Λῳποδῦτες καὶ μαφιόζοι ἀλληλο-φαγώνονται

Τὸ 2009 μετὰ ἀπὸ τηλέφωνο τοῦ ἐδῶ διευθυντοῦ τῆς ἐν λόγῳ τράπεζης Ἀττικῆς, «ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν «ἐπιτυχημένοι» μηχανικοὶ νὰ μὴν λαμβάνουν δάνεια ἀπὸ τὴν «τράπεζά» τους» ἐπέρασα, γιὰ πρώτη φορά, τὸ κατώφλι τῆς τραπέζης.

Ἀφοῦ μᾶς ἐζήτησαν ἕνα κάρο χαρτιά, μᾶς ἐνημέρωσαν ὅτι ἕνα δάνειο πελάτου μας εἶχε πλέον ἐγκριθῆ καὶ πόσο χαρούμενοι εἶναι, ποὺ ἀρχίζουν συνεργασία μαζύ μας.

Τὸ δάνειο τὸ εἴχαμε σχεδὸν ἐπίσης ἐγκρίνη ἀπὸ ἄλλην τράπεζα τότε, μὲ σχεδὸν ἴδιο ἐπιτόκιο.

Ἔτσι λοιπὸν τὴν ἡμέρα τῶν ὑπογραφῶν καὶ ἀφοῦ μᾶς εἶχαν διαβεβαιώση ὅτι ἀπομένουν οἱ ὑπογραφές, μᾶς τηλεφώνησαν ὅτι τὸ δάνειο τελικὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκταμιευθῇ γιατί κλπ κλπ κλπ (δικαιολογίες τοῦ πωποῦ).

Ἔτσι λοιπὸν δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶμαι ἔξαλλος μὲ τὴν χορήγηση τοῦ καταναλωτικοῦ στὸν Πολάκη.

Τὸ δάνειο ὅπως εἶπα τὸ πήραμε ἀπὸ ἄλλην τράπεζα τελικῶς, ἀλλὰ λίγες ἡμέρες μετὰ διαβάσαμε στὶς ἐφημερίδες γιὰ ἕνα τεράστιο δάνειο (γιὰ ἐμᾶς τοὐλάχιστον) τὸ ὁποῖο εἶχε πάρη ἡ ΝΔ ἢ τὸ ΠΑΣΟΚ, δὲν ἐνθυμοῦμαι καλῶς τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες.

Ἔτσι ἐνῶ ἡ ἀντιπολίτευση ἔχει σταυρώση τὸν «γιδοβοσκὸ» Πολάκη γιὰ τὴν ἁμαρτία του, ὁ Πολακης μὲ τὴν κατάπτυστο ἀνάρτησή του στὸ φέησμπουκ μοῦ θύμισε τὶς παλιὲς ἐκεῖνες ἔνδοξες ἡμέρες.

Μὲ ἀλλὰ λόγια λέει: «ναὶ μὲν μπορεῖ νὰ εἶμαι λωποδύτης ἐγώ, ἀλλὰ ἐσεῖς εἶστε μαφιόζοι».

Ἡ ἑλληνικὴ μεταπολίτευσις καὶ τὸ καθεστὼς τῆς δημοκρατίας στὰ καλλίτερά του….

ΟΥΣΤ Ῥὲ ΟΥΣΤ .

Μαλαμούλης Δημήτρης

(Visited 209 times, 1 visits today)
Leave a Reply