖο γιὰ τὸ Ἰσραήλ, ἀφοῦ μαζεύει χρήματα συνέχεια γιὰ τὴν προστασία του καὶ ὄπλα. Βέβαια, ἀπ’ ὅσο ἔχω μάθη, στὸ «παιχνίδι» ἔχει μπῆ καὶ ἡ γνωστὴ ἁλυσίδα καφὲ «Starbucks». Βάσει τῶν πληροφοριῶν μου, σὲ κάθε καφὲ ποὺ παραγγέλνει κάποιος, ἀγοράζεται καὶ μία σφαίρα γιὰ τὸ Ἰσραήλ. Ὅποτε …προσέχετε ποὺ πίνετε καφέ…

Τὰ τελευταία λόγια δικά σου καὶ θὰ θέλαμε νὰ στείλῃς ἕνα μήνυμα στοὺς συναγωνιστὲς ποὺ μᾶς διαβάζουν ἀλλὰ καὶ προσωπικὰ στὸν …Ἀλέξη Τσίπρα.

Δὲν ἔχω πολλὰ νὰ πῶ. Οἱ τυπικότητες ποὺ γίνονται κουραστικές, εἶναι οἱ πιὸ σημαντικές. Οὐδεὶς πολιτικὸςεἶναι αὐτὸ ποὺ φαίνεται. Ἀκόμη καὶ ὁ πατριωτικὸς χῶρος «βρωμᾶ» στὸ κεφάλι. Οἱ Ἕλληνες ἔχουμε διασπαστθῆ σὲ πολλὰ κομμάτια, μὲ βάση τὶς κομματικὲς πεποιθήσεις. Κόμμα = διάσπασις, διαχωρισμός. Ἕνα πράγμα μόνο μπορεῖ νὰ σώσῃ τὸν τόπο: Ἡ ἑνότης ὅλων τῶν Ἑλλήνων!!! Τίποτα ἄλλο.

Ἀφῆστε τὰ κόμματα ἐπὶ τέλους καὶ ἑνωθεῖτε. Ὅλοι ἀδέλφια εἴμαστε. Στὸν ἴδιο τόπο πατοῦμε. Τόσα χρόνια, τὸ μόνο ποὺ κατάφεραν σωστὰ τὰ κόμματα, εἶναι νὰ διασπάσουν τὸν Ἑλληνισμὸ καὶ νὰ ἐνσπείρουν διχόνοια. Φθάνει πιά!!! Ἔως ἐδῶ!!!

Al-exis Cipra, θὰ σοὺ πῶ μόνον ἐτοῦτο: ἡ μάσκα σου ἔπεσε καὶ θὰ πέση ἀκόμη περισσότερο σύντομα. Ἢ ἀποκάλυψε στὸν κόσμο ποὺ σὲ ἐμπιστεύθηκε τὴν ἀλήθεια καὶ φύγε, ἢ μεῖνε καὶ ἀποδέξου τὴν Μοίρα σου, ποὺ δὲν θὰ διαφέρει σὲ πολὺ ἀπὸ αὐτὴν τοῦ Ἀρδιαίου τοῦ Τυράννου…
Τὸ ἴδιο ἰσχύει καὶ γιὰ ὅλους τους πολιτικούς.

Σὲ εὐχαριστοῦμε πολύ.

Ἐγὼ εὐχαριστῶ πολὺ γιὰ τὴν τιμὴ πού μου κάνατε. Εἴθε νὰ δοῦμε σύντομα μία ἐλευθέρα Ἑλλάδα! Ἔῤῥωσθε καὶ εὐδαιμονεῖτε ἐν παντί !!!

Γεώργιος Μεταξάς: Ἡ ὑπόθεσις Τσίπρα βρωμᾶ ἀπὸ παντοῦ

 

(Visited 1,076 times, 1 visits today)
9 thoughts on “Ὑπόθεσις «Τσίπρα» ποὺ (ἐξ ἀρχῆς) «βρωμοῦσε» ἀπὸ παντοῦ

 1. Μπράβο σας, ποὺ φέρατε τὴν ἀπόδειξη τοῦ τί εἶναι ὁ Τσίπρας. Ἀρχὴ σοφίας ὀνομάτων ἐπίσκεψις ἤ… ὅπως ἔλεγαν οἱ παλιοὶ χωροφύλακες: “Ποῦ ἐγεννήθης; Ποῦ κατοικεῖς; Ποιανοῦ εἶσαι; Πῶς λέγανε τὸν παππού σου;” Ἄλλωστε καὶ μόνο τὸ ὅτι τὸν λανσάρισε ὁ Ἀλαβάνος, ποὺ εἶναι ὅ,τι ἀκριβῶς λέει τὸ ὄνομά του, δηλαδὴ ἰουδαϊκῆς καταγωγῆς ἀπὸ τὴν Ἄλαβα τῆς Ἱσπανίας… εἶναι ἀρκετό.
  Πράγματι, ὑπάρχουνε πολλοὶ Ἰουδαῖοι ποὺ εἶναι (πολὺ) καλοί. Πῶς ὅμως, τὴ στιγμὴ κατὰ τὴν ὁποία εἴμαστε ἔτσι ὅπως εἴμαστε, νὰ γίνη διάκριση;

  • τι εννοείιται κύριε καθηγητά με την τελευταία σας πρόταση ?
   ακόμα δεν κάνετε πιο κατανοητό το σχόλιό σας για τον «Κάδμο»?

 2. Τὸ ὅτι πολλοὶ ἰουδαῖοι, αὐτοὶ ποὺ στὰ “Πρωτόκολλα” χαρακτηρίζονται ὡς “μικροὶ ἀδελφοί”, εἶναι θύματα τῶν “μεγάλων” τους “ἀδελφῶν” παραμένει ἀναμφίβολο. Οἱ ἰουδαῖοι ὅμως ἀποτελοῦν σύνολο ἑνιαῖο καὶ οὐσιαστικῶς ἀδιαίρετο. Οἱ “μικροὶ ἀδελφοὶ” ἀποτελοῦν τὸ νερὸ μέσα στὸ ὁποῖο κολυμπᾶνε οἱ “μεγάλοι ἀδελφοί τους”, δηλαδὴ οἱ καρχαρίες ποὺ καταστρέφουν τὸν κόσμο μας. Δὲν μπορεῖ νὰ γίνη διάκριση – ἐκτὸς ἀπὸ τὴν περίπτωση κατὰ τὴν ὁποία προχωρήσουνε, οἱ “μικροὶ” σὲ διαχωρισμὸ τῶν εὐθυνῶν τους ἀπὸ ἐκεῖνες τῶν “μεγάλων”. Τὸ “Κεντρικὸ Ἰσραηλιτικὸ Συμβούλιο” εἶναι, στὴ δική μας χώρα (!), Νομικὸ Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. Αὐτὸς ἀκριβῶς ὁ χαρακτηρισμὸς ἐπέφερε τὸν πλήρη ἐξιουδαϊσμὸ τῆς ἑλληνικῆς κρατικῆς μηχανῆς καὶ διευκόλυνε καθοριστικῶς τὴν ἄνοδο τοῦ Ἀλαβάνου, τοῦ Τσίπρα, τοῦ Μητσοτάκη, τοῦ Σημίτη κ.ο.κ. Δὲν εἶναι δυνατόν, συνεπῶς, νὰ γίνη διαχωρισμὸς σὲ Ἰουδαίους “καλούς” καὶ “κακούς”. Ἄλλωστε, ὑπάρχει ἡ ἀρχὴ τοῦ Ρωμαϊκοῦ Δικαίου: “ὅποιος σιγᾶ συναινεῖ”. Αὐτοὶ ὅμως, οἱ “καλοί” ἰουδαῖοι, παραμένουνε σιωπηλοί. Ἀκούσατε σεῖς κάποια διαμαρτυρία τους κατὰ τοῦ Σημίτη, τοῦ Τσίπρα, τοῦ Ροζεστάιν, τοῦ Μητσοτάκη, τοῦ Βαγγέλη Βενιζέλου/Τούρκογλου (αὐτὸς δὲν εἶναι ἰουδαῖος ἀλλὰ πλήρως ἐξιουδαϊσμένος μικρασιάτης), τοῦ Μπαμπινιώτη (πού, κατὰ τὴ γνώμη μου, εἶναι ἰουδαῖος προσήλυτος);
  Ἡ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία ἄλλωστε εἶναι σαφέστατη. Συγκεκριμένα:α) Κατὰ τὴν πολιορκία τῶν Ἱεροσολύμων ἀπὸ τοὺς Ρωμαίους, τὸ 70 μ.Χ., οἱ Χριστιανοὶ ἔφυγαν ἀπὸ τὴν πολιορκημένη πόλη καὶ κατέφυγαν στὴν Πέλλα τῆς Παλαιστίνης, ἀκριβῶς γιὰ νὰ διαχωρίσουν τὴ θέση τους ἀπὸ τοὺς ἐξεγερμένους Ἰουδαίους. β) Κατὰ τὴν ἐξόντωση τῶν -πλήρως ἐξιουδαϊσμένων- Καθαρῶν στὴ Μεσαιωνικὴ Γαλλία, ὅταν οἱ Χριστιανοὶ κατέλαβαν ἐξ ἐφόδου τὴν πόλη ποὺ ἀποτελοῦσε τὴν ἕδρα τους, οἱ ἐντολὴ ποὺ δόθηκε στοὺς νικητὲς ἤτανε: “Σκοτῶστε τους ὅλους – καὶ ὁ Θεὸς θὰ ξεχωρίση τὶς ψυχὲς τῶν καλῶν”. Ὅσο φρικαλέο καὶ ἐὰν αὐτὸ ἀκούγεται, ἤτανε -νομικῶς καὶ ἠθικῶς-πλήρως δικαιολογημένο, δηλαδὴ ὀρθό. Ἐφ’ὅσον κάποιος ἔμενε μεταξὺ τῶν “Καθαρῶν”(> Πουριτανῶν) ἐπὶ μεγάλο χρονικὸ διάστημα καὶ χωρὶς νὰ διαμαρτύρεται ἤ, ἀκόμη, νὰ ἀντιδρᾶ, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ μὴ θεωρηθῆ συνένοχος τῶν ἐν λόγω Καθαρῶν;
  Στὴν Ἑλλάδα, γιὰ τοὺς λόγους ποὺ μοῦ ἔχει ἀναλύσει ἡ Φιλονόη μας, ἡ σιγὴ θεωρεῖται “στοιχεῖο ἀθωωτικό”. Αὐτὸ ὅμως δὲν εἶναι σωστό. Ἤ, γιὰ νὰ τὸ ποῦμε καλλίτερα: Ὅποιος άνέχεται τὸ κακὸ εἶναι χειρότερος ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ τὸ διαπράττει. Καὶ αὐτό, ἐπειδὴ αὐτὸς ποὺ κάνει τὸ κακὸ ἔχει κάποιο κίνητρο, τὸ ὁποῖο μπορεῖ καὶ νὰ προβληθῆ καὶ δεόντως νὰ ἐξεταστῆ. Ὅποιος ὅμως ἀνέχεται τὸ κακὸ τὸ μόνο κίνητρο ποὺ ἔχει εἶναι νὰ “διαφυλάξη τὸ τομάρι του” – ἄρα ἀποτελεῖ κίνδυνο μεγάλο γιὰ τὸ κοινωνικὸ σύνολο. Ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς ἐξάλλου ὑπῆρξε σαφής: “Τὸ δέντρο ποὺ δὲν βγάζει καρποὺς κόβεται καὶ ρίχνεται στὴ φωτιά”. Ὅσοι ἀνέχονται τὸ κακὸ εἶναι αὐτὸ ἀκριβῶς: “Δἐντρα” ἄχρηστα ποὺ τελικῶς ἐξελίσσονται σὲ βλαβερά.

 3. Ὅσο γιὰ τὸν Κάδμο, ὅ,τι εἶπα ἰσχύει. Στὴν Ἑλλάδα διαπιστώνεται τεράστια ἑβραϊκὴ μετανάστευση, τῆς ὁποίας τὴν ἔκταση εἶναι, ἀκόμα καὶ σήμερα, εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ τὴν ἐννοήση κανείς. Ἄρα ἔχει δίκιο ἡ Φιλονόη μας ποὺ φρονεῖ ὅτι ἡ σημασία τῆς χώρας μας ἔχει -νὰ τὸ ποῦμε ἔτσι;- σημασία κοσμική. Ὁ Μοροζίνι π.χ., ποὺ ὄχι μόνο πολέμησε τοὺς Ὀθωμανούς, ἀλλὰ ἦλθε καὶ πέθανε στὴν Πελοπόννησο, ἤτανε (πλήρως ἀποδεδειγμένο αὐτὸ) συγγενὴς τῆς οἰκογένειας Μαυρογένη (Morosini<Maurogenus<Μαυρογένης), ἡ ὁποία ἤτανε ταγμένη στὴν ὑπηρεσία τῶν Ὀθωμανῶν. Γιατί εἶχε πιάσει αὐτὴ ἡ "λύσσα" τὸν Μοροζίνι γιὰ τὴν Ἑλλάδα; Ἡ οἰκογένεια Κανάρη πάλι (αὐτὴ τοῦ Πυρπολητῆ) εἶχε καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Ἰταλία. Τί τοὺς ἔπιασε τοὺς ἐν λόγω Κανάριους νὰ φύγουνε ἀπὸ τὴν Ἰταλία καὶ νὰ ἔλθουν νὰ ἐγκατασταθοῦν στὴν ὑπόδουλη Ἑλλάδα; Σύμφωνα, πάλι, μὲ Ρουμάνο συνάδελφο, ὁ Ναπολέων καταγότανε ἀπὸ τοὺς Κομνηνοὺς τῆς Τραπεζούντας, γιὰ αὐτὸ καὶ τὸν οἰστρηλατοῦσε ἡ "πορεία πρὸς Ἀνατολὰς" (Αἴγυπτος πρῶτα, Ἰόνια Νησιὰ μετά, Ρωσία τελικά).
  Μία πιθανὴ αἰτία διαφωνίας μὲ τὴ Φιλονόη μας ἔγκειται στὸ ἐὰν ἡ -τεράστια- σημασία τοῦ τόπου μας ὀφείλεται στὸν Λαό της ἤ, ἀντιθέτως, στὸ ἔδαφος. Ἐγώ, σύμφωνα μὲ ὅ,τι σήμερα εἶναι δυνατὸν νὰ γνωρίζω, κλίνω πρὸς τὴν ἄποψη ὅτι "κλειδὶ" εἶναι τὸ ἔδαφος ποὺ διαμορφώνει τοὺς ἀνθρώπους (ἕνας μεγαλοφυὴς Ἕλληνας καὶ 200 παλαβοὶ) καὶ ὄχι οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ καθ'ἑαυτοί. Ἀλλὰ καὶ πάλι… βεβαιότητα ἐν προκειμένω δὲν ἔχω – τοὐλάχιστον πρὸς τὸ παρόν.

  • Ἀρωτήξεις (ποὺ ἔλεγαν καὶ στὶς παλαιὲς ἑλληνικὲς ταινίες…:) Ἐάν, πράγματι, εἶναι τό ἔδαφος. Τότε ὅστις δύναται νὰ διαβιῇ σὲ αὐτὸ κάτι ἀποκτᾶ. Ἐὰν πάλι δὲν εἶναι τὸ ἔδαφος ἀλλὰ κάτι ἄλλο, ὅπως ὁ λαός. Τότε τὸ κάτι, καθὼς διαπιστώνουμε, ὅταν ἐξέρχαται τοῦ ἐδάφους μήπως διαπρέπῃ; Ἐὰν τώρα εἶναι καὶ ὁ λαὸς καὶ τὸ ἔδαφος, γιατί εἰδικῶς ἐδῶ κάθε ἐπιχειρηματικότητα, ἔρευνα, προσπάθεια αὐταρκείας πνίγεται ἐν τῇ γενέσει της;

 4. Καὶ last but not least – γιὰ νὰ χρησιμοποιήσω καὶ ἐγὼ φράση τῆς γλώσσας ποὺ μᾶς ἔχουνε φορέσει οἱ ἰουδαῖοι ὡς “διεθνῆ/παγκόσμια” (ἐπειδή, γιὰ τὸν λόγο ποὺ ἐξηγεῖ ὁ Ντὰν Μπράουν, κυριολεκτικῶς ΔΕΝ εἶναι “γλῶσσα τοῦ Θεοῦ”, ὅπως π.χ. τὰ ἑλληνικά, λατινικά, ρωσικὰ καὶ οἱ τωρινὲς ἐπιβιώσεις τους [γαλλικά, ἰταλικά, ἱσπανικά, πορτογαλικὰ κ.λπ.]): Ὁ -κατὰ τὴ γνώμη μου- μεγαλύτερος ἱστορικὸς τῆς Εὐρώπης, ὁ Κωνσταντῖνος Παπαρρηγόπουλος, ἀναλύει καὶ ἐξηγεῖ τὸ ἔτυμον τοῦ τοπωνύμιου “Σαλαμὶς” (τὸ νησὶ “Κούλουρη”, στὰ νερὰ τοῦ ὁποίου ἔγινε ἡ Μεγάλη Ναυμαχία): Τὸ Σαλαμὶς προέρχεται ἀπὸ τὴ σημιτικὴ λέξη salam = εἰρήνη, ἐπειδὴ ἐκεῖ οἱ Φοίνικες εἴχανε ἀνεγείρει ναὸ τοῦ θεοῦ τῆς Εἰρήνης.
  Δὲν εἶναι κωμικοτραγικό; (Περιμένω ἐναγωνίως τὸν σχολιασμό σας.)

  • όντως πολλά και ενδιαφέροντα τα όσα γράφηκαν παραπάνω από εσάς.
   αρχικά το εν λόγω συμβούλιο παρότι λέει πως εκπροσωπεί την εν λόγω θρησκευτική μειονότητα στην χώρα αν κάποιος περιηγηθεί στον ιστότοπό του είναι λες και είναι όργανο προασπίσεως , δικαιολόγησης και «καλλιέργειας » μια σχέσεις που εγείρει πολλά ερωτηματικά….
   δεύτερον είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον το κομμάτι για τους πουριτανούς . γνωρίζεται αν υπάρχει κάποια σχέση με τους πουριτανούς που μετέπειτα βρέθηκαν στην Αγγλία και από εκεί πέρα του ατλαντικού και σήμερα διαπράττουν τα όσα διαπράττουν.
   Ακόμα θεωρείται τυχαίο το γεγονός ότι οι περισσότερες από τις αιρέσεις του χριστιανισμού στην Ευρώπη προέρχονται από ανθρώπους οι οποίοι έφερναν σε πιο κεντρικό σημείο την δοξασία όλων όσων αναφέρονται στην για εμάς παλαιά διαθήκη που για κάποιους δεν είναι παλιά και συνεπώς είναι εν ισχύ και αν αυτό είναι η απαρχή του λεγόμενου φαινομένου του ιουδαιοχριστιανισμού ?
   ακόμα το ζήτημα με τους « Λατίνους » που δήθεν ενδιαφέρθηκαν για την ελευθερία μας είναι πράγματι άξιο απορίας…. αν μπορούσα μάλιστα να προσθέσω κάτι εδώ το ίδιο δεν είχε γίνει και με όσους μασόνους με «εκλεκτή καταγωγή » είχαν έρθει από τον λατινικό κόσμο και βοήθησαν σε συνεργασία με τους αγγλοσάξονες να γίνουν μέσω στοών στην θεσσαλονίκη οι νεότουρκοι με τον ντονμέ κεμάλ καθώς και το αν το όλο γεγονός είχε και κάποια σχέση με τον σιδηρόδρομο Βερολίνο Βαγδάτη και τους λοιπούς ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς ?!?
   επιπλέον είμαι και εγώ της άποψης ότι ο τόπος και η μορφολογία του εδάφους ασκεί επιρροή στις ανθρώπινες κοινωνίες και συνεπώς σε μεγάλο βαθμό στην ιδιοσυγκρασία των ανθρώπων.
   Ένα όμως γεγονός που όμως με προβληματίζει κατά καιρούς είναι το πως είναι δυνατόν να έχουν τόσο μεγάλη επιρροή. είναι κάποιες διανοητικές ικανότητες που έχουν η απλά κατεργάζονται μεθόδους άλλες συμπεριλαμβανομένου του εισοδισμού.
   Kαι κάτι ακόμα τελικά οι μαρξιστική ιδεολογία (κομμουνισμός) ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΕ μέσω του Πάρβους και των λοιπών μπολσεβίκων στην Ρωσσία απλά για να την αποδυναμώσουν μέχρι το επίπεδο της απόλυτης καταστροφής (μια και η ρωσσία ούτε βιομηχανοποιημένη ήταν ούτε καπιταλιστική οικονομία ήταν και συνεπώςαστοί δεν υπήρχαν για να μπορεί να γίνει κάποια πραγμάτωση των ψευδοθεωριών του «μαρξ») και συνεπώς να εκμεταλλευτούν τους πόρους της και να είναι ήσυχοι για την heartland κατά mackinder.
   Επιπλέον η όλη θεωρία του μαρξ έχετε κάποιο στοιχείο για το αν είναι πραγματικά δικά του η αν είναι αχυράνθρωπος άλλων κύκλων επιρροής , διότι αν θυμάμαι καλά λέει στο μανιφέστο του κομμουνιστικού κόμματος το εξής : Για το σκοπό αυτό συγκεντρώθηκαν στο Λονδίνο κομμουνιστές από τις πιο διαφορετικές εθνότητες και συντάξανε το παρακάτω Μανιφέστο που δημοσιεύεται στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, φλαμανδική και δανική γλώσσα.
   άρα τι γίνεται με τον εν λόγω άνθρωπο που Μαρξ τον φώναζαν αλλά κάπως αλλιώς το έλεγαν (σαν τον Κίσσινγκερ και αυτός!)
   επιπλέον έχετε μελετήσει καθόλου το αν ισχύει η σύνδεση που γίνεται από ορισμένους μεταξύ Σαμπετάι ζβι – jacob frank (και ορισμένων ακόμα καμπαλιστικών κύκλων ) με του μετέπειτα γνωστούς ιλλουμινατι του Johann Adam Weishaupt και ελιτιστικους κύκλους στην γαλλία που βοήθησαν την γαλλική επανάσταση και την όλη πολιτική ορθότητα του μέχρι και σήμερα?

 5. Σπεύδω νὰ σᾶς ἀπαντήσω – βραχυλόγως:
  Α. Οἱ Πουριτανοὶ εἶναι ἀκριβῶς ὅ,τι δείχνει τὸ ὄνομά τους, δηλαδὴ ἐπίγονοι τῶν Καθαρῶν, δεδομένου ὅτι στὰ λατινικά: purus=καθαρός.
  Β. Τὴν ὅλη θεωρία τοῦ κομμουνισμοῦ δὲν τὴν ἐφεῦρε οὔτε ὁ Μὰρξ οὔτε ὁ Ἔγκελς ἀλλὰ ὁ Mωυσῆς Χὲς (Moses Hess [δεῖτε τὴ Βικιπαιδεία γιὰ στοιχειώδη πληροφόρηση]), γυιὸς ραββίνου, ὁ ὁποῖος στὰ paraphernalia τοῦ κράτους τῶν προλεταρίων καὶ τὰ ρέστα ἀπέβλεπε α) στὴ μέσω τοῦ σοσιαλισμοῦ ἀπάλειψη τῆς διαμάχης πλούσιων-φτωχῶν, ποὺ κατὰ τὴ γνώμη του ὑπῆρξε αἰτία τῆς ἐμφάνισης καὶ ἐπικράτησης τοῦ Χριστιανισμοῦ (Μακάριοι οἱ πτωχοὶ [τό: “τῷ πνεύματι” θεωρεῖται πολὺ μεταγενέστερη προσθήκη]) καὶ β) στὴ μέσω τῆς “Ἑνωμένης Εὐρώπης” (θεωρία ποὺ στὴ συνέχεια πολὺ ὑποστηρίχτηκε ἀπὸ τοὺς τροτσκιστὲς) διαμόρφωση μιᾶς πληθυσμιακῆς “σούπας”, στὴν ὁποία, λόγω τῆς ἔλλειψη ἄλλων σημείων διαφορᾶς (καταγωγή, μόρφωση, εὐγένεια κ.λπ.) θὰ μποροῦσαν νὰ ἐπικρατήσουν οἱ Ἰουδαῖοι.
  Γ. Ὅταν ἐγὼ τοὐλάχιστον κάνω λόγο γιὰ τὴ “γῆ ποὺ ἐπηρεάζει τοὺς ἀνθρώπους” ἀναφέρομαι κυρίως σὲ οἱονεὶ ρεύματα ποὺ βγαίνουνε ἀπὸ τὰ ἔγκατα τῆς γῆς. Καὶ ὡς πρὸς αὐτὸ εἰδικά, ἔχω ἰσχυρὴ ἔνδειξη ποὺ μπορεῖ νὰ θεωρηθῆ καὶ ἀπόδειξη. Πρὶν ἀπὸ χρόνια πολλά, πράγματι, εἶχα δημοσιεύσει στὴν ἐφημερίδα “Τὸ Βῆμα” ἄρθρο μου, ὅπου ἐπισήμαινα τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Ἰταλοὶ πού, ἐπὶ Ἑνετοκρατίας, εἴχανε ἐγκατασταθῆ στὰ Ἑπτάνησα εἴχανε μεταβληθῆ στοὺς περισσὸτερο συνειδητοιημένους Ἕλληνες. Λίγο μετὰ τὴ δημοσίευση τοῦ ἐν λόγῳ ἄρθρου μου πῆγα στὴ Ζάκυνθο. Καὶ ἐκεῖ φίλος μου πασίγνωστος, ὁ ἁγιογράφος, συγκεκριμένα, τῆς ἐκκλησίας τοῦ Ἁγίου Διονυσίου, μὲ πληροφόρησε ὅτι τὶς ἴδιες περίπου μέρες περιερχόταν τὸ νησὶ ὁ -ἄν ἔχετε τὸν Θεό σας!- πρέσβυς τῶν ΗΠΑ στὴν Ἑλλάδα καὶ ἐρευνοῦσε τό… χῶμα! Καὶ ὅταν ρωτήθηκε τί τὸν εἶχε πιάσει, πρέσβυ ἄνθρωπο, νὰ ψάχνη τὰ χώματα, ἔδωσε τὴ -σύμφωνα μὲ τὴν πασίγνωστη ἀμερικανικὴ ἀρχή, πὼς ὅσο βλακωδέστερη εἶναι ἡ δήλωση, τόσο δυσκολότερη γίνεται ἡ ἀπάντηση- “ψάχνει τὸ ἔδαφος, γιὰ νὰ ἐγκαταστήση βιολογικὸ καθαρισμό”.
  Καί… cut.
  Δὲν ξέρω κατὰ πόσο σᾶς κάλυψα. Ὅ,τι ἄλλο εἶναι, μοῦ λέτε.

  • Ὁ τόπος κάτι ἔχει. Μὰ γιὰ νὰ γίνῃ ὁ τόπος «καταλύτης» πρέπει νὰ ὑπάρχῃ καὶ τὸ κατάλληλο …ὑλικό!

   Υ.Γ. Κάτι ἀντίστοιχον ὁμολογεῖ Ἰαπωνίς, ποὺ ξεναγοῦσε Ἰάπωνες στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν καὶ τοὺς ἔβλεπε στὸ Σύνταγμα νὰ συμπεριφέρονται …χαοτικὰ περνῶντας μὲ κόκκινο, κάνοντας ἀκροβατικὰ ἀνάμεσα στὰ αὐτοκίνητα καὶ συμπεριφερόμενοι ὡς οἱ γνωστοί μας …ἑλληνάρες. Ποιοί; Οἱ Ἰάπωνες, ποὺ βλέπουν …πορτοκαλὶ καὶ παθαίνουν ἀγκυλώσεις. Τὰ ἀντίστοιχα βέβαια συμβαίνουν καὶ μὲ τοὺς ἄλλους νομοτύπους Γερμανούς, ὅταν πιάνουν τιμόνι μέσα στὴν Ἑλλάδα. Στὴν Κρήτη εἰδικῶς ποὺ βασιλεύουν, συμπεριφέρονται ὡς …πετσαράδες κυριολεκτικοί!

Leave a Reply to Δημήτρης Μιχαλόπουλος Cancel reply