Διπλο-ψηφίζουν τώρα οἱ …«κατρούγκαλοι»!!!

Ἤ εἶναι ἐντελῶς ἠλίθιοι καὶ τὸ ἔχουν τερματίση…
…ἤ μᾶς κάνουν πλάκα, διότι δὲν ὑπάρχει κάποια λογικὴ σ΄ αὐτὰ ποὺ κάνουν.

Ὁ Κατρούγκαλος ἐψήφισε καὶ «ναὶ» καὶ «ὄχι» στὸ ἄρθρο 68.
Ἀπίστευτο!

Στὴν πρόταση τῆς ΝΔ διπλο-ἐψήφισε καὶ μὲ «ναὶ» καὶ μὲ «ὄχι»’ στὸ ἄρθρο 68 ποὺ ἀναφέρεται στὸ δικαίωμα τῆς ἀντιπολιτεύσεως, νὰ προτείνουν τὴν σύσταση ἐξεταστικῆς Ἐπιτροπῆς, ἐνᾦ τὴν ἰδίαν ὥρα, παρέλειψε νὰ ψηφίσῃ τὴν ἀναθεώρηση τοῦ ἄρθρου 41 παράγραφος 2!

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply