Φθάνει νὰ μὴν …κουράζονται τὰ παιδιά!!!

Σύγχρονα ἐκπαιδευτικὰ συστήματα,
γνωστὰ καὶ ὡς:

«Μὴν κουράζετε τὰ παιδιά»!!!

Ἀρβανίτης Κωνσταντῖνος

(Visited 294 times, 1 visits today)
One thought on “Φθάνει νὰ μὴν …κουράζονται τὰ παιδιά!!!

  1. Mπράβο σας, ποὺ εἴχατε τὴν ὀξυδέρκεια νὰ τὰ διαπιστώσετε, τὸ θάρρος νὰ τὰ πεῖτε καὶ τὴν ὑπομονὴ νὰ τὰ γράψετε.

Leave a Reply