Δέν ἐπιτρέπεται νά ἐγγίζεται ἡ …«ἁγία οἰκογένεια»;

Στὶς Εὐρωεκλογὲς στηρίζουμε ἀριστεῖα.
Στηρίζουμε τὴν κόρη τῆς καθηγητρίας τοῦ ΑΠΘ κυρίας Παναγιωταρέα.

Στηρίζουμε τὸν ἀγώνα τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη ἐνάντια στὴν ἐπέλαση τοῦ λαϊκισμοῦ.

Στηρίζουμε τὴν Εὐρωκλίκα γιὰ νὰ μὴν μείνῃ συγγενὴς ἢ φίλος της Ἁγίας Οἰκογενείας Μητσοτάκη χωρὶς ἕναν μισθό, μία ἀργομισθία βρὲ ἀδελφέ.

Στηρίζω den krinw, γνώμη μου.

«Ἕνας»

Σημειώσεις

Φίλος ἔκανε ἀπρεπὲς σχόλιο (βάσει τῆς πολιτικῆς ὀρθότητος) στὸ παραπάνω δημοσίευμά μου, ὅπου ξεμπροστίαζα τὶς ἐπιλογὲς τῆς Ἁγίας Οἰκογένειας σὲ εὐρωβουλευτὲς καὶ σὲ τρία λεπτὰ εἶχε φάει ἀναφορά!

Ἡ ὑποψηφία εὐρωβουλευτὴς κυρία Ἀσημακοπούλου ἀπειλεῖ σὲ ἐκπομπὴ τὸν ἀρχηγὸ τῆς «νέας δεξιᾶς», ὅτι «θὰ τὸν πάη αἷμα» ἐπειδὴ ἐτόλμησε νὰ σχολιάσῃ φίλο της Ἁγίας οἰκογενείας γιὰ τὶς δικαστικές του περιπέτειες.

Οἱ Μητσοτάκουλες, αὐτὰ τὰ ζωντανὰ ἀνθρωπόμορφα θηρία, ποὺ ἔχουν ταυτίση τὰ δικά τους συμφέροντα γιὰ τὸ ἐπερχόμενο φαγοπότι μὲ τὰ συμφέροντα τῆς Ἁγίας Οἰκογενείας, τὰ ὁποία θεωροῦν συνυφασμένα μὲ τὰ συμφέροντα τοῦ ἔθνους ἀπειλοῦν ὅποιον δὲν ἀναφωνεῖ τὴν μοναδικὴ ἀλήθεια.

Αὐτὴ εἶναι ἡ πολιτικὴ κατάστασις στὰ μέσα κοινωνικῆς δικτυώσεως στὴν Ἑλλάδα τοῦ σήμερα.

Ῥουφιάνοι τῆς Ἁγίας Οἰκογενείας καὶ μαφιόζοι, ποὺ ἑτοιμάζονται νὰ διαδεχθοῦν τὰ ἀριστερὰ περιττώματα, ποὺ παριστάνουν τὴν κυβέρνηση.

Ἑλλὰς εἶναι ὁ Ἀγλαὸς ἐκεῖνος τόπος, ὅπου πολιτικοί, ὅπως ἡ Ντόρα ἂς ποῦμε, θεωρεῖται μοντέρνα καὶ ἐκσυγχρονίστρια καὶ φιλελεύθερη καὶ ὅταν ἦταν βουλευτὴς Εὐρυτανίας τὸ ’90-93 διῴρισε ἀκόμη καὶ σκυλιὰ ποὺ ἦταν ἀπὸ τὴν Εὐρυτανία στὴν σχολὴ τυφλῶν, ἐνῶ ἀρκοῦσε νὰ πῇς τὸ ὄνομά της γιὰ νὰ διορισθῇς στὴν ΔΕΗ.

*~*~*~*~*~*~*~*~*

Παίζει ἕνα σκληρὸ παιχνίδι ὁ Κυριάκος μὲ τὴν παράταξη.

Σοὺ λέει, δὲν ἔχετε ἐπιλογὲς θὰ μὲ ψηφίσετε θέλετε δὲν θέλετε καὶ θὰ σᾶς ξεφτιλίζω ὅποτε μοῦ σηκώνεται.

Θὰ γεμίσω τὸ εὐρωψηφοδέλτιο ποτάμι, τὰ ψηφοδέλτια μὲ δικούς μου ἀφοσιωμένους καὶ θὰ μᾶς ψηφίσετε γιατί δὲν ἀντέχετε τὸν ΣΥΡΙΖΑ.

Θὰ κατεβάσω τὸν Μπακογιαννᾶκο στὸ Δῆμο Ἀθηναίων κι ἐὰν διαμαρτυρηθεῖτε θὰ σᾶς κατεβάσω καὶ τὴν ἐξαδέλφη μου τὴν Σοριανὴ τὴν Ἀντιγόνη Λυμπεράκη γιὰ ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος.

Ὅ,τι γουστάρω κάνω γιατί, «πρέπει νὰ φύγῃ ὁ σύριζας καὶ νὰ ἔλθω ἐγὼ μὲ τοὺς  «ἀρίστους» μου».

Ἀπὸ μίαν ἄποψη τὸν γουστάρω γιατί ξέρει σὲ τί βόηδια ἀπευθύνεται.
Ἀπὸ τὴν ἄλλην ὅμως ἐὰν δὲν πάῃ τὸ παιχνίδι ὅπως τὸ παίζει θὰ ἀρχίσω νὰ λέω ὅτι φταῖν κάτι περίεργοι, πληρωμένα τρὸλ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ μὲ ἐμπόδισαν καὶ μοῦ ἔκαναν κριτική.

Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση βέβαια θὰ βγοῦν τὰ γιαταγάνια καὶ θὰ πάει ἀπάτος.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply