Τὸν νοῦ μας στὰ παιδιά!!!

Ἐπεῖγον-Ἐπεῖγον-Ἐπεῖγον!!!!

Προσοχὴ στὰ παιδιά σας στὰ μέσα μεταφορᾶς.

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν πήγαινα στὴ Ὁμόνοια μὲ τραῖνο βεβιασμένως γιὰ νὰ πάρω ἕνα ἀνταλλακτικὸ καὶ ἐπέτυχα μελαμψὸ τύπο, περίπου 45-50 ἐτῶν, μὲ μία μούρη τέρμα ψυχάκια, νὰ προσεγγίζῃ κοριτσάκι ποὺ ἦταν παραδίπλα ἡ μητέρα του καὶ δὲν ἔδιδε σημασία στὸ τί συνέβαινε, γιατί χαλαρὰ εἴμαστε πλέον «πολιτισμένοι».

Στὴν ἀρχὴ πιθανολογοῦσα πὼς εἶναι πορτοφολὰς ἀλλὰ τὸ ἐπλησίαζε ἐγγίζοντάς το ὑποχθονίως μὲ σιχαμερὸ τρόπο, παριστάνοντας τὸν ἀμέριμνο. Δὲν ἄντεξα νὰ τὸ βλέπω ἁπλὰ νὰ συμβαίνῃ καὶ τοῦ ἐφώναξα: «Κᾶνε πιὸ πέρα ἀπὸ τὸ παιδὶ ῥὲ» καὶ ἀμέσως μὲ ἐκύτταξε καὶ ἀπεμακρύνθη, πράγμα ποὺ δηλώνει ἐνοχὴ καὶ συνειδητοποίηση τῶν πράξεών του.

Φυσικὰ ἡ μάννα, κατόπιν ἑορτῆς, κατάλαβε τί διεμείφθη καί, δυστυχῶς, ὁ μαλακομούρης κατέβηκε στὸν σταθμὸ «Βικτώρια»,  ἀλλιῶς θὰ τὸν ἔσπαγα στὴν Ὁμόνοια. Πραγματικὰ τυχερὸς ποὺ βιαζόμουν ὑπερβολικὰ μιᾶς καὶ στὶς 3:00 ἔκλεινε τὸ κατάστημα ποὺ πήγαινα.

Προσοχὴ λοιπὸν μεγάλη, γιατί ἔχουν αὐξηθῆ οἱ τρελλοὶ καὶ οἱ ἀνώμαλοι. Μπορεῖ στὴν θέση ἑνὸς παιδιοῦ νὰ εἶσθε ἐσεῖς μόνες τὴν νύκτα.
Προσοχή!!!

Φρέρης Κωνσταντῖνος

(Visited 234 times, 1 visits today)
Leave a Reply