Λῳποδῦτες καὶ μαφιόζοι ἀλληλο-φαγώνονται

Τὸ 2009 μετὰ ἀπὸ τηλέφωνο τοῦ ἐδῶ διευθυντοῦ τῆς ἐν λόγῳ τράπεζης Ἀττικῆς, «ὅτι δὲν εἶναι δυνατὸν «ἐπιτυχημένοι» μηχανικοὶ νὰ μὴ λαμβάνουν δάνεια ἀπὸ τὴν «τράπεζά» τους» ἐπέρασα, γιὰ πρώτη φορά, τὸ κατώφλι τῆς τραπέζης.

Ἀφοῦ μᾶς ἐζήτησαν ἕνα κάρο χαρτιά, μᾶς ἐνημέρωσαν ὅτι ἕνα δάνειο πελάτου μας εἶχε πλέον ἐγκριθεῖ καὶ πόσο χαρούμενοι εἶναι, ποὺ ἀρχίζουν συνεργασία μαζύ μας.

Τὸ δάνειο τὸ εἴχαμε σχεδὸν ἐπίσης ἐγκρίνει ἀπὸ ἄλλην τράπεζα τότε, μὲ σχεδὸν ἴδιο ἐπιτόκιο.

Ἔτσι λοιπὸν τὴν ἡμέρα τῶν ὑπογραφῶν καὶ ἀφοῦ μᾶς εἶχαν διαβεβαιώσει ὅτι ἀπομένουν οἱ ὑπογραφές, μᾶς ἐτηλεφώνησαν ὅτι τὸ δάνειο τελικὰ δὲν μπορεῖ νὰ ἐκταμιευθῇ γιατί κλπ κλπ κλπ (δικαιολογίες τοῦ πωποῦ).

Ἔτσι λοιπὸν δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ εἶμαι ἔξαλλος μὲ τὴν χορήγηση τοῦ καταναλωτικοῦ στὸν Πολάκη.

Τὸ δάνειο ὅπως εἶπα τὸ πήραμε ἀπὸ ἄλλην τράπεζα τελικῶς, ἀλλὰ λίγες ἡμέρες μετὰ διαβάσαμε στὶς ἐφημερίδες γιὰ ἕνα τεράστιο δάνειο (γιὰ ἐμᾶς τοὐλάχιστον) τὸ ὁποῖο εἶχε πάρει ἡ ΝΔ ἢ τὸ ΠΑΣΟΚ, δὲν ἐνθυμοῦμαι καλῶς τὶς ἡμέρες ἐκεῖνες.

Ἔτσι ἐνῶ ἡ ἀντιπολίτευσις ἔχει σταυρώσει τὸν «γιδοβοσκὸ» Πολάκη γιὰ τὴν ἁμαρτία του, ὁ Πολάκης μὲ τὴν κατάπτυστο ἀνάρτησή του στὸ φέησμπουκ μοῦ ὑπενθύμισε τὶς παλαιὲς ἐκεῖνες ἔνδοξες ἡμέρες.

Μὲ ἀλλὰ λόγια λέει: «ναὶ μὲν μπορεῖ νὰ εἶμαι λωποδύτης ἐγώ, ἀλλὰ ἐσεῖς εἶσθε μαφιόζοι».

Ἡ ἑλληνικὴ μεταπολίτευσις καὶ τὸ καθεστὼς τῆς δημοκρατίας στὰ καλλίτερά του….

ΟΥΣΤ Ῥὲ ΟΥΣΤ .

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply